Terhi Sakara

Vaalikone Vantaa

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan olla aktiivinen, ottaa asioista selvää monelta kannalta ennen lopullista päätöksentekoa. Kuunnella asukkaiden mielipidettä asioista.
  2. Lupaan olla toimissani ja päätöksenteossani läpinäkyvä ja avoin vaikuttimistani.
  3. Lupaan ajaa Vantaan asukkaiden etua parhaan kykyni mukaan.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Otan selvää asioista, kuuntelen asiantuntijoita ja teen päätökseni vasta sen jälkeen. Olen yhteistyökykyinen mutta päättäväinen, uskon että asioita voidaan muuttaa kun vain on tahtoa tehdä niin.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Olen erityislasten ja -nuorten asialla, yrittäjien puolella. Jokainen lapsi tarvitsee vakaat olot kasvaakseen. Tukea perheelle, harrastuksia ja terveellisen elinympäristön. Jokaisella perheellä tulee olla mahdollisuus valita heidän perheelle sopivat palvelut mm. lastenhoidon suhteen. Yrittäjyyteen pitää kannustaa. Purkaa byrokratiaa, rakentaa infrastruktuuria ja avata kaupungin kilpailutus mahdolliseksi myös pk-yrittäjille. Pk-yrittäjät tulee ottaa huomioon heitä koskevia asioita päätettäessä.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
ammattitutkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole
Vuositulot
alle 20 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Aviomies ja 6 lasta. 4 tyttöä ja 2 poikaa. 4 lapsista asuu luonamme, 3 on saavuttanut jo aikuisuuden ja 3 on koululaisia. Olen saanut kunnian olla myös pienen tytön mummi. Olemme uusperhe.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Lapset ja nuoret, musiikki, lukeminen ja krav maga. Olen myös vanhempainyhdistysaktiivi ja toimin useassa muussakin yhdistyksessä.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisesta nuoresta tuli saada koppi tavalla tai toisella peruskoulun jälkeen syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni varhaiskasvatuksesta voidaan periä kohtuullinen korvaus perheen tulojen mukaisesti.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kouluruuan tulee olla terveellistä, monipuolista ja ravitsevaa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni kunnan tilojen käytöstä voi periä kohtuullisen korvauksen mikäli se on toistuvaa käyttöä, esim. urheiluseurat.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Integraation vallatessa alaa koulumaailmassa on entistä tärkeämpää jakaa oppilaat pienempiin ryhmiin opiskelurauhan ja -mahdollisuuksien toteuttamiseksi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Palvelukotipaikka tulee olla käytettävissä mikäli vanhus ei pärjää enää yksin kotona.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä jos soten jälkeen on lyhyt irtisanomisaika, mutta muuten soten jälkeinen rakenne on oltava tehokas ja toimiva.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni on tärkeämpää että asiakas hoidetaan mahdollisimman paljon yhden katon alla eikä potilaan tarvitse juosta monen paikan välillä. Käyttöön voidaan ottaa mm. liikkuvia yksiköitä jotka voivat hoitaa yleisimpiä hoitotoimenpiteitä kaupunginosissa missä ei ole terveysasemaa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan asiakkaan valinnanvapautta julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoitoa tulee suosia potilailla jotka eivät ole vaaraksi muulle yhteisölle eivätkä itselleen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Tehtävien lisäksi kaupungin tuloista siirtyy myös suuri osa soten myötä pois vaikka kaupungille jäävät sille otetut lainat joten kaupungilla ei ole varaa laskea kuntaveroa.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Päätökset täytyy tehdä avoimesti ja läpinäkyvästi jotta valitukset vähenisivät ja valitusoikeutta tulee rajata kiusaamistapauksien poissulkemiseksi.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Niin kauan kuin julkinen liikenne ei käytännössä toimi on infrastruktuuri rakennettava niin että autolla pääsee kulkemaan.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tukemalla yrityksiä kaupunkiin tulee lisää työpaikkoja ja sitä myöten verotuloja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Eri hankkeille täytyy tehdä ympäristö ja luonto-arvioinnit ennen niiden toteutusta.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Jos kaupungilla on varaa ottaa pakolaisia, niin silloin se on ok.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastopalveluihin tulee pysyä saatavilla kaikille asukkaille.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin asuntojen tulee olla saatavilla pääosin vähävaraisille asukkaille.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Vantaa tarvitsisi enemmän urheilupaikkoja kuin tällä hetkellä on.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Vantaalla tulee olla kattava julkinen liikenne.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Vantaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toimii ja sitä tulee jatkaa vähintään samassa mittakaavassa.

2. Aviapoliksen kehittämisen sijaan Vantaan pitäisi keskittyä voimakkaammin asuintaajamien kehittämiseen.

Ehdokkaan kommentti

Aviapolis tuo työpaikkoja mikä tuo lisää asukkaita Vantaalle, joten molempien kehittäminen on tärkeää.

3. Vantaan, Helsingin ja Espoon tulisi yhdistyä.

Ehdokkaan kommentti

Yhdistymällä Helsingin kanssa Vantaa menettäisi päätösvaltansa omiin asioihin Helsingille asukasluvun perusteella.

4. Vieraiden kielten opiskelusta on Vantaan kouluissa tehty vähimmäiskokovaatimuksilla liian vaikeaa.

Ehdokkaan kommentti

Harvinaisempia kieliä pystytään opiskelemaan mm. skypen avulla myös niissä kouluissa joissa ei ole tarpeeksi oppilaita muodostamaan omaa ryhmää siihen.

5. Kaupungin pitäisi ottaa täysi vastuu Silkkitehtaan kunnostuksesta ja saattaa alue paraatikuntoon.

Ehdokkaan kommentti

Kiinteistön omistajan vastuulla on kunnostaa kiinteistö kuntoon.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Kun oikeasti alkaa vertaamaan niin kyllä nykyään on asiat paremmin kuin ennen, kaikilla tasoilla.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Johtajalta tarvitaan yhteistyö- ja sovittelukykyä jotta päästään parhaaseen mahdolliseen vaihtoehtoon.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Lapsen tulisi olla empaattinen, kohtelias, utelias ja ennen kaikkea lapsi ollakseen onnellinen ja kasvaakseen vastuulliseksi aikuiseksi.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Elämässä pärjää ihan hyvin ilman kilpailuakin ja taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskunnan tehtävänä on kohdella kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti ja jos kaikki tekisivät niin toisilleen maailmassa olisi todellakin vähemmän ongelmia.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on ihmisestä itsestään kiinni mihin kykenee.

Vaalikoneen etusivulle