Tulospalvelu on auki

Matti Vanhanen

Matti Vanhanen videon esikatselu
 • Jos olisin presidentti, toivottaisin uudenvuoden puheessa kansalle Jumalan siunausta.

  : Kyllä. Vain silloin, kun se sopii puheen sisältöön ja tilanteeseen.
 • Suomi muuttuu paremmaksi paikaksi asua kun tänne muuttaa ihmisiä muista maista.

  : Jokseenkin samaa mieltä. Olemme aina saaneet uutta maailmalta. Erityisesti työperäinen maahanmuutto hyödyttää meitä nopeasti aloilla, joihin kotimaista työvoimaa ei löydy.
 • Suomi on nuorille vaikeampi paikka pärjätä kuin heidän vanhemmilleen.

  : Jokseenkin eri mieltä. Epävarmuutta koetaan erilaista asioista. Nuoret suhtautuvat positiivisesti tulevaisuudennäkymiin.
 • Suomen on peruttava kehitysyhteistyörahoihin tehdyt leikkaukset.

  : Jokseenkin eri mieltä. Kehy-rahoja leikattiin, koska talous oli kuralla. Kun talous kasvaa, tulee meidän nostaa rahoitus 0,7 prosenttiin bruttokansantulostamme. Tästä myös linjasimme ulkoasiainvaliokunnassa johdollani. Kahden hallitukseni aikana kehitysyhteistyörahoitus kaksinkertaistettiin.
 • Jos Suomessa järjestettäisiin kansanäänestys EU-jäsenyydestä, miten äänestäisit

  : Puolesta. Kannattaa rakentaa toimivaa yhteistyötä eikä eristäytyä. EU on tuonut taloudellista kehitystä, rauhaa ja vakautta. Haittana ylisääntely.
 • Yhdysvaltain poliittinen kehitys huolestuttaa minua.

  : Jokseenkin samaa mieltä. USA on eristäytymässä ja sen sisäinen vastakkainasettelu estää sitä tekemästä maailmankin tarvitsemia päätöksiä.
 • Suomen on ensisijaisesti hoidettava suhteensa Venäjään kahden kesken, ei EU:n kautta.

  : Jokseenkin eri mieltä. EU:lla on isoissa asioissa yhteinen linja. Sen lisäksi riittää kahdenvälisiä asioita kahden kesken sovittavaksi.
 • Presidentin on nostettava esille ihmisoikeudet vaikka se haittaisi taloussuhteita.

  : Jokseenkin samaa mieltä. Olen pääministerinäkin puhunut ihmisoikeuksista. Se voidaan tehdä tahdikkaasti niin, ettei se estä kaupan kehittämistä.
 • Suomen pitää allekirjoittaa uusi YK:n ydinasekieltosopimus.

  : Jokseenkin eri mieltä. Meillä on jo ydinsulkusopimus, jossa ovat mukana myös ydinasevaltiot. Se on pragmaattisempi ja realistisempi tapa estää ydinaseiden leviäminen. Meidän kannattaa vaikuttaa sen kautta, mutta myös seurata, mitä keskustelua ”kilpailevan” sopimuksen piirissä käydään.
 • Suomen on torjuttava ilmastonmuutosta vaikka siitä olisi taloudelle haittaa.

  : Täysin samaa mieltä. Eivät yleensä ole toisiaan poissulkevia. Ja jos meillä ei ole elinkelpoista maapalloa, ei ole myöskään taloutta. Asiassa ei kuitenkaan pidä olla mustavalkoinen sikäli, että yhteiskunta tarvitsee energiaa ja hyödykkeitä, ja niitä pitää tuottaa jostain. Esimerkiksi metsien käytön kohdalla tarvitaan nyt tervettä järkeä: puita ei kannata jättää lahoamaan, vaan hoitotoimenpiteet ja hakkuut pitävät metsät kunnossa. Mieluummin metsätuote kuin öljy tai kivihiili.
 • Suomen on kannettava vastuuta pakolaiskriisistä ottamalla nykyistä enemmän pakolaisia.

