Valresultattjänsten har öppnat

Sauli Niinistö

Sauli Niinistö video-stillbild
 • Om jag var president skulle jag tillönska folket Guds välsignelse i mitt nyårstal.

  : Ja. I mitt tal har jag tillönskat finländarna Guds välsignelse och kommer att göra det även i fortsättningen, ifall jag blir vald.
 • Finland blir en bättre plats om det flyttar människor från andra länder hit.

  : Svar saknas. Det finns många olika skäl att flytta till Finland. En del kommer för att söka arbete, en del för kärlekens och en del för trygghetens skull. Ramarna måste ändå vara klara: i Finland gör vi saker enligt vår samhällsordning och våra värden. Finland förblir alltså gott.
 • Det kommer att vara svårare för unga att klara sig i Finland i dag än det var för deras föräldrar.

  : Delvis av annan åsikt. Alla generationer har sina egna förutsättningar och utmaningar, beroende på dagsläget. Situationen för det allmänna välbefinnandet har kontinuerligt förbättrats. På individnivå har risken för ojämlikhet å sin sida vuxit.
 • Finland borde återkalla nedskärningarna i utvecklingsbiståndet.

  : Delvis av samma åsikt. Gjorda beslut kan förstås inte göras ogjorda. Som gemensamt och allmänt mål bör vara att anslagen för utvecklingssamarbete når en andel på 0,7 procent av bruttonationalprodukten.
 • Hur skulle du rösta om det ordnades en folkomröstning om Finlands EU-medlemskap?

  : För.
 • Jag är oroad över den politiska utvecklingen i USA.

  : Delvis av annan åsikt. Förenta staterna är en stark demokrati, som kommer att klara och styra det rådande förvirrade läget.
 • Finland borde i första hand sköta relationerna med Ryssland på tu man hand, inte via EU.

  : Delvis av annan åsikt. Vårt grannskap ger upphov till många aspekter som inte ens intresserar EU. Vi har varit med om att besluta om EU:s gemensamma Rysslandspolitik och följer naturligtvis denna.
 • Presidenten bör lyfta fram de mänskliga rättigheterna även om det skulle skada handelsrelationerna.

  : Helt av samma åsikt. Det har jag gjort i alla sammanhang.
 • Finland borde underteckna FN:s nya avtal som förbjuder kärnvapen.

  : Delvis av annan åsikt. Jag har inget emot kärnvapenförbudet. Finland har alltid varit för nedrustning av kärnvapen. Vi deltar aktivt i det tidigare och mer omfattande icke-spridningsavtalet. I det kärnvapenförbud som presenteras i frågan deltar inte en enda kärnvapenmakt och majoriteten av Europas länder fattas från avtalet. Icke-spridningsavtalet är på så sätt bättre att det ger möjlighet till diskussion med kärnvapenmakter. Målet är en kärnvapenfri värld, men jag tycker det går bäst att främja nedrustning av kärnvapen när kärnvapenmakterna deltar.
 • Klimatförändringen bör bekämpas även om det skadar ekonomin.

  : Helt av samma åsikt. Vi har inget kvar ifall vi förstör vår miljö. Här gäller det att observera att vi inte längre kan främja ekonomin på bekostnad av miljön, men att miljöskydd nog kan främja ekonomin. Ifall vi inte bekämpar klimatförändringen påverkar detta på lång sikt ekonomin allra mest.
 • Finland borde ta ansvar för flyktingkrisen genom att ta emot fler flyktingar.

  : Delvis av samma åsikt. Finland har en flyktingkvot på 750 människor. År 2015 kom hit över 30 000 asylsökande och fortfarande kommer det ca 5 000 i året. Kvoten har inget att skaffa med verkligheten. Ifall man får bukt med migrationssituationen på europeisk nivå kunde vi mångfaldiga kvoten.
 • Man borde återinföra gränsbevakningen mellan EU-länder.

  : Delvis av annan åsikt. Viktigast är att få bevakningen av EU:s yttre gränser att fungera. Ifall man inte kan få den i skick fortsätter läget där EU-länderna sätter upp gränsbevakning inom EU. Här gäller det att observera att denna interna bevakning inte är utan luckor, många länder gör mest stickprov. Därför måste även bevakningen av yttre gränser vara effektiv och fungerande.
 • Presidentens rätt att benåda dömda personer borde avskaffas.

  : Helt av samma åsikt. Benådningsrätten är en relik.
 • Presidentens maktbefogenheter borde skäras ned ytterligare.

  : Delvis av annan åsikt. I stort sett är de nuvarande maktbefogenheterna på sin plats; benådningsrätten är den enda historiska reliken man mycket väl kunde avskaffa.
 • Kravet på att presidenten ska vara infödd finländsk medborgare bör avskaffas.

  : Ja. Under senaste grundlagsförnyelse ansåg man inte att man behöver ändra på detta krav. Kanske följande gång.
 • Presidenten borde ha rätt att upplösa riksdagen.

  : Helt av annan åsikt. Det passar inte ihop med vårt parlamentariska system.
 • Ryssland utgör ett hot mot Finlands säkerhet.

