Silja Silvasti Valitaan

Vaalikone Vihti

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan tehdä töitä ennaltaehkäisevien perhe- ja parisuhdepalveluiden kehittämiseksi Vihdissä.
  2. Lupaan tehdä valtuustoaloitteen ja edistää muilla tavoilla maksuttoman ehkäisyn käyttöönottoa alle 25-vuotiaille kuntalaisille.
  3. Lupaan auttaa ja tukea nuorisovaltuutettuja ja vihtiläisiä opiskelija- ja oppilaskunta-aktiiveja saavuttamaan tavoitteensa.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen keskustan puoluevaltuutettu, Väestöliiton varapuheenjohtaja ja edunvalvonnan ammattilainen, jolle sosiaali- ja hyvinvointipolitiikka on sydämen asia.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Aion panostaa nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Tulevalla valtuustokaudella määritetään tiekartta uudelle kunnalle. Soten siirtyessä maakunnille koulutuksen ja ennaltaehkäisevien palveluiden merkitys kunnan toiminnassa kasvaa. Olen kiinnostunut työskentelemään näiden aiheiden parissa.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Avokumppani
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Liikkuminen luonnossa, museot ja podcastit
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella nuorelle täytyy taata peruskoulun jälkeen jatkopaikka toisen asteen koulutuksessa tai muiden opintojen parissa. Oppivelvollisuuden pidentäminen ei kuitenkaan ratkaise syrjäytymisen syitä. On panostettava jokaisen nuoren jatko-opintokelpoisuuteen laadukkaalla opinto-ohjauksella, opetuksen tukipalveluilla sekä riittävällä tuella perheille. Nuoren päästäminen peruskoulusta armovitosilla ulos on karhunpalvelus sekä nuorelle että yhteiskunnalle. Opintojen ohjausta pitäisi kehittää erityisesti nivelvaiheissa. Olisi hyvä asia, jos koulujen opinto-ohjausvelvoite jatkuisi kunnes nuori siirtyy jatko-opintoihin. Näin nuori ei jäisi tyhjän päälle, jos ei saa jatko-opintopaikkaa yläasteen tai lukion jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusarvio julkiselle taloudelle liikkuu 400 miljoonasta eurosta aina miljardiin saakka. Kannatan maksuttoman varhaiskasvatuksen ideaa, mutta näen, että ennen varhaiskasvatuksen maskuttomaksi tekemistä tulisi panostaa muihin asioihin, kuten subjektiivisen päivähoito-oikeuden pauttamiseen, ryhmäkokojen pienentämiseen sekä perheiden kotipalveluiden kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen nollamaksuluokan rajaa olisi kuitenkin hyvä korottaa kannustinloukkujen vähentämiseksi.
Kun rahaa on vain rajoitetusti, tulee se kohdetaa järkevästi.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka on ympäristöystävällistä, hyvää, terveellistä ja edullista. Nykyään on tarjolla paljon kotimaisia kasviproteiinivaihtoehtoja, eli vastakkainasettelu kotimaisen lihan ja ulkomaalaisten kasvisproteiinien välillä on mielestäni outo. Kouluruualla on merkittävä kansanterveydellinen kasvatustehtävä ja lihan syönnin vähentäminen on mielestäni merkittävä osa sitä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Sanotaan, että vapaaehtoistyöhön käytetty euro tuottaa yhteiskunnalle kuusi euroa. Järjestöjen tukeminen kannattaa, sillä ne rakentavat yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia. Järjestöt voivat myös olla kunnan kumppaneita ja auttaa esimerkiksi nuorten harrastusmahdollisuuksien lisäämisessä.
Pidän myös kummallisena tapaa, jossa kunta ensin myöntää järjestöavustusta jonka järjestö maksaa kunnalle takaisin tilavuokrina. Tämä on turhaa byrokratiaa.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan ryhmäkokoihin ja riittävään kouluavustajien määrään satsaamista, se näkyy oppimistuloksissa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoitoon täytyy turvata riittävästi henkilökuntaa. Heille, jotka ovat palvelukotipaikan tarpeessa täytyy järjestää sellainen. Heikkokuntoisten vanhuksten pomputtelu kotihoidon, päivystyksen ja kuntoutuksen välillä ei ole järkevää. hoitohenkilökunnalla tulisi olla mahdollisuus konsultoida lääkäriä ja kehittää hoitoa ilman päivystyskäyntiä.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille tulee riittämään töitä myös tulevaisuudessa. Julkinen sektori, eli maakunnat ja niiden omistamat yhtiöt tulevat työllistämään jatkossakin valtaosan työntekijöistä. En kuitenkaan usko, että kuntaliitoksista tutut pitkät irtisanomissuojat ovat järkevä ratkaisu osana sote-uudistusta.
