Sari Metsäkivi Valitaan

Vaalikone Vihti

Vaalilupaukseni

  1. Perehdyn asioihin hyvin, työskentelen tunnollisesti ja pitkäjänteisesti koko Vihdin ja kaikkien vihtiläisten parhaaksi.
  2. Teen parhaani edistääkseni Vihdin vetovoimaisuutta.
  3. Teen edelleen yhteistyötä yli puoluerajojen ja toimin avoimen päätöksenteon puolesta.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Osaan katsoa asioita eri näkökulmista. Olen määrätietoinen, aikaansaava ja eteenpäin katsova valtuutettu (v.2008–), nyt kunnanhallituksen jäsen. Olen ollut myös kasvatus- ja koulutusltk:n pj.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Parhaiten tunnen lasten, nuorten ja lapsiperheiden asiat – niitä pystyn edistämäänkin parhaiten. Pidän tärkeänä myös kaikenikäisten matalankynnyksen ja ennalta ehkäiseviä palveluita. Vihdin vetovoimaisuutta on vahvistettava: luonto, luontomatkailu ja niihin liittyvät asiat (mm. lähiruoka, ulkoilureitit) valttikortiksi ja yrittäjyyden edellytykset paremmiksi. Joukkoliikennettä on kehitettävä. Haja-asutusalueille rakentaminen on mahdollistettava. Tasapainoinen talous turvaa hyvät peruspalvelut.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Olen SSO:n hallintoneuvoston jäsen.
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
10-vuotias poika, 20-vuotiaat kaksoset, 22-vuotias nuorimies ja Miiru-kissa. Kaksi lapsista on jo muuttanut opiskelupaikkakunnalleen.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
REKO-lähiruokarenkaan yp:n hommat, liikunta, moottoripyöräily, kylälehden toimitustyö ja puutarhanhoito.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Vuonna 2016 Vihdissä peruskoulun päättäneistä sijoittui toiselle asteelle 99,3% – koulut ja opinto-ohjaajat tekevät meillä erinomaista työtä. On kuitenkin totta, että osa nuorista keskeyttää opinnot eikä löydä helposti uutta suuntaa, ja niitäkin on, jotka jäävät tyhjän päälle. Monella nuorella oman opintopolun löytäminen vie aikaa, ja se kuuluu elämään - pakottaminen jollekin alalle ei ole hyvä ratkaisu. Vihdissä opot ja etsivä nuorisotyö tekevät hyvää yhteistyötä, ja n. 90% heille ilmoitetuista nuorista on tavoitettu. On tärkeää kannustaa ja ohjata nuoria eteenpäin.
Uskon, että nuoret löytävät sopivan jatkopaikan ilman pakkoa ja lisättyä byrokratiaa, jos tarjolla on riittävästi matalankynnyksen tukea ja apua. Esivä nuorisotyön toiminta on tärkeää vakiinnuttaa. Kierrätyskeskuksen yhteyteen perustettu nuorten työpaja on erinomainen lisäys nuoria tukeviin palveluihin. Myös Move-ryhmä on mainio! Se on pienryhmä, joka on tarkoitettu 18–19-vuotiaille vihtiläisille, jotka ovat ilman koulutus- tai työpaikkaa.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Esiopetuksen muuttaminen maksuttomaksi oli erittäin hyvä päätös. Jos taloustilanne sallisi, 4–5-vuotiaiden varhaiskasvatus olisi hyvä muuttaa vaiheittain osapäiväisesti maksuttomaksi – aloittaen viisivuotiaista. Siitä hyötyisivät etenkin heikoimmassa asemassa olevat perheet ja lapset. Varhaiskasvatus parantaa parhaimmillaan lapsen oppimismahdollisuuksia, vähentää syrjäytymisriskiä ja helpottaa koulun aloittamista.
Yhdenkin ikäluokan maksuton varhaiskasvatus lisäisi hoitopaikkojen tarvetta, joten siihen olisi valmistauduttava huolellisesti. On tärkeää, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla kerhotoimintaa.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Uusissa kouluruokasuosituksissa korostetaan, että lämpimiä lounasvaihtoehtoja tulisi olla tarjolla kaksi - toinen kasvisruokaa. Se on kannatettava suositus. Uskon, että se houkuttaisi lapsia suosimaan kasvisruokaa useamminkin kuin kerran viikossa. Esim. puuro- ja pinaattilettupäivät ovat jo nyt monen suosikkeja.
Pidän tärkeänä myös puhtaan kotimaisen lähiruoan lisäämistä, ja huomiota on kiinnitettävä myös lisä- ja säilöntäaineiden vähentämiseen. Myös tuoretuotteita pitäisi olla tarjolla enemmän: lapset popsivat mielellään porkkanoita, kurkkuja ja omenia.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Nyt kunta on myöntänyt ilmaisten tilojen sijasta yhdistyksille avustuksia, ja tilavuokrat ovat hyvin kohtullisia. Tosin esim. vanhempainyhdistykset saavat kokoontua koulun tiloissa maksutta. Tilojen antamista kaikkien käyttöön ilmaiseksi on pohdittu, mutta se osoittautui hankalaksi, koska Vihdissä toimii monenlaisia ja monenkokoisia yhdistyksiä, ja jäsenmaksukäytänteet ovat kirjavat. Ratkaisun pitää olla kaikille oikeudenmukainen. Systeemiä voi kyllä tarkastella uudelleen.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Tuntikehys on pidettävä riittävänä, jotta ryhmät pysyvät kohtuullisen kokoisina. Erityisen tärkeää tämä on alakoulussa –siellä luodaan oppimisen perusta. Kouluilla pitää olla myös mahdollisuus järjestää joustavasti erilaisia opetusryhmiä. Erityisopetuksen riittävä resurssointi on varmistettava. Myös kouluohjaajat tekevät tärkeää työtä, ja heitä pitää olla kouluissa riittävästi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella vanhuksella, joka ei enää selviä kotona, on oikeus palvelukotipaikkaan. Karviaisen vuoden 2017 talousarvioon lisättiin jonkin verran tehostetun asumispalvelun hoivapaikkoja. Tilannetta on seurattava tarkasti, ja palvelukotipaikkoja on tarvittaessa lisättävä.
