Valresultattjänsten har öppnat

Matti Vanhanen

Matti Vanhanen video-stillbild
 • Om jag var president skulle jag tillönska folket Guds välsignelse i mitt nyårstal.

  : Ja. Endast när det passar innehållet och situationen.
 • Finland blir en bättre plats om det flyttar människor från andra länder hit.

  : Delvis av samma åsikt. Vi har alltid fått någonting nytt från utlandet. Särskilt arbetsbaserad invandring kommer vara snabbt i branscher där det finns ingen inhemsk arbetskraft.
 • Det kommer att vara svårare för unga att klara sig i Finland i dag än det var för deras föräldrar.

  : Delvis av annan åsikt. Osäkerheten härstammar från olika saker. Unga människor själva har en positiv syn på framtiden.
 • Finland borde återkalla nedskärningarna i utvecklingsbiståndet.

  : Delvis av annan åsikt. Vi har skurit ned resurser i utvecklingssamarbete när vår ekonomi var dålig. När Finlands ekonomi växer igen borde vi öka finansiering för utvecklingssamarbete till 0,7 procent av bruttonationalprodukten. Under mitt ledarskap har utrikesutskottet tagit en sådan position. Under mina två regeringar fördubblade vi finansiering för utvecklingssamarbete.
 • Hur skulle du rösta om det ordnades en folkomröstning om Finlands EU-medlemskap?

  : För. Vi får inte isloera sig. EU har medfört en ekonomisk utveckling och stabilitet. Överreglering som nackdel.
 • Jag är oroad över den politiska utvecklingen i USA.

  : Delvis av samma åsikt. USA verkar isolera sig och interna polarisering förhindrar att göra de beslut som också världen behöver.
 • Finland borde i första hand sköta relationerna med Ryssland på tu man hand, inte via EU.

  : Delvis av annan åsikt. I stora frågor har EU en gemensam linje. Det finns tillräckligt med bilaterala frågor att behandla.
 • Presidenten bör lyfta fram de mänskliga rättigheterna även om det skulle skada handelsrelationerna.

  : Delvis av samma åsikt. Tille exempel som Statsminister har jag alltid talat om mänskliga rättigheter. Det kan göras på diskret sätt.
 • Finland borde underteckna FN:s nya avtal som förbjuder kärnvapen.

  : Delvis av annan åsikt. Vi har redan Icke-spridningsavtalet som har kärnvapenstaterna med. Det är mer pragmatiskt och rationellt att stödja detta avtal. Det är ändå klok att följa vilken typ av diskussion det “konkurrerande” avtal leder till.
 • Klimatförändringen bör bekämpas även om det skadar ekonomin.

  : Helt av samma åsikt. De utesluter normalt inte varandra. Och om vi inte har en livlig värld, är frågan om ekonomi irrelevant. Men samhället behöver energi och råvaror, och de måste produceras på något sätt. Vi måste undvika svartvitt tänkande. Till exempel, i skogsbruk behöver vi sunt förnuft. Träd bör inte lämnas att murkna - skogsbruket håller skogar i god form. Skogsprodukter måste föredras framför kol.
 • Finland borde ta ansvar för flyktingkrisen genom att ta emot fler flyktingar.

  : Delvis av samma åsikt. Jag stöder höjning av kvoten som en gemensam europeisk lösning. Målet måste vara att människor som behöver skydd kommer till Europa som flyktingar. Det finns ett behov av mer disciplinerade gemensamma åtgärder inom asylpolitiken i EU. Afrika borde ha ett system av flyktingcentrar med FN, genom vilket de som uppfyller de flyktingkriterierna för flyktingskydd skulle ha en kontrollerad och säker väg till Europa.
 • Man borde återinföra gränsbevakningen mellan EU-länder.

  : Helt av annan åsikt. Jag stöder ändå beredskap att återställa gränskontrollen.
 • Presidentens rätt att benåda dömda personer borde avskaffas.

  : Helt av samma åsikt. Rätt till förlåtelse kan överföras till Högsta domstolen.
 • Presidentens maktbefogenheter borde skäras ned ytterligare.

  : Delvis av annan åsikt. Rätt till förlåtelse kan överföras till Högsta domstolen.
 • Kravet på att presidenten ska vara infödd finländsk medborgare bör avskaffas.

  : Ja.
 • Presidenten borde ha rätt att upplösa riksdagen.

  : Helt av annan åsikt. Vi borde inte gå tillbaka till en era av kortvariga regeringar.
 • Ryssland utgör ett hot mot Finlands säkerhet.

  : Delvis av annan åsikt. Jag anser inte att Ryssland är ett akut hot, men vi måste ta hänsyn till Rysslands potential när vi utvecklar våra försvarsstyrkor. Under mina två regeringar höjdes försvarsbudgetar, även om budgetar på andra håll i Europa sänktes.
 • Myndigheterna borde beviljas rätt att läsa medborgarnas privata meddelanden i syfte att förhindra terrorism.

  : Delvis av annan åsikt. En sådan rättighet kan endast beviljas genom ett enskilt beslut.
 • Finland borde ansöka om medlemskap i Nato.