Uudistus on mahdollisuus tarkastella uudestaan sosiaali- ja terveydenhuollon prosesseja. Uudistuksen tavoitteena on taata laadukkaat ja saavutettavat palvelut kaikille suomalaisille ja samalla taittaa sote-menojen kustannusten kasvuvauhtia. En usko, että suojatyöpaikkojen luominen sote-sektorille edistäisi näitä sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sijainti ja laatu eivät ole toistensa vastakohta etenkään peruspalveluissa. Peruspalveluiden tulee sijaita kohtuullisen matkan päässä kuntalaisista. Jos palveluiden piiriin on pitkä matka, ihmisten kynnys hakea apua kasvaa. Erikoisosaamista vaativia palveluita voi hakea kauempaa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Tutkimukset eivät tue väitettä. Suomen pääosin julkisesti tuotetut terveyspalvelut ovat kansainvälisesti verrattuna laadukkaita ja kustannustehokkaita. Yksityistämisestä sen sijaan on monenlaisia kokemuksia. On tärkeää taata maakunnille vahva itsehallinto ja oikeus päättää maakunnalle sopiva tapa järjestää sote-palvelut. Sote-alan yrityksen tulee maksaa veronsa Suomeen.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen panostaminen lisää mielenterveysongelmista kärsivien hyvinvointia ja vähentää laitoshoidon tarvetta. Mielenterveysongelmista kärsiviä ei saa sulkea yhteiskunnan ulkopuolelle, vaan myös heillä on yhtälainen oikeus hyvään elämään osana yhteiskuntaa.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Sote-palveluiden tuottaminen vie kuntien budjetista jopa yli 40%. Sanomattakin selvää, että kunnallisveron tulee laskea merkittävästi sote-tehtävien siirtyessä maakunnille.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kuntalaisten yleinen kaavavalitusoikeus on lähidemokratian kulmakiviä. Kaavavalitusoikeuden rajoittaminen esimerkiksi valitusmaksuilla rajoittaa erilaisten ihmisten valitusmahdollisuuksia. Valitusoikeuden olemassaolo tuottaa myös sopivaa lisäpainetta laadukkaaseen kaavavalmisteluun ja päätöksentekoon.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni Vihdissä panostetaan erinomaisella tavalla kevyen ja julkisen liikenteen infrastruktuuriin, on kyse sitten kävelyteiden auraamisesta ja hiekottamisesta tai liitäntäparkkipaikoista. Tosiasia on, että harva vihtiläinen pystyy elämään ilman autoa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Vihdin on oltava houkutteleva sijoituspaikka erilaisille yrityksille, koska yritykset luovat työpaikkoja ja hyvinvointia. Kohtuuhintaiset tontinvuokrat voivat olla yksi tekijä, jolla yrityksiä houkutellaan Vihtiin. Kunta voi edistää yritysten toimintaedellytyksiä ottamalla pienet yritykset mukaan julkisiin hankintoihin, helpottamalla byrokratiaa sekä olemalla pitkäjänteinen ja ennakoitava kumppani.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristön ja luonnon kantokyky asettaa reunaehdot kaikelle taloudelliselle toiminnalle. Emme voi syödä tulevaisuuden siemenperunoita.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikanhakijoiden määrän merkittävä lisääntyminen viime vuosina on tullut Euroopan maille yllätyksenä. Suomen tulee kantaa vastuuta humanitaaristen kriisien ratkaisemisessa, eikä tällaisissa tilanteissa kunnat voi kääntää selkäänsä toisilleen: jos yksi kunta ei suostu ottamaan vastaan pakolaisia, muut kunnat joutuvat ottamaan jopa enemmän kuin kuntien palveluiden kantokyky kestää. Minun Vihtini on kansainvälinen eikä käännä selkäänsä apua tarvitseville.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Jos kirjaston kirjoille asetettaisiin vuosi- tai lainausperusteinen maksu, olisi kyseessä vuokrauspalvelu, ei kirjastopalvelu. Kirjastot ovat loistava tapa hälventää sosioekonomisen taustan vaikutusta lapsen ja nuoren tulevaisuuden mahdollisuuksiin. En missään nimessä heikentäisi kirjastopalveluiden saavutettavuutta muuttamalla niitä maksullisiksi.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Mekaaniset tulorajat eivät ole välttämättä paras tapa seuloa vuokra-asunnon tarvitsijoita, vaan täytyy nähdä ihmisen kokonaistilanne. Tulorajat aiheuttavat kannustinloukkuja ja johtavat myös asuinalueiden ja -talojen jakautumiseen vähä- ja parempituloisiin. Monessa kunnassa otetaan käyttöön tulorajoja. Mielestäni olisi hyvä tarkastella, minkälaisia tuloksia näissä kunnissa saadaan.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Investoiminen liikuntapalveluihin ja fasiliteetteihin on investointi kuntalaisten hyvinvointiin. On kuitenkin hyvä tarkastella liikuntaan liittyvien investoinitien saavutettavuutta sekä eri tuloluokkien että sukupuolten näkökulmasta. Pienituloisten perheiden lasten mahdollisuuksia harrastaa tulee tukea aktiivisesti.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Vihtiläisistä suurin osa käy töissä kunnan ulkopuolella, usein pääkaupunkiseudulla. Julkisen liikenteen käyttöä varsinkin pääkaupunkiseudun suuntaan tulee tukea riittävillä vuoromäärillä, liitäntäparkeilla sekä kohtuuhintaisella Vihti-lipulla. On kuitenkin muistettava, että Vihdin väestömäärä ja -tiheys ei mahdollista kaikille kuntalaisille autotonta elämää, eikä siihen tarvitse pyrkiäkään.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Vihtiin on mahdollista sijoittaa Malmin lentokentältä poistuvia toimintoja.