Vihdissä kotihoitoa on kehitetty, ja resurssia kasvatettu. Meillä on myös kotiutushoitajat, jotka ovat yhteyshenkilöitä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä kodin tai palveluasumisyksikön välillä. Myös vanhusten ennalta ehkäisevää toimintaa ja kuntoutusta on vahvistettava. Karviaisen tavoitteena onkin kehittää kotihoidon moniportaista kuntoutusmallia – hyvä.
Myös kotihoidon hoitohenkilökunnan pysyvyys on tärkeää - se lisää asiakkaan tuntemusta ja luo turvallisuutta. Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon palvelusetelin käyttönotto oli hyvä asia, joka laajentaa valinnanvapautta. Myös omaishoitajat tekevät tärkeää työtä ja heidän jaksamistaan on tuettava.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan aivan varmasti tekeviä käsiä jatkossakin ja työtä riittää. Työpaikan sijainti osalla kyllä todennäköisesti vaihtuu.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Perusterveyspalvelut ja myös sosiaalipuolen peruspalvelut sekä matalankynnyksen palvelut on tärkeää saada läheltä. Vihdin terveyskeskus on säilytettävä. Toivottavasti valinnanvapauden lisääntymisen myötä yksityiset tahot kiinnostuvat tarjoamaan palveluita myös esim. kirkonkylälle. On tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalveluiden ääreen pääsee nopeammin ja mutkattomammin kuin nyt. Esimerkiksi mielenterveyspalveluiden jonot ovat aivan liian pitkiä.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohtana palveluiden tuotannossa pitää olla kuntalaisen etu. Oman tuotannon kehittämiseen voi vaikuttaa enemmän kuin yksityiseen palvelun tarjoajaan. Karviainen onkin tehnyt hyvää työtä, ja meillä on melko hyvä julkisten terveyspalveluiden perusta, esim. omat, työhönsä hyvin motivoituneet lääkärit ja iltavastaanottoajat. Vuonna 2016 tavoitteeksi asetettiin kunnianhimoisesti, että kiireettömään hoitoon pääsee seitsemässä vuorokaudessa. Sosiaalipuolella kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on vähentynyt, koska viime vuosina on panostettu avohuoltoon ja matalankynnyksen palveluihin.
Toki julkisella puolella parannettavaa ja tehostettavaa riittää, mutta sama tilanne on yksityisilläkin tuottajilla. Yksityiset palveluiden tuottajat ovat hyvin tervetulleita, kunhan palvelu on hyvää ja toimivaa. Kilpailu saattaa myös parantaa niin julkisia kuin yksityisiäkin palveluita. Yksityiset tuottajat myös monipuolistavat palveluita. Toivottavasti yksityisiä palveluita tulee myös kirkonkylälle - tarvetta olisi. Jos hinta on sama julkisella ja yksityisellä, valinnanvapaus lisääntyy huimasti.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Painopisteen siirtäminen laitoshoidosta avohoitoon on ollut hyvä asia. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että avohoidon resursseja ei ole valtakunnallisesti kasvatettu riittävästi. Jokaiselle mielenterveysongelmista kärsivälle pitää taata riittävä, pitkäaikainen ja mutkaton tuki. Myös sairaalahoidon resurssointi on pidettävä kunnossa, jotta sitä tarvitsevat hoitoon pääsevät.
Toivottavasti sote-uudistuksen myötä matalankynnyksen palveluhoidon piiriin pääsee helpommin ja nopeammin. Myös sosiaali- ja terveyspuolen yhteistyön on toimittava paremmin.
Karviaisen perusterveydenhuollon tasoisten mielenterveyspalveluiden tarjonta on kohtuullinen: on avovastaanottoa, päivätoimintaa, kotikuntoutusta, tuettua asumista ja asumispalveluita.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus siirtyy uudistuksen myötä valtiolle, ja tämä todella laskee kuntaveroa. Kunnalle jää kuitenkin runsaasti paljon menoja, kuten varhaiskasvatus-, koulutus-, liikunta- nuoriso- ja kulttuuripalvelut sekä monenkirjavat investoinnit. Lisäveroale on mahdollista vasta silloin, jos kunnan budjetti pysyy ylijäämäisenä ja kunnan verotulot kasvavat.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusten määrää on pystyttävä vähentämään, ja yhtenä keinona on rajoittaa jonkin verran valitusoikeutta. Kaavoitusprosessin tulee myös olla niin sujuvaa, kuuntelevaa, ratkaisukeskeistä ja avointa, että valitusten määrä jää mahdollisimman vähäiseksi.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kuntamme on lavea maaseutupitäjä, ja kulkemiseen tarvitaan autoa. On hyvä, että uusien asuinalueiden yhteyteen rakennetaan kevyen liikenteen väylät. Vihdissä on myös monia hyviä pyöräilyreittejä, joita pitää tuoda selkeämmin esiin.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Vihdillä on tarjolla melko edullisia tontteja. On tärkeää, että yrittäjä löytää mutkatta ja nopeasti juuri hänelle sopivat tilat. TYKKI-palvelu on hyvä: se on kunnan tarjoama maksuton palvelu, joka välittää tietoa vapaina olevista toimisto-, liike- ja teollisuuskäyttöön tarkoitetuista tiloista ja tonteista.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Luontoa on vaalittava – se on yksi tärkeimmistä voimavaroistamme. Vihdin upea luonto on myös kuntamme tärkeä vetovoimatekijä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

