Paavo Muranen

Vaalikone Vihti

Vaalilupaukseni

  1. Vähemmän somea ja enemmän kuntalaisten osallistamista ja ottauttamista käyttämällä otakantaa.fi palvelua avoimesti.
  2. Waimoni luottaa, että ajan kylien ja kyläkoulujen asiaa unohtamatta ympäristöarvoja. Lasten digi-valmiudet ovat erityishuolenaiheeni.
  3. En aio jarruttaa digitalisaatiota, osallistun mielelläni sähköisillä palveluilla tehtäviin säästöihin unohtamatta helppoutta.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen utelias, sinnikäs ja valmis oppimaan. En ole unohtanut "kyläkoulusotia" ja olen huolissani kylien elinvoimaisuudesta.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Digitalisaatiolla kustannussäästöjä, vähentää byrokratiaa lähidemokratioportaaleja käyttämällä. Vaalia Vihtiläisiä kyliä ja hakea keinoja millä kylien elinvoimaa voi lisätä.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
joku muu
Kielitaito
suomi
englanti
saksa
ruotsi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Olen Vihdin asukas ja kylätoiminta ry:n taloudenhoitaja.
http://www.viakas.kylanetti.fi/
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
10 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Waimo Taru, neljä lasta 0-12 vuotiaita.
Lisäksi kaksi koiraa pyreneitten koira ja seropi-beagle.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Perhe
Musiikkiharrastukset:
Vihdin kamarikuoro http://www.vihdinkamarikuoro.fi/
Olaus Petrikören
laulu http://paavo.muranen.fi/tenori
Koodikerho http://www.joku-code.lol/
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Kannattaa todella tarkkaan miettiä miten velvoittaminen hoidetaan, jotta nuorta ei tungettaisi kuin käärmettä pyssyyn. Kannattaa miettiä mieluummin kannustamia ja syitä miksi nuori ei jatka.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni lasten kasvatus saa maksaa.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Mieluummin vähintään yksi päivä paikallista ruokaa. Luotan ruokalistojen suunnittelijoiden osaamiseen.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Käytännössä kannattaa jakaa avustuksia itse yhdistyksille, jotka sitten hankkivat tilat. Näin tilojen hoito tulee kustannettua samalla tavalla. Mutta kannattaa miettiä miten nuorisotilojen laita on koko kunnassa.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Riippuu koulusta, mielestäni tuntikehyksestä ei pitäisi leikata ja voisi miettiä kyläkouluihinkin oppilaiden tuomista muualta sen sijaan, että niitä viedään isoihin luokkiin. Myös avustajien käyttöä voisi ehkä optimoida rauhattomuuden poistamiseksi. Opettajien jaksaminen kannattaa huomata ja taata työrauha eikä esim. uhata koulun sulkemisella. Kunnolliset työsopimukset voisivat olla paikallaan myös eikä ajaa opettajia pätkätöihin.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni kotona pitäisi saada asua niin pitkään kuin pystyy, vanhuus ei tässä varmaan ole se kriteeri vaan kyky pärjätä kotona. Mutta vaikka tilanne olisi nyt siedettävä, on pidettävä huoli ettei soten yhteydessä tilanne muutu huonommaksi. Omaishoitajien jaksamiseenkin kannattaa kiinnittää huomiota.