  : Helt av annan åsikt. Finland måste främja stabilitet och säkerhet i Nordeuropa utan att störa den befintliga srategiska situationen. Det är dock inte klokt att knyta händer, men det är värt att hålla efter eget gottfinnande.
 • Värnplikten eller civiltjänsten bör vara obligatorisk för både män och kvinnor.

  : Delvis av annan åsikt. Obligatorisk värnplikt för hela åldersgruppen är inte nödvändig. Jag stöder försvarsgrundkurssen, som skulle förbereda krissituationer. Det kunde införlivas i yrke/gymnasieskolan. Jag stöder också “tulevaisuuskutsunnat” där hela åldersgruppens framtidsutsikter betraktas.
 • Icke-våldsam civil olydnad är accetabelt, även om det bryter mot lagen.

  : Nej. Lagen måste respekteras.
 • Inkomstskillnaderna i Finland är för stora.

  : Delvis av samma åsikt. Förbättrad sysselsättning är det effektivaste sättet att minska inkomstskillnaden.
 • Det borde vara frivilligt att lära sig svenska i grundskolan.

  : Nej.
 • Kandidat nr

  4

 • Ålder

  62

 • Parti

  c

 • Till min familj hör

  Två vuxna barn och hustru

 • Barn

  Ja

 • Hur religiös upplever du dig vara, oberoende av tillhörighet till ett religiöst samfund?

  6 (0 - Inte alls troende, 10 - Mycket troende)

 • Religiöst samfund

  den evangelisk-lutherska kyrkan

 • Utbildning

  Högskoleexamen

 • Erfarenhet

  • Jag har arbetat som riksdagsledamot 1991–2010 och 2015-, Statsminister och partiordförande för Centern 2003–2010, Europeiska rådets ordförande, försvarsministern, och ledamot i Nurmijärvi och Esbos stadsfullmäktige. Jag har också varit ordförande för Finlands FN-förbund och ordförande i Beväringsförbundet. För närvarande är jag också ordförande för utrikesutskottet, ordförande för Sitras förvaltningsrådet och ordförande för Bankfullmäktige av Finlands Bank.
 • Språkkunskaper

  • finska
  • engelska
 • Bott utomlands

  3 månader i Stor Britannien

 • På fritiden ligger det mig närmast om hjärtat att...

  njuta naturen och läsa
 • Var skulle du placera dig på en skala från ett till tio, om noll avser den politiska vänstern och tio den politiska högern?

  5

 • Räkna i prioritetsordning upp de tre största hoten mot Finland för tillfället

  Likgiltighet, försvagning av internationellt samarbete och klimatförändring.

 • Vallöften

  • Jag skulle utvidga Finlands utrikespolitiska aktivitet i globala frågor, liksom minskning av fattigdomen, matsäkerheten, bekämpning av klimatförändringen och fredsmedling. En stabil och trygg värld är också i Finlands intresse.
  • Jag skulle arbeta för folkens integritet. Jag finner det oroväckande att distributionslinjerna bland medborgarna har ökat de senaste åren. Vi är uppdelade i konservativa och liberala, infödda och invandrare, Helsingfors och övriga Finland, osv. Som president skulle jag försöka lindra dessa divisioner och öka faktabaserad diskussion och förståelse av pluralism och de rådande samhälleliga beroendeförhållanden.
  • Jag öppnar dörrarna till presidentens slott för framtidsinriktade grupper. Sådana stora frågor som överskrider partigränser I regering och opposition är bland annat svara på arbetets omvandling och stärka vår ekonomi, inklusive självförsörjning i mat, energi och cyber.
 • Vad är det viktigaste du uppnått inom politiken?

  Jag ledde Finland i sju år som statsminister, under vilken tid utvecklade vi Finland på många sätt. Ett av de viktigaste resultaten var skapandet av ett stort klimat- och energipaket efter EU 2020-klimatbeslutet. Det tog ett stort steg framåt i användningen av inhemsk och förnybar energi i Finland. Min andra regering var också världens mest jämställda regering.
 • Varför skall väljarna rösta på dig?

  Jag är en erfaren och visionär ledare i utrikespolitiken. Sedan länge har jag fokuserat på frågor som faller inom presidentens kompetens, senast som utrikesutskottets ordförande. Jag har en tydlig vision och vilja att utveckla Finland. Jag känner världens huvudmän från Putin till Erdogan och från Merkel till Xi. Jag känner finländarna och hela Finlands utvecklingsbehov. Vi skulle också ha en president som kommer att öppna debatt om framtidens stora utmaningar.

 • För min valkampanj använder jag

  över 500 000€

 • Årsinkomst

  70-100 000€

 • Andelen utomstående finansiering

  -

 • Värdet av mina placeringar (till exempel aktier och fonder)

  50-200 000€

 • Ekonomiska bindningar

  Bostadslån circka 25000e

 • Viktigaste utomstående finansiering

  Understöd från partiet

 • Länkar

Hjälp oss utveckla Valkompassen genom att fylla i en kort enkät

Respons

Vill du delta i Tammerfors universitets undersökning om användningen av Valkompassen? Svara efter att du gjort klart Valkompassen. Det tar uppskattningsvis fem minuter att svara. Bland alla som svarar lottas det ut två smarttelefoner.

Delta i universitetets undersökningen (på finska)