Ehdokkaan kommentti

Vuosia Nummelanharjulla asuneena pidän harrastelentäjiä varmana merkkinä keväästä ja kesästä. Harrastelentäjiä tulisi houkutella Vihtiin ihmisten, ympäristön ja luonnon ehdoilla. Lentoliikenteen lisääminen vaatisi todennäköisesti infrastruktuurin kehittämistä harjulla ja vaatisi näin todennäköisesti myös kunnalta rahallista panostusta. Harrastelentämisen lisääntyminen harjulla saattaisi tuoda mukanaan erilaista toimelijaisuutta Vihtiin ja tätä pidän hyvänä asiana.

2. Vihdin on otettava käyttöön alle 3-vuotiaiden lasten kotihoidontuen kuntalisä.

Ehdokkaan kommentti

Kuntalisän ei olla nähty tuottavan säästöjä varhaiskasvatuksessa ja tämän lisäksi tutkimusten mukaan sillä saattaa olla negatiivisia vaikutuksia äitien kiinnittymiseen työelämään. Mielestäni perhevapaat ja kotihoidontukijärjestelmä osana sitä kaipaa uudistamista.

3. Vihdin elävät haja-asutusalueet ovat hyvä vetovoimatekijä, mutta kaikkia kyliä ei tarvitse kehittää yhtä voimakkaasti.

Ehdokkaan kommentti

Vihdin eri alueiden kehittämistarpeet ovat hyvin erilaisia eikä esimerkiksi Haimoon kylää ja Nummelaa voi oikein tässä mielessä verrata toisiinsa. Mielestäni Vihdin eläväiset kylät ovat kunnalle vetovoimatekijä ja kylien elinvoimaisuutta tulee tukea.

4. Kyläkoulun voi lakkauttaa, kun oppilasmäärä laskee alle 40 oppilaaseen tai kiinteistöön joudutaan tekemään iso peruskorjaus.

Ehdokkaan kommentti

Itse olin oppilaana Haimoon koulussa, kun siellä oli vain 40-60 oppilasta. Vaikka omat muistoni kouluajoistani ovat loistavat, tiedän myös, että pienet koulut eivät pysty välttämättä tarjoamaan yhtä laajasti valinnaisia oppiaineita oppilailleen. Tavoitteena tulisi olla kaikkien oppilaiden laadukas peruskoulutus.
Koulujen lakkauttamisesta keskusteltaessa on arvioitava asiaa kokonaisuutena: oppilaiden tarpeet ja kohtuulliset koulumatkat tulisi asettaa pienten lisäkustannusten edelle.

5. Espoon ja Salon välille kaavaillun tunnin junan rakentaminen on edellytys Vihdin elinvoimalle ja kunnan on osallistuttava sen rakentamiskustannuksiin.

Ehdokkaan kommentti

Tunnin junan infrastruktuurin rakentaminen toisi Vihdin aidosti osaksi metropolialuetta. Tämä jos joku olisi investointi Vihdin tulevaisuuteen.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvo on lisääntynyt, ihmiset ovat entistä koulutetumpia ja elinikä on pidentynyt. Elintason kasvu ei ole kuitenkaan tapahtunut luonnon ja ympäristön kestävyyden ehdoilla. Meidän tulee oppia elämään vähäpäästöisemmin ja kuluttamaan vähemmän luonnonvaroja.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Kompromissit kuuluvat demokratiaan. Sanelun sijaan tarvitsemme avoimuutta ja keskustelua, ei väkinäisiä hallitus-oppositio vastakkainasetteluja.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Luovuus ja uteliaisuus eivät ole vastakohtia hyvälle käytökselle ja tottelevaisuudelle.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvo on paitsi ihmisoikeus, myös tie turvalliseen yhteiskuntaan. Yksi pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden vahvuuksista on se, että ihmisillä on kohtalaisen tasa-arvoiset mahdollisuudet päästä elämässä eteenpäin. Jos näiden mahdollisuuksien määrä vähenee, ajaudumme takaisin kohti luokkayhteiskuntaa.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa ihmisillä on taustasta riippumatta melko hyvät mahdollisuudet menestyä ja päästä elämässä eteenpäin. Valitettavasti perhetaustan vaikutus elämässä etenemiseen on kasvanut 2000-luvun aikana. Mahdollisuuksien tasa-arvon eteen on vielä työtä tehtävänä.

Vaalikoneen etusivulle