Toivottavasti kotihoito ei muutu hankalaksi mieltää pitkine hinnastoineen.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Mahdollisuuksien mukaan pitäisi pyrkiä hyödyntämään olemassaolevaa kokemusta ja pohtia muuntokoulutuksia uusiin tehtäviin.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Tosin mm. neuvolat, synnytysosasto ja lapsille suunnatut palvelut pitäisi olla lähellä ja tietenkin kotiinulotettavat palvelumuodot. Digitalisaatio saattaa tuoda uusia mahdollisuuksia jotka kannattaisi ennakkoluulottomasti ottaa käyttöön.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Vihdissä homma toimii suhteellisen hyvin ja tulevaisuus tulee näyttämään miten tässä käy. Yksityisellä puolellakin on tullut asioitua ja havaittua, että homma toimii. Jos on isompi terveyteen liittyvä ongelma, jonka kustannukset ovat korkeat, niin tämä hieman epäilyttää. Kustannuksilla tarkoitan siis korkeita investointeja. Uskoakseni potilastietojen liikkuvuudella ja sähköistä asiointia terveydenhoidossa kehittämällä voisi oikeasti saada merkittäviä säästöjä mm. etäpalveluja pitäisi saada myös julkiselta puolelta.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoito on hyväksi, jos vaihtoehto on, että hoitoa ei ole ollenkaan. Mitä tällä turvattomuuden tunteella tarkoitetaan, jos kyse on hoidettavan turvattomuuden tunteesta, niin silloin pitäisi varmasti kuunniella asiantuntijoita. Jos kyse on koulusurmista, perhesurmista tms. viime aikojen erittäin traagisista tapahtumista, niin toivoisin, että eri toimijoiden välistä yhteistyötä helpotettaisiin, jotta mahdollisimman aikaisin ongelmiin voitaisiin puuttua.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Veroa ei pitäisi ainakaan nostaa!
Tuleeko maakunnille verotusoikeus? Veronkeruu on kuitenkin varmaan helpompaa, kuin tehdä sekavat hinnastot erilaisille palveluille. Mieluummin niin, että kunnassa voidaan siirtyä suunnitellusti uuteen malliin eikä joudu tekemään hätäisiä ratkaisuja rahan loppuessa kesken maakuntahallintoon siirtymistä.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Vihti muuttovoittokunnaksi niin, ettei tarvitse valittaa!
Kannattaa oikeasti ottaa kuntalaiset aktiivisemmin mukaan ja osallistaa heitä esim. käyttämällä Oikeusministeriön lähidemokratiaportaaleja otakantaa, nuortenideat jne. hyväksi.
Toivottavasti rakentamista helpotetaan Vihdin kunnassa myös muuten, eli tänne saa rakentaa myös kyliin. Kaavoitus ja rakentamisen säännöt ovat oikeasti aika vaikeasti käsitettäviä asioita. Kunta voisi hankkia myös tontteja myös kylistä okt- asujille.
Tässä muutama otakantaa hanke jotka liippaavat aihetta:
8. #vihti_kartta Vihdin kylät kartalle https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/95/
9. #vihti_muuttovoittokunnaksi Ideoita kohti muuttovoittoisuutta. https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/97/
10. #vihti_tontitmyyntiin Vihdin myytävät tontit näkyville ja myyntiin https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/103/
11. #vihti_rakentaa Vihdin rakennusjärjestys jouhevammaksi https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/146/

