Niilo Kärki Valitaan

Vaalikone Vantaa

Vaalilupaukseni

 1. Terveellinen koulu on peruspalvelu oppilaille ja henkilökunnalle. Kyse on lasten ja opettajien tulevaisuudesta ja työkyvystä.
 2. Omaishoitajien palkkioihin korotus.
  Omaishoitajien raskas työ säästää Vantaalle 40 miljoonaa/v.
 3. Eläkeläisille ilmainen Vantaan Sporttikortti jo 65-vuotiaana. Kunnosta huolehtiminen tavaksi - ennenkuin huono kunto on jo terveysongelma.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen ehdolla jatkamaan valtuustossa Vantaalaisena suurperheen isänä ja vaarina (vuodesta -77 naimisissa, 7 lasta, 7 lastenlasta).
Haluan perussuomalaisten arvojen näkyvän valtuuston päätöksenteossa.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Suhmurointi Vantaalla on saatava loppumaan. Päättäjien ja virkamiesten taloudellisten etujen kähmintä heille itselleen ja kavereille on kitkettävä pois.
Terveelliset väistötilat sisäilmaongelmaisille kouluille on saatava suunnitelmallisesti ja viipymättä. Menetettyä terveyttä ei saada takaisin - kehittynyt yliherkkyys on loppuelämän ongelma.
Taloussuunnittelun vaihtoehtoja luottamushenkilöarviointiin jo valmisteluvaiheessa. Budjettikäsittelyssä valtuustossa ei eurot enää liiku.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
eläkeläinen
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei taloudellisia sidonnaisuuksia.
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso vuodesta -77, 7 lasta, 7 lastenlasta... perheineen ;-)
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Edellä mainittujen lisäksi kesämökki, sauna ja valokuvaus.
 • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Vapaassa demokratiassa täysi-ikäiset vastaavat valinnoistaan. Alaikäiset ovat vanhempiensa vastuulla.
Yhteiskunta voi eri tukimuodoin kannustaa opiskeluun ja työharjoitteluihin.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Päivähoitomaksut on hyvä pitää tulosidonnaisina, edelleen. Palvelun tulee olla kotitalousperusteisesti subventoitua.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Koulujen ruokapalvelu tulee järjestää terveellisesti ja taloudellisesti. Siihen ei kuulu maailmankatsomukselliset valinnat. Ne ovat perheen arvovalintoja.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Tukea ei tule rajata kultuuriin. Erilaiset harrastus- ja muut yhdistystoiminnat mukaan tasapuolisesti, kaupungin resursseista riippuen. Jo nyt on esim kirjastoissa kokous- ja ryhmätiloja veloituksetta käytettävissä. Koulujen tiloista on varsin pienet maksut.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Luokan koko ei ole ainoa, olennainen tekijä. Vantaa on jo nyt vuoden 2015 tilaston mukaan monikielisin kaupunki. Segregaatio on ongelma, johon on puututtava monin eri keinoin. Opettajat: Maahanmuuttajien kasautuminen samoihin lähiöihin tuo ongelmia. Opettajien kokemusten mukaisesti vieraskielisten määrälle on syytä asettaa yläraja. Ellei rajoja aseteta, segregaatio tulee vain voimistumaan. Vantaalla vieraskielisten määrä koulussa vaihtelee; alle 5% = 9 koulua, alle 10% +11kpl,... yli 20% 14 koulua, joista yli 40% 2 koulua. (tilastossa kouluja 49 kpl) Turvapaikanhakijoiden ruuhkautuminen pääkaupunkiseudulle on jo nyt monikerroksinen mm. asunto-, koulutus- ja turvallisuus/järjestyksenpito ongelma.

 • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Myös omaishoitajien tukea on korotettava. Se on hyvä vaihtoehto useille vanhuksille.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Samat palvelut on joka tapauksessa hoidettava. Ammattihenkilöstöä siihen tarvitaan jatkossakin. Jos ei ole töitä tarjolla, ei voida työpaikkaa taata.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sijainti ja yhteydet on osa toimivuutta.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistämisellä ei ole yksiselitteisesti osoitettu tuovan palveluihin tehokkuutta ja säästöjä. Tapauskohtaisesti voidaaan saada hyötyjä, mutta olennaista on pitkäaikaisvaikutukset. Kunnan peruspalveluna terveyspalveluja ei saa jättää markkinavoimien myllerrettäväksi.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Mitä tarkoitetaan suosimisella? Saattaa luoda turvattomuuden tunnetta.
Puuttuu vastausvaihtoehto 'en tunne asiaa tarkemmin'.

 • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Vantaan talous on pitkäaikaisissa vaikeuksissa, jos kuntaverosta noin 12,5 äyriä leikataan sote-uudistuksen myötä.
Vantaa on suurena kaupunkina onnistunut toteuttamaan em. palvelut taloudellisemmin kuin valtakunnassa keskimäärin. Siksi 'veroleikkuri' leikkaa Vantaalla enemmän kuin kuluja on ollut.
Loppuosalla veroäyristä on hoidettava mm. yli miljardin velat (joista osa on myös soster investointeja) ja suurimpana toimialana opetus ja kulttuuritoimi.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kuinka rajoitettaisiin? Yleisväittämä on ylimalkainen.
Vantaalla rakentaminen on toiminut kohtuu sujuvasti.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Julkinen liikenne, yksitysautoilu ja kevyt liikenne on hoidettava toimivasti. Mitään osa-aluetta unohtamatta.
Vastausvaihtoehdoista puuttuu keskimääräinen ok.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Vantaan tulee huolehtia yrityselämän edellytyksistä. Työpaikkojen lisäys on olennaisesti kiinni yrityksistä. Silti tonttien ei tule olla halpoja - 'edullisia' riittää. Muut edellytykset mm. kaavoitus, ovat myös tärkeitä.
Jälleen pelkistetyt vastausvaihtoehdot.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Jälleen epäonnistunut vastakkainasettelu vastausvaihtoehtoineen.
Ympäristö- ja luontoarvoista tulee huolehtia, mutta tasapainoisesti - ilman ympäristöfanatismia. Vantaa tarvitsee lisää työpaikkoja, kohtuuttomasti luontoarvoja polkematta.

 • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Vantaalla on jatkuva asuntopula. Jo nyt on ollut satoja kuntalaisia vuosia jonossa asunnontarvitsijoita.
Vantaa on jo nyt vuoden 2015 tilaston mukaan monikielisin kaupunki. Turvapaikanhakijoita EI tule ottaa lisää Suomeen, ennenkuin nykyiset ovat kotoutuneet. Ellei ole kotoutumiseen tahtotilaa, voi ja on syytä poistua maasta. Turvapaikanhakijoiden ruuhkautuminen pääkaupunkiseudulle on jo nyt monikerroksinen mm. asunto-, koulutus- ja turvallisuus/järjestyksenpito ongelma. Turvapaikka on otettava vastaan sieltä, mihin valtio osoittaa; siis nykyisin maassa (ilman kuntapaikkaa) olevat tulee HAJAUTTAA koko maahan - ei enää yhtään pääkaupunkiseudulle.
Segregoitumisen myötä Vantaalla on jo kaksi koulua, joissa vieraskielisten osuus on yli 40 % !

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Arvotan kirjastotoiminnan peruspalveluksi, joka on tarjottava korvauksetta kuntalaisille. Se on erityisen tärkeä palvelu nuorille ja muille vähävaraisille.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni kunnan asuntotoiminta on kohdennettava ensisijaisesti matalamman tulotason kuntalaisille.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Fyysisen kunnon, terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää tarjota ilmaisia ja edullisia urheilu- ja liikuntapaikkoja. Uskon investointien tulevan takaisin säästöinä terveysmenoissa.
Vantaan taloustilanne ei mahdollista nyt merkittäviä lisäinvestointeja.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Nykyistä tiuhempaa joukkoliikenneverkkoa ei Vantaan taloustilanne mahdollista. Kehärata oli tärkeä investointi.

 • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Vantaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toimii ja sitä tulee jatkaa vähintään samassa mittakaavassa.

Ehdokkaan kommentti

TVO:n sisällä on myös jatkettava priorisointiharkintaa. On avattava kulurakenteita eri palveluille ja investoinneille. Tiukka taloustilanne edellyttää myös aiemmin tarjottujen palvelujen määrän ja laadun uudelleenarvioitia, ml. mahdolliset omavastuuosuudet tai maksut.
Vantaalla ei ole jatkossa varaa palveluihin yhtä laajasti ja monipuolisesti. Nykyinen lainataso on riski erityisesti korkojen noustessa.

2. Aviapoliksen kehittämisen sijaan Vantaan pitäisi keskittyä voimakkaammin asuintaajamien kehittämiseen.

Ehdokkaan kommentti

Vantaan talous ei kestä useiden alueiden mittavaa kehittämistä samaan aikaan. Silti muidenkin asuintaajamien kehittämistä on vietävä suunnitelmallisesti eteenpäin.

3. Vantaan, Helsingin ja Espoon tulisi yhdistyä.

Ehdokkaan kommentti

Mammutismi ei ole menestynyt missään muuallakaan. Harvaan asutussa Suomessa ei pidä aloittaa sellaista kokeilua. Kuntien yhteistyö pk-seudulla toimii varsin hyvin.

4. Vieraiden kielten opiskelusta on Vantaan kouluissa tehty vähimmäiskokovaatimuksilla liian vaikeaa.

Ehdokkaan kommentti

Talous on kova konsultti. Eri kielivaihtoehtoja on jo tarjolla. Silti on jatkuvasti kehitettävä kielten koulutusta kysynnän muuttuessa.

5. Kaupungin pitäisi ottaa täysi vastuu Silkkitehtaan kunnostuksesta ja saattaa alue paraatikuntoon.

Ehdokkaan kommentti

Vantaan taloustilanteessa Silkki ei ole lähitulevaisuuden vaihtoehto. Kuntalaiset ensin.

 • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Useimmat asiat ovat kehittyneet huomattavasti ja kehitys jatkunee hyvään suuntaan.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Demokratia ei ole täydellinen järjestelmä, mutta paras tähän mennessä esitetyistä. Tiukka talous pakottaa harkitsemaan usein myös kompromisseja. On pyrittävä varomaan osaoptimointeja, jolloin kokonaiskulut saattavat kasvaa suuremmiksi.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kelvoton kysymyksenasettelu. Uteliaat ja itsenäiset lapset voivat ja toivottavasti ovat myös hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Kuntataloudessa on valtuutetuilla oltava valmius hyvillä perusteluilla kamppailla oikeaksi katsomiensa asioiden resurssien puolesta.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on yksi parhaiten tasa-arvoisen yhteiskunnan toteuttaneita maita. Toki aina on pohdiskeltava parannuksia ja kehitysmahdollisuuksia.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Vaalikoneen etusivulle