En kannata vastaanottamisen lisäämistä - riittää, että pidämme kiinni nykyisistä sitoumuksista. Valtuusto päätti, että kunta vastaanottaa kiintiöpakolaisia tai oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita joka kolmas vuosi. Vuonna 2016 päätettiin kuntapaikkojen lisäämisestä, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Vihtiin on myös muuttanut turvapaikkapäätöksen saaneita omatoimisesti. Koska Vihti on vuonna 2015 tehnyt päätöksen ottaa vastaan pakolaisia, saamme korvausta myös omatoimisesti muuttaneista.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastomme ovat ylpeyden aiheita ja yhteisiä olohuoneitamme - on hyvä, että niiden palvelut ovat maksuttomia ja kaikkien saatavilla. Pienituloisille vuosimaksu voisi olla liikaa. Kirjastopalveluiden kehittäminen on tärkeää. Kuntalaisilta voisi kysyä, mitä palveluita kirjaston yhteyteen haluttaisiin. Monissa kirjastoissa on esim. kerhoja. Toki käytettävissä olevan tilan määrä rajoittaa mahdollisuuksia.
Pidän kovasti Nummelan pääkirjaston pienestä luentosalista, jonne on helppo poiketa. Vaihtuvat taidenäyttelytkin ovat loistavia! Odotan paljon myös kirkonkylän koulukeskukseen rakennettavalta kirjastolta.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Vihdissä ei enää juurikaan ole kunnan vuokra-asuntoja - suurin osa on myyty 2006–2007. Vihdissä on kuitenkin tarjolla esim. valtion tuella rakennettuja ARA-asuntoja. Myös niissä on tulorajat, ja asuntoihin pitää ensisijaisesti valita pienituloisia asukkaita. On hyvä varmistaa, että pienituloisille on asuntoja. Toisaalta olisi hyvä jättää tilaa tarkastella elämäntilannetta myös laajemmin. Alueet eivät myöskään saa eriytyä liikaa: Esim. Nummela pysyy rauhallisempana, jos joka alueella asuu eri-ikäisiä ihmisiä, yksinasujia ja perheellisiä sekä eri tuloluokkiin kuuluvia.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikunnalla on suuri vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin.Tiukan taloustilanteen vuoksi liikuntapaikkojen rakentaminen on ollut niukkaa, mutta tärkeitä investointejakin on tehty. Lähiliikuntapaikkoja on kunnostettu ja kehitetty, vuoden 2016 keskeisin hanke oli Nummelanharjun liikuntahalli ja vuodelle 2017 liikunta-alueiden rakentamiseen on varattu 510 000€. Kohteina ovat mm. Nummelan kuntoradan kunnostus sekä uimahallin viereisen jalkapallokentän kunnostus ja nurmikentän vaihtaminen tekonurmeksi. Myös kirkonkylän koulukeskuksen liikuntahallin totetus ja lähiliikuntapaikan suunnittelu ovat tämän vuoden asioita. Myös muiden taajamien ja kylien liikuntapaikoista on pidettävä huolta ja niitä on edelleen kehitettävä. Hienoa, että Vihdissä toimii monia aktiivisia urheiluseuroja ja liikunta-alan yrittäjiä, joiden ansiosta Vihdin liikunnan harrastusmahdollisuudet ovat hyvät.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Vihti on laaja kunta, joten joka kolkkaan julkista liikennettä on vaikea ulottaa. Joukkoliikenteen pitää kuitenkin toimia paremmin ja sitä on kehitettävä. Vuoden 2017 alusta Vihtiin palkattiin reittisuunnittelija, ja kevään aikana kilpailutetaan koulukuljetukset, asiointiliikenne sekä kunnan ostamat linja-autovuorot. Tässä yhteydessä joukkoliikennettä on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti: Myös sisäistä liikennettä on parannettava, esim. koulukuljetuksia voisivat hyödyntää muutkin kuntalaiset. Liityntäpysäköintipaikkoja on parannettava.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Vihtiin on mahdollista sijoittaa Malmin lentokentältä poistuvia toimintoja.