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Voisi kuitenkin merkata esim. koulumatkailijoiden turvalliset koulupolut karttoihin ja ehkä miettiä teiden turvallisuusluokituksia, joita tasaisesti on höllennelty kuitenkaan puuttumatta esim. nopeusrajoituksiin. Vihtiläisellä kylässäasuvalle pks-seudun pendelöijälle ensimmäiset liikennevalot tulevat vastaan vasta Hgin päässä. Kaavoitus voisi ottaa hellemmän otteen kyliinrakentajista, jolloin Vihdistä ei tule nk. Ruuhka-Suomimaista.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Mitä tarkoitetaan kunta tukee yrityksiä kysymyksillä, pitäisikö keskustella enemmän miten kunta houkuttelee yrityksiä Vihtiin?
Ja mieluusti myös kylistäkin, jolloin vaihtoehtokin olisi olemassa. Kun kunta myy niin ei mieluusti tappiolla myy.
Voisiko kunta hankkia isompia yrittäjä-okt tontteja esim. kylistä, joissa perheessä voisi esim. toinen toimia yrittäjänä omalla maalla?

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Vihdissä on tilaa ja varmasti jopa osaamista kunnioittaa ympäristöä. Kun puhutaan arvoista joustamisesta, niin pitäisi kiinnittää huomioita miten arvoja mitataan ja miten toimenpiteet vaikuttavat. Ympäristöbisnes on iso bisnes, onko Vihdissä jo tämän alan yrittämistä?
Ympäristö on minulle tärkeä asia ja mielestäni näitä otakantaa-hankkeita kannattaisi Vihdissä aidosti edistää:
0. #kyläkouluenergia Valmistelu-hanke "kyläkoulujen energiaremontti"-kuntalaisaloitetta varten https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/65/
2. #vihti_hinku Vihti HINKU-kunnaksi https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/88/
3. #vihti_esco Vihdin kyläkoulujen energiaremonttien rahoitus https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/89/
5. #vihti_talkoot Vihtiläisen kylätalkoomallin ohjeistus ja rekisteri pidetyistä talkoista https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/91/
6. #vihti_5050 Vihti osallistaa ja ottauttaa lapset mukaan energiasäästämiseen 5050 mallilla https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/92/

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, he ovat tulleet tänne turvaan ja oletan, että he kunnioittavat sitä. Heidän nopea työllistyminen olisi kaikkien etu. Vihdin kansainvälistyminen myös sisältäpäin on iso mahdollisuus, kun sen oikein oivaltaa. Monella on omasta maastaan jokin ammattitaito, joka ei suoraan käy Suomessa. Olisiko tässä mahdollisuus joustaviin aikuiskoulutuspolkuihin, jotta osaaminen saadaan yhteensopivaksi Suomessa?

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Myöhästymissakko pitää periä, että lapset oppivat palauttamaan ajoissa. En itseasiassa oikein tiedä miten tämmöinen vuosimaksu kerättäisiin ja keneltä. Entäs, jos on monta vuotta rästissä ja haluaisi aloittaa kirjaston käytön sivistääkseen itseään?

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Itse olen luottavainen ihminen ja uskon, että vuokrallaolija haluaa maksaa vuokransa riippumatta tuloista tai siitä miten ne on hankittu. Olen siis sitä mieltä, että mitä joku ansaitsee on yksityisasia ja vuokranantajalle pitäisi riittää jonkin luotetun osapuolen todistus, että tulot riittävät vuokraan.
En ole nähnyt mitä kunnan vuokrasopimuksissa lukee, mutta hyvän vuokralaisen statuksen saa vähän muullakin kuin sopivilla tuloilla. Tuholaiset, jotka rikkovat paikat, jättävät vuokrat maksamatta jne. pitäisi taklata vuokratakuujärjestelyillä, panteilla ja kunnollisilla ehdoilla.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilu on kulttuuria ja kulttuuri on arvokasta kunnalle. Urheilulla säästetään pitkässä juoksussa. Ylläpito unohdetaan liian helposti.
Urheilupaikkoja kannattaa rakentaa niin, että ne voidaan muunnella tarvittaessa myös muunlaisiin tapahtumiin esim. isoihin konsertteihin, joita ei Vihdin hienossa kirkossa voi järjestää.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Tätä pitää kehittää, palvelulinja yms. ketteriä tapoja. Tässä ymmärtääkseni linja-autoliittokin miettii jo "linja"-sanasta luopumista pitkässä juoksussa.
Olen ymmärtänyt, että kylistä mm. bussia vaihtamalla kouluunmenevät eivät pääse kätevästi kouluun ja takaisin kotiin, koska aikataulut eivät rimmaa ja useaa yrittäjää ei aina ehkä kiinnosta, että tulee tiukkoja vaihtoja. Kaikilla nuorilla ei ole autoa ja tarpeeksi ikää ajokortteihin.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Vihtiin on mahdollista sijoittaa Malmin lentokentältä poistuvia toimintoja.

Ehdokkaan kommentti

Kenttä voisi piristää jonkin verran, mutta ympäristövaikutukset pitäisi tietää. Ja ehkäpä tämä ei ole keihäänkärkihanke Vihdille.