  : Jokseenkin samaa mieltä. Kannatan kiintiön nostoa yhteiseurooppalaisena ratkaisuna. Tavoitteena pitää olla, että suojaa tarvitsevat ihmiset tulevat Eurooppaan järjestäytyneesti pakolaisina. Edestakaisin Euroopan sisällä kulkevista turvapaikanhakijoista on siirryttävä Afrikan puolella tapahtuvaan päätöksentekoon. EU:ssa on päästävä kurinalaisempaan yhteiseen toimintaan turvapaikkapolitiikassa. Afrikkaan tulisi saada aikaan YK:n kanssa pakolaiskeskusten järjestelmä, jonka kautta eniten suojaa tarvitsevat pakolaiskriteerit täyttävät ihmiset saisivat kontrolloidun ja turvallisen reitin Eurooppaan.
 • Rajavalvonta on palautettava EU-maiden välille.

  : Täysin eri mieltä. Silti on ylläpidettävä valmius rajavalvonnan palauttamiseksi.
 • Rikoksesta tuomittujen armahtaminen on poistettava presidentin tehtävistä.

  : Täysin samaa mieltä. Armahdusoikeus voidaan siirtää korkeimmalle oikeudelle.
 • Presidentin vallan karsimista on edelleen jatkettava.

  : Jokseenkin eri mieltä. Armahdusoikeus voidaan siirtää korkeimmalle oikeudelle.
 • Vaatimus presidentin suomalaisesta syntyperästä pitää poistaa.

  : Kyllä.
 • Presidentille pitää palauttaa oikeus hajottaa eduskunta.

  : Täysin eri mieltä. Ei pidä palata lyhytaikaisiin hallituksiin. Vaalikauden mittaiset hallitukset ehtivät saada asioita aikaan.
 • Venäjä on uhka Suomen turvallisuudelle.

  : Jokseenkin eri mieltä. En pidä Venäjää akuuttina uhkana, mutta meidän on asevoimien kehittämisessä otettava huomioon Venäjän potentiaali. Kahden hallitukseni aikana puolustusbudjetteja kasvatettiin, vaikka muualla Euroopassa leikattiin.
 • Viranomaisille on annettava oikeus lukea kansalaisten yksityisiä viestejä terrorismin torjumiseksi.

  : Jokseenkin eri mieltä. Tällainen oikeus voidaan antaa vain oikeuden tapauskohtaisella päätöksellä.
 • Suomen pitää hakea Nato-jäsenyyttä.

  : Täysin eri mieltä. Suomen on edistettävä Pohjois-Euroopan vakautta ja ihmisten turvallisuutta järkyttämättä olemassa olevaa suurstrategista asetelmaa. Käsiä ei kuitenkaan kannata sitoa asiassa, vaan jäsenyyden hakeminen on syytä pitää omassa harkinnassamme.
 • Ase- tai siviilipalveluksen pitää olla pakollinen sekä miehille että naisille.

  : Jokseenkin eri mieltä. Pakollinen koko ikäluokan kattava asepalvelus ei ole tarpeen. Kannatan maanpuolustuksen peruskurssia, joka valmentaisi kriisiajan oloihin. Se voitaisiin sisällyttää osaksi toisen asteen opintoja. Myös tulevaisuuskutsuntoihin, joihin kutsuttaisiin sekä tytöt että pojat ja käytettäisiin päivä tai kaksi läpivalaisemaan nuoren elämäntilanne ja koulutusnäkymät, suhtaudun myönteisesti.
 • Lakia rikkova kansalaistottelemattomuus on hyväksyttävää, jos siihen ei liity väkivaltaa.

  : Ei. Lakia on kunnioitettava oikeusvaltiossa.
 • Tuloerot ovat Suomessa liian suuret.

  : Jokseenkin samaa mieltä. Työllisyyden parantaminen on toimivin keino kaventaa tuloeroja. Pienten tuloerojen maassa on korkea hyvinvointi.
 • Ruotsin kielen opiskelu peruskoulussa on muutettava vapaaehtoiseksi.

  : Ei.
 • Ehdokasnro

  4

 • Ikä

  62

 • Puolue

  Kesk.

 • Perheeseeni kuuluu

  Kaksi aikuista lasta ja puoliso

 • Lapset

  Kyllä

 • Riippumatta siitä kuulutko johonkin uskonnolliseen yhteisöön, kuinka uskonnollinen mielestäsi olet?