Ehdokkaan kommentti

Nummelan lentotoiminnan pienimuotoinen laajentaminen on selvittämisen arvoista, mutta melu- ja ympäristöhaitat on arvioitava huolellisesti. Lentokenttäalueen kehittämistä on tarkasteltava kokonaisuutena, koska alue on keskeisellä paikalla: On selvitettävä, mitä toimintoja näin lähelle asutusta ja ulkoilureittejä olisi mahdollista siirtää. Alueella voisi myös olla retkiluisteluradan lisäksi muutakin toimintaa esim. konsertteja ja hevosurheilutapahtumia, mikäli ne pohjavesialueella ovat mahdollisia.

2. Vihdin on otettava käyttöön alle 3-vuotiaiden lasten kotihoidontuen kuntalisä.

Ehdokkaan kommentti

Jos kunnan talous sen sallisi, kannattaisin kuntalisän ottamista käyttöön. Toivottavasti näin on tulevaisuudessa. Etenkin alle 3-vuotiaalle lapselle kotihoito on hyvä vaihtoehto. Kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla avoimen päiväkodin toimintaa sekä kerhotoimintaa.
On hyvä, että Vihdissä tuetaan päivähoidon mahdollisuutta kotona: Vihdissä maksetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää, jos työsuhteinen hoitaja palkataan kotiin.

3. Vihdin elävät haja-asutusalueet ovat hyvä vetovoimatekijä, mutta kaikkia kyliä ei tarvitse kehittää yhtä voimakkaasti.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on epäselvä. Olen sitä mieltä, että kylät ovat Vihdin vetovoimatekijöitä ja että jokaista kylää on kehittävä sen omasta lähtökohdasta käsin.

4. Kyläkoulun voi lakkauttaa, kun oppilasmäärä laskee alle 40 oppilaaseen tai kiinteistöön joudutaan tekemään iso peruskorjaus.

Ehdokkaan kommentti

Kyläkoulun lakkauttamista on aina mietittävä kokonaisuuden kannalta: mm. mahtuvatko oppilaat sijoituskouluun, kasvavatko ryhmäkoot lakkauttamisen myötä toisessa koulussa, kuinka paljon koulumatkan pidentäminen aiheuttaa lisäkuluja, tuleeko lakkauttamisesta oikeasti säästöjä. Haja-asutusalueillekin tulee voida jatkossa kaavoittaa järkevästi, jotta kyläkouluihin riittää oppilaita. Myös kesäasunnot on voitava muuttaa vakiasunnoiksi. Jos oppilasmäärä laskee pysyvästi alle 40 ja opettajia on vain kaksi, koulun kohtaloa on mietittävä vakavasti. Isot peruskorjaukset on aina mietittävä tarkasti, ja hankerahoituksenkin mahdollisuus tutkittava.