2. Vihdin on otettava käyttöön alle 3-vuotiaiden lasten kotihoidontuen kuntalisä.

Ehdokkaan kommentti

Onko pakko?

3. Vihdin elävät haja-asutusalueet ovat hyvä vetovoimatekijä, mutta kaikkia kyliä ei tarvitse kehittää yhtä voimakkaasti.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan kehittäminen pitää olla tasavertaista. Elinvoimaiset kylät ovat erittäin hyvä vetovoimatekijä. Aion selvittää miten Vihdissä oikeasti kehitetään kyliä ja käännellä kiviä, löytääkseni tapoja kylien kehittämiseksi. Tästä on ollut kyllä viime aikoina vähän toisenlainen tunne, kun on ollut kylien kiinteistöjen salkutusta alimpaan kategoriaan, pedagokista kouluverkkoa missä kyläkoulut saa kyytiä, kaavoituspäätöksiä, kielteisiä rakennuslupapäätöksiä jne. On myös some-jankkaamista kylät vs. Nummela mikä repii kuntaa ja karkottaa pesimään muuttajat. Ilmapiiri on varmasti vaikuttanut negatiivisesti perhesuunnitteluun kylissä ja saanut pohtimaan poismuuttoa. Tämänkaltainen pelonlietsonta pitää saada mielestäni aisoihin ja nostankin hattua kunnan kyläasiamiehelle ja kyläkoulusotien jälkeen käynnistetyille kyläfoorumeille. Mielestäni edelleenkin kylissä on voimaa ihan eri tavalla kuin jossain kivikylästä löytyvässä betonilähiössä, missä kukaan ei tunne toisiaan ja eikä pahemmin välitäkkään.
kts. http://paavo.muranen.fi/otakantaa missä listaus
otakantaa-hankkeita joihin kannattaa osallistua, jos asia kiinnostaa. Ja hox hox Kunnassa on tartuttu toimeen ja korjattu noissa hankkeissa havaittuja epäkohtia mm. kylien nimien häviämistä kartoilta yms. Työtä on paljon ja nyt toimiessani Viakas ryssä olen nähnyt miten paljon vapaaehtoistyötä kuntalaiset tekevät Vihdin eteen. KYLIÄ PITÄÄ KUNNIOITTAA!
huom. kyliimme kannattaa nyt vetää valokuidut, kun Caruna kaivaa runkoverkkonsa maahan - tämä kiinnostaa monia ja mahdollistaa etätyöntekemisen maaseudun rauhassa.

4. Kyläkoulun voi lakkauttaa, kun oppilasmäärä laskee alle 40 oppilaaseen tai kiinteistöön joudutaan tekemään iso peruskorjaus.

Ehdokkaan kommentti

Korjausvelan kerryttäminen ei ole viisasta, vaan rakennuksista pitää pitää huolta koko niiden elinkaaren. Moni hyvintehty kyläkoulumme on terve rakennuksena ja omaa arvokkaan historian. Samaa ei voi sanoa aina uudemmista rakennuksista vrt. esim. Espoon homepommit. Espoolaiset tervetuloa Vihtiin pesimään!!
Nuppilukukriteerit lakkauttamiseksi ei riitä pelkästään ja mikäli väestöennusteita tehdään, niin pitää huomata, että väestönkasvuun ja syntyvyyteen vaikuttaa perhesuunnittelu, joka on herkkä häiriintymään pelonlietsonnasta. Aivan vastaavasti myös pesimäänmuuttajat saattavat nyt karsastaa Vihtiä, vaikka Tervalampea lukuunottamat kyläkoulut on vielä toistaiseksi hengissä. Toivottavasti kuntaan saadaan nyt toisenlainen vire ja imu.
Kannattaa myös ehkä lisätä tähän myös opetushenkilöstöstä huolehtiminen ja nähdä heidätkin kuntaanmuuttajina. Olen nähnyt väitteitä missä kyläkoulun korjausvelka, huono opettajatilanne, väestöennuste tai oppilaiden imurointi oppilaaksiottoalueelta pois antavat riittävät perusteet kyläkoulun lakkauttamiseksi. Mielestäni nämä kaikki ovat merkki nuivasta kyläkielteisestä johtamisesta, missä kaikki kivet käännetään ja etsitään tapoja saada kyläkoulut kiinni. Veikkaan, että tässä tullaan näkemään vielä salkutusta ja ajatuksia myydä kiinteistöt pois näin ajaen kiinteistön sitten täysin alas.
Kannattaa oikeasti miettiä kannattaisiko tehdä energiaremontit kouluihin sensijaan ettei tehdä mitään.
#vihti_esco Vihdin kyläkoulujen energiaremonttien rahoitus https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/89/
#kyläkouluenergia Valmistelu-hanke "kyläkoulujen energiaremontti"-kuntalaisaloitetta varten https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/65/
Vihdissä voisi olla oma isyys-pakkaus?