  : Helt av annan åsikt. Det finns inget militärt hot mot Finland.
 • Myndigheterna borde beviljas rätt att läsa medborgarnas privata meddelanden i syfte att förhindra terrorism.

  : Delvis av samma åsikt. En spaningslag håller på att beredas. Till detta hör ett stort ansvar. Lagstiftningen bör ha klara kriterier för informationssökning och informationsbruk. Vi behöver även nya verktyg för att möta de nya säkerhetsutmaningarna. Där ingår inte en allmän rätt att läsa medborgarnas meddelanden.
 • Finland borde ansöka om medlemskap i Nato.

  : Svar saknas. Vår sittande regering öppnade möjligheten till att ansöka om medlemskap. Detta är en bra linjedragning, redan möjligheten är ett säkerhetspolitiskt redskap. Ansökandet av medlemskap är helt beroende av omständigheterna – därför går det inte att ge ett kategoriskt svar.
 • Värnplikten eller civiltjänsten bör vara obligatorisk för både män och kvinnor.

  : Delvis av annan åsikt. Att utöka en slags tjänsteplikt till att omfatta hela åldersklassen, även kvinnor, är i princip en bra idé. Men enbart jämställdhet räcker inte som motivering. Man bör utreda vilken konkret nytta tjänsteplikten skulle medföra. Det rör sig trots allt om över 25 000 unga kvinnor, vars arbets- eller studietid förlängs på grund av tjänstgöringstiden. Värnplikten bör fortsättningsvis vara frivillig för kvinnor.
 • Icke-våldsam civil olydnad är accetabelt, även om det bryter mot lagen.

  : Nej. Man kan förstås hjälpa, men det förutsätter inte civil olydnad. Att ta lagen i egna händer leder sällan till något gott.
 • Inkomstskillnaderna i Finland är för stora.

  : Delvis av annan åsikt. Inkomstskillnader är naturliga: det är rätt att få full ersättning för att vara flitig och använda sin talang. Finland har fortfarande små inkomstskillnader och vi bör absolut inte sträva efter stora skillnader.
 • Det borde vara frivilligt att lära sig svenska i grundskolan.

  : Nej. Finland är tvåspråkigt. Svenskan är till stor hjälp i det allt tätare nordiska samarbetet.
 • Kandidat nr

  8

 • Ålder

  69

 • Parti

  Valmansförening

 • Till min familj hör

  Min fru Jenni och vår hund Lennu.

 • Barn

  Ja

 • Hur religiös upplever du dig vara, oberoende av tillhörighet till ett religiöst samfund?

  8 (0 - Inte alls troende, 10 - Mycket troende)

 • Religiöst samfund

  den evangelisk-lutherska kyrkan

 • Utbildning

  Högskoleexamen

 • Erfarenhet

  • Republikens president 2012–
  • Finlands långvarigaste finansminister (1996–2003)
  • Riksdagens talman (2007–2011)
  • Ordförande för de europeiska konservativa partiernas förbund EDU (1998–2002) och Europeiska folkpartiet EPP:s hedersordförande
  • Ordförande för Nationella Samlingspartiet r.p. (1994–2001)
  • Riksdagsledamot (1987–2003, 2007–2011)
  • Flera förtroendeuppdrag vid internationella finansieringsinstitut (IMF, EBRD, EIB)
  • Kommunalpolitik erfarenhet från stadsstyrelse och stadsfullmäktige (1977–1996)
  • Tolvårig civil karriär i domstol, bankdirektör på EIB i 3 1/2 år
  • Ordförande för Bollförbundet 2009–2012
 • Språkkunskaper

  • finska
  • svenska
  • engelska
  • franska
 • Bott utomlands

  Sammanlagt ungefär 4 år i Luxemburg.

 • På fritiden ligger det mig närmast om hjärtat att...

  Idrott och litteratur.
 • Var skulle du placera dig på en skala från ett till tio, om noll avser den politiska vänstern och tio den politiska högern?

  7

 • Räkna i prioritetsordning upp de tre största hoten mot Finland för tillfället

  Klimatförändringen, det spändare internationella läget, splittringen av vår egen enighet

 • Vallöften

  • Jag ägnar mig åt Finlands väl.
 • Vad är det viktigaste du uppnått inom politiken?

  Att de senaste åren lotsa Finland i ett ständigt föränderligt världsläge.
 • Varför skall väljarna rösta på dig?

  För Finlands skull.

 • För min valkampanj använder jag

  över 500 000€

 • Årsinkomst

  över 100 000€

 • Andelen utomstående finansiering

  81-100%

 • Värdet av mina placeringar (till exempel aktier och fonder)

 • Ekonomiska bindningar

  Inga.

 • Viktigaste utomstående finansiering

  Stöd från privatpersoner

 • Länkar

Hjälp oss utveckla Valkompassen genom att fylla i en kort enkät

Respons

Vill du delta i Tammerfors universitets undersökning om användningen av Valkompassen? Svara efter att du gjort klart Valkompassen. Det tar uppskattningsvis fem minuter att svara. Bland alla som svarar lottas det ut två smarttelefoner.

Delta i universitetets undersökningen (på finska)