5. Espoon ja Salon välille kaavaillun tunnin junan rakentaminen on edellytys Vihdin elinvoimalle ja kunnan on osallistuttava sen rakentamiskustannuksiin.

Ehdokkaan kommentti

Tunnin junan rakentaminen on erittäin tärkeä asia Vihdin elinvoimaisuudelle. Lopullista ratalinjausta tai pysäkkien paikkoja ei ole vielä päätetty – kunnan on edistettävä asiaa aktiivisesti. Vihti on toki elinvoimainen kunta jo nyt, ja sijaintimme on loistava. Kehitystyötä on edelleen tehtävä määrätietoisesti jokikinen vuosi. Tunnin junan kunnan rakentamiskustannukset on pidettävä kohtuullisina.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaisten yleinen hyvinvointi ja terveydentila ovat kyllä parantuneet, mutta toisaalta sekä aikuisten että lasten eriarvoisuus on vakava ongelma. Lasten ja nuorten eriarvoisuus näkyy mm. THL:n kouluterveyskyselyn valtakunnallisissa tuloksissa. Nuorten hyvinvoinnin eriarvoistumisen ehkäisemiseen pitää panostaa voimakkaasti jo varhaislapsuudessa ja peruskoulussa. Kunta voi avittaa terveys- ja hyvinvointierojen kaventumista pitämällä hyvää huolta peruspalveluista sekä panostamalla matalankynnyksen ja ennalta ehkäiseviin palveluihin.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Politiikka on yhteistyötä, jossa hyvät neuvottelutaidot ovat tärkeitä. Demokratia tarkoittaa myös kompromissien tekemistä, vaikka se usein ärsyttävää onkin :). Vahva, kuunteleva ja eri näkökulmat yhteensovittava taitava johtajuus on kullanarvoista.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Omituinen vastakkainasettelu ja kärjistys. Tunnen paljon hyvinkäyttäytyviä, riittävän tottelevaisia lapsia, jotka ovat sopivan itsenäisiä ja uteliaita. Lapset ovat luonnostaan uteliaita, mutta itsenäisyyttä Suomessa korostetaan liikaa. Lapset, nuoret ja nuoret aikuisetkin tarvitsevat vielä paljon tukea ja aikuisten läsnäoloa. Hyvä käytös vaikuttaa olevan yhä useammalle lapselle entistä vaikeampaa, kuten monille aikuisillekin.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Melkoisen kolea väite. Pehmeät arvot ovat kovia arvoja, sanoi joku, ja se on hyvin sanottu. Pidän tärkeänä yhteiskunnan rakentumista siten, että jokainen saa tarvitsemansa palvelut, oli varallisuus ja sosiaalinen asema mikä tahansa. Sivistysvaltio pitää hyvää huolta myös heikoimmistaan.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Yksi maamme hienouksista on, että pyrimme antamaan kansalaisillemme samanlaiset mahdollisuudet päästä elämässä eteenpäin, oli hänen taustansa, ikänsä ja sukupuolensa mikä tahansa. On tärkeää taata jokaiselle ihmiselle ihmisarvoinen elämä ja perustoimeentulo. Myös kunnassa voidaan tehdä paljon samanarvoisuuden hyväksi, kun peruspalvelut pidetään hyvässä kunnossa sekä panostetaan ennalta ehkäiseviin ja matalan kynnyksen palveluihin. Eriarvoistumista voidaan ehkäistä jo varhaiskasvatuksessa.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen yhteiskunta antaa melko hyvät mahdollisuudet edetä elämässä. Perheen köyhyys ja matala koulutustaso kuitenkin periytyvät edelleen – kehityksen suunta on käännettävä. Kuntatasollakin eriarvoistumiseen voi vaikuttaa pitämällä peruspalvelut hyvässä kunnossa. Vihdissä esim. opetustuntien määrää nostettiin ja alkuopetukseen suunnattiin kaksi viikkotuntia lisää. Myös tukitoimiin on kiinnitettävä huomiota. Esim. hoidollispedagogisen luokan perustaminen sekä ala- että yläluokille oli tärkeä päätös.

Vaalikoneen etusivulle