5. Espoon ja Salon välille kaavaillun tunnin junan rakentaminen on edellytys Vihdin elinvoimalle ja kunnan on osallistuttava sen rakentamiskustannuksiin.

Ehdokkaan kommentti

En usko, että rata aidosti on avain elinvoimaan, katso muut kyliin liittyvät kysymykset.
Ei myöskään ratko kaikkien pendelöivien liikennöintitarpeita. Tosin on lotto-voitto sille kylälle, johon asema tulee. Veikkaan, että etelä Vihtiin osuu sitten joskus.
Kustannukset ovat mielestäni 'Valtiollisella' tasolla.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Työkykyisenä pysytään nykyään pidempään.
Mutta voiko esim. suomalainen mies hyvin pienestä pitäen?
Voiko pleikkaa pelaava bittikiusaaja hyvin mennessään taksilla kouluun koulumatkaliikunnan sijaan?
Olisiko syytä miettiä digivirikevapaata vanhemmille.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Diktatuuri kuulostaa vähän erikoiselta kuviolta.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni sekä että - koko kysymys on aivan naivisti aseteltu.
Itse jaan mr. Robinsonin ja Khanin ajatukset täysin:
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity (yli 43 milj. katselukrt)
https://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education?language=fi
Omat lapseni mieluusti perivät samantyyppiset periaatteet, kuin itse sain aikoinaan poikakuorossa:
- uskollisuus
- innostuneisuus
- itsejärjestys
Kannattaa käydä lukaisemassa Jokikunnan koulun koodikerhon säännöt, jotka lapset ovat itse kirjoittaneet itselleen:
http://www.joku-code.lol/rulezz
:)
niinkuin Vihtiläinen autokauppias Julius minulle aina sanoo "otetaan positiivisen kautta", niin sama pätee tähän lapsien tyypittämiseen uteliaisiin, sulkeutuneisiin jne. . Koko homma on minun mielestäni aikamoista roskaa. Kyse on aina interaktiosta mentorin ja lapsen välillä ja herkkyydestä nähdä positiivisesti lasten vahvuudet ja vahvistaa niitä.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Pudotuspelit ovat tätä päivää - ikävä kyllä. Lapsemme pitää opettaa taistelemaan ja olemaan lannistumatta kilpailutilanteissa. Mutta opettavatko vanhemmat tänäpäivänä lapsiaan häviämään peleissä ja leikeissä? Ovatko leikit muuttuneet ?
Tähän on kerrottava stoori: seuraamme kotona VOF ja Putousta lasten kanssa ja itse mietin aina, että miten pahalta tippuvasta tuntuu ja miten turhaa on löytää esiintyjien joukosta voittaja, kun on saanut matkan varrella nähdä/kuulla monta hyvää esitystä. Mietin miten pienten päähän iskostuu tämä pudotuspeli.
On sangen virkistävää välillä katsoa Teemalta konserttia missä sama sinfoniaorkesteri soittaa kappaleen alusta loppuun, ilman ainuttakaan kengänantoa. Lapset oikeasti seuraavat todella tiiviisti hyvää kameratyötä ja ovat kiinnostuneita.
Kannattaa todella miettiä mitä siirtää jälkipolville: pudotuspelejä, päänahkojen metsästämistä jne..