  6 (0 - en lainkaan uskonnollinen, 10 - erittäin uskonnollinen)

 • Uskonnollinen yhteisö

  evankelis-luterilainen kirkko

 • Koulutus

  Korkeakoulututkinto

 • Kokemus

  • Olen toiminut kansanedustajana 1991–2010 ja 2015-, pääministerinä ja Suomen Keskustan puheenjohtajana 2003–2010, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana, puolustusministerinä, Espoossa ja Nurmijärvellä valtuutettuna sekä muutamia muita luottamustoimia mainitakseni YK-liiton puheenjohtajana ja Varusmiesliiton puheenjohtajana. Tällä hetkellä toimin myös ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana, eduskunnan pankkivaltuuston puheenjohtajana ja Sitran hallintoneuvoston puheenjohtajana.
 • Kielitaito

  • suomi
  • englanti
 • Asunut ulkomailla

  3 kk Iso-Britanniassa

 • Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on

  Ulkoilu ja lukeminen
 • Mihin kohtaan sijoitat itsesi asteikolla nollasta kymmeneen, kun nolla tarkoittaa poliittista vasemmistoa ja kymmenen poliittista oikeistoa?

  5

 • Kerro tärkeysjärjestyksessä kolme asiaa, jotka mielestäsi uhkaavat Suomea eniten

  Välinpitämättömyys, kansainvälisen yhteistyön heikentyminen ja ilmastonmuutos.

 • Vaalilupaukset

  • Laajennan Suomen ulkopoliittista aktiivisuutta ja kauaskatseisuutta kattamaan vahvemmin globaalit kysymykset, kuten köyhyyden vähentämisen, ruokaturvan, ilmastonmuutoksen torjunnan ja rauhanvälitystyön. Näillä asioilla on suuri vaikutus myös Suomen vakauteen ja turvallisuuteen.
  • Kotimaassa toimin Suomen kansan eheyden puolesta. Näen hälyttävänä, että jakolinjoja on tullut viime vuosina lisää. Meitä jaetaan vanhakantaisiin ja liberaaleihin, kantaväestöön ja maahanmuuttajiin, Helsinkiin ja muuhun Suomeen. Presidenttinä liennyttäisin näitä jakolinjoja ja lisäisin tosiseikkoihin perustuvaa yhteiskunnallista keskustelua ja ymmärrystä moniarvoisuudesta sekä yhteiskunnan positiivisista riippuvuussuhteista.
  • Avaan presidentinlinnan ovet tulevaisuuskysymyksiä pohtiville ryhmille. Tällaisia suuria kysymyksiä, jotka ylittävät hallitus-oppositio rajat, ovat mm. työn murrokseen vastaaminen ja talouden itsellisyyden vahvistaminen mukaan lukien omavaraisuus ruoassa, energiassa ja kyberissä.
 • Mikä on tärkein poliittinen saavutuksesi?

  Johdin Suomea seitsemän vuotta pääministerinä, jona aikana kehitimme Suomea monella tavalla. Yksi tärkeimmistä saavutuksista oli suuren ilmasto- ja energiapaketin aikaansaaminen EU:n 2020 ilmastopäätöksen jälkeen. Se vei ison harppauksen eteenpäin kotimaisen ja uusiutuvan energian käyttöä Suomessa. Toinen hallitukseni oli myös maailman tasa-arvoisin naisministerien määrällä mitattuna.
 • Miksi sinua pitäisi äänestää?

  Olen kokenut ja näkemyksellinen ulkopolitiikan johtaja. Olen pitkän aikaa keskittynyt presidentin toimivaltaan kuuluviin kysymyksiin, viimeisimpänä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana. Minulla on selkeä visio ja tahto Suomen kehittämiseksi. Tunnen pääministeriajoilta niin Putiniin, Erdoganiin, Merkeliin kuin Xi:hin. Tunnen suomalaiset ja koko Suomen kehittämiseen tarpeet. Saisimme myös presidentin, joka avaa tulevaisuuskeskustelun.

 • Käytän vaaleihin rahaa

  yli 500 000€

 • Vuositulot

  70-100 000€

 • Ulkopuolisen rahoituksen osuus

  -

 • Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)

  50-200 000€

 • Taloudelliset sidonnaisuudet

  Asuntolainaa n. 25 000e

 • Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde

  Puolueen tuki

 • Linkkejä

Auta meitä kehittämään vaalikonetta ja täytä lyhyt palautekysely

Palautekysely

Haluatko osallistua Tampereen yliopiston tutkimukseen vaalikoneiden käytöstä? Vastaa noin viiden minuutin kyselyyn vaalikoneen käytön jälkeen. Vastanneiden kesken arvotaan kaksi älypuhelinta.

Osallistu kyselytutkimukseen