Suomessa voisi kyllä olla paikoillaan nk. väittelykoulutus tms. pienestä pitäen. Liian usein nk. sorrettu jää sanattomaksi, vaikka tilanteidenhaltuunotolla sanallisesti voitaisiin isommat vahingot estää itselleen jne.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoisuus on tärkeä asia.
ikä'rasismi' :
- eri-ikäisten lasten oikeudet ja huomioonottaminen päätöksiä tehtäessä:
- voivatkohan kaikki nuoret miehet hyvin ja uskovatkohan he tulevaisuuteen
- 50v. miesten työllistymishaasteet
Kyläläiset vs. tajaamissa asuvat:
- törmään monesti kommentteihin missä mm. Nummelalaiset maksavat kyläläisten viulut tms. joka on hieman erikoinen näkökulma
koululaisten tasavertaisuus ja tuntikehys:;
- tästä täytyy sanoa, että on täyttä mystiikkaa - maiskahtaa siltä, että jos jossain on isot luokkakoot ja sirkusta, niin muuallakin pitää olla. Veikkaan, että opetuksen digitalisaatio voisi avata tuntikehyslaskentaa jatkossa, murros tulee olemaan iso.
sukupuolten välinen tasa-arvo:
Itse olen syntynyt liian myöhään tajutakseni täysin mitä feminismi tarkoittaa ja miksi se maistuu sukupuolten välisen tasa-arvoasian ajamisen sijaan naisasian ajamiselta. Mutta olen mielestäni tunnistanut pari epäkohtaa miehenä:
- asevelvollisuus
- isyyspakkaus
- isyysvapaat (ruots. malli)
- PISA pisteissä korkealle noussut suomal. koululaitos on täysin tyttöjen varassa. Ymmärtääkseni tyttöjen ja poikien taso-erot ovat suurimmat Suomessa tyttöjen hyväksi ja vastaavasti Itävallassa toisinpäin. Sipilä taisi viritellä Itävaltalaisten kanssa tästä jotain :) toivottavasti meille tulee se ratkaisu missä olemme edelleen PISAssa kärjessä mutta pojat ja tytöt yhtä vahvoina.
heikommassa asemassa olevien epätasa-arvoinen kohtelu:
- pidän hyvinvointiyhteiskunta-ajatuksesta ja siitä, että heikompia ei jätetä. Olen varma, että jokaisella ihmisellä on elämässään vaiheita, jolloin on selkeästi heikommassa asemassa ja riippuvainen toisista ihmisistä ja/tai yhteiskunnasta. Tämmöisissä tilanteissa pitää varmistaa, että kaltoinkohtelu ei ole se syy miksi ihminen joutuu heikompaan asemaan. Esimerkkinä voisi toimia yritysten yhteiskuntavastuunkantokyky esim. työllistämisen merkeissä.
Erilaisissa 'reguloiduissa' palveluissa pitäisi palvelutason olla kaikille sama.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on hieman suhteellinen juttu. Jos ei ole koskaan ollut köyhä, ei todennäköisesti tunne itseään koskaan rikkaaksi. Vastaavasti, jos onni potkii kokoajan, voi olla hyvinkin tyytymätön.
Miksi rikkaus ja onni - miksei rikkaus tai onni?
Jos ajattelee lottoa, niin jokaisella suomalaisella on yhtäläiset tilastolliset mahdollisuudet rikkauksiin.
Mutta todennäköisesti taloudellinen riippuvaisuus vaikuttaa onnellisuuteen negatiivisesti ja onnetomien ja köyhyysrajalla kitkuttelevien joukko ei saa kasvaa suureksi vaan pitää pitää huolta, että toimeentullaan.
http://yle.fi/uutiset/3-9052009
http://yle.fi/uutiset/3-8123924

Vaalikoneen etusivulle