Valresultattjänsten har öppnat

Merja Kyllönen

Merja Kyllönen video-stillbild
 • Om jag var president skulle jag tillönska folket Guds välsignelse i mitt nyårstal.

  : Nej. Religionerna bör vara neutrala. Att öva religion eller religion är varje medborgares privatliv. Medborgare måste ha lika rättigheter oavsett religiös eller annan världsutsikt. Staten borde inte ha ett särskilt förhållande med någon religion.
 • Finland blir en bättre plats om det flyttar människor från andra länder hit.

  : Helt av samma åsikt. Finsk kultur har aldrig levt i någon utkikspunkt. Vi är en hel uppsättning olika bakgrunder, traditioner och historia. Multikulturalism och mångfald är en styrka för ett litet tillstånd. Om vi känner till civilisationen är det klokt att dra fördel av det genom förstärkning av kunskap och kunnande. Dessutom är Finlands befolkningspyramid så snedvridd att vi behöver mycket nya människor i vårt land, så att farmor inte kommer att behandlas av andra mormor när det inte finns tillräckligt med yngre människor.
 • Det kommer att vara svårare för unga att klara sig i Finland i dag än det var för deras föräldrar.

  : Delvis av annan åsikt. För vissa finns det, och för andra har ökningen av ojämlikheter minskat chansen att lära och delta. Familjens ekonomiska situation för många gånger över ungas framtid.
 • Finland borde återkalla nedskärningarna i utvecklingsbiståndet.

  : Helt av samma åsikt. Nedskärningar på finska utvecklingsbistånd är absurda i en tid då vi behöver fler och fler åtgärder för att hjälpa klimatförändringar, mat och vattenbrist, så att vi också kan förhindra flyktingars uppkomst.
 • Hur skulle du rösta om det ordnades en folkomröstning om Finlands EU-medlemskap?

  : För. Inåtkrullning och självutläggning för att avsluta gemensamma angelägenheter har aldrig varit ett lönsamt alternativ för ett litet land. Det finns mycket att göra inom EU, både i sociala frågor och i monetära unionen, men det är mycket lämpligare att fixa dem tillsammans än att gå utanför för att krypa, men samtidigt i det ekonomiska området, slutligen tillämpa samma regler utan att delta i beslutsfattandet.
 • Jag är oroad över den politiska utvecklingen i USA.

  : Delvis av samma åsikt. USA kraschar och stänger dörrarna. Särskilt i frågor som rör klimatförändringar, återvänder de till sitt eget hörn. Mänskliga rättigheter och grundläggande rättigheter utmanas också, vilket aldrig är en bra utveckling för landet.
 • Finland borde i första hand sköta relationerna med Ryssland på tu man hand, inte via EU.

  : Delvis av samma åsikt. Just nu är förbindelserna mellan EU och Ryssland så fast att Finland är bra att behandla de bilaterala förbindelserna klokt.
 • Presidenten bör lyfta fram de mänskliga rättigheterna även om det skulle skada handelsrelationerna.

  : Helt av samma åsikt. Mänskliga rättigheter är en sak utöver vilka pengar inte får tillåtas att gå.
 • Finland borde underteckna FN:s nya avtal som förbjuder kärnvapen.

  : Helt av samma åsikt. Den icke-kärnvärlden måste också vara Finlands mål.
 • Klimatförändringen bör bekämpas även om det skadar ekonomin.

  : Helt av samma åsikt. Klimatförändringar är vårt största säkerhetshot. Under de senaste åren, Europa sett militära åtgärder till följd av flyktingkrisen är bara en liten förspel till nöd södra halvklotet länder hotar klimatkatastrof fortskrider. Ett säkert samhälle är bara möjligt om det svarar mot klimatförändringarnas utmaning och naturresursernas tillräcklighet och håller levnadsmiljön livskraftig. Alla politiska beslut bör nu grundas på hållbar klimatpolitik. Mat, vatten, värme och energi är inte alla självklara. Bekämpning av klimatförändringar och hållbar utveckling är en förutsättning för livet på jorden. Finland kan också visa vägen för andra om vi beslutar att rikta våra resurser till utbildning och livsuppehållande innovationsforskning i anda av fredsbevarande. Ilmastotutkimuksemme är redan en top-notch - vi har också mat, vatten, utbildning, kampen mot epidemier, läkemedelsutveckling, medicinsk utrustning, fältsjukhus, flyktingläger och konfliktområden maaperäpuhdistusten och klimatpåverkan ledande experter.
 • Finland borde ta ansvar för flyktingkrisen genom att ta emot fler flyktingar.

  : Helt av samma åsikt. Genom den gemensamma bördan måste varje EU-land spela sin roll.
 • Man borde återinföra gränsbevakningen mellan EU-länder.

  : Helt av annan åsikt. Att begränsa den fria rörligheten för människor är inte en lösning på flyktingfrågor.
 • Presidentens rätt att benåda dömda personer borde avskaffas.

  : Helt av samma åsikt. Det skulle vara motiverat att delegera rättsväsendets roll.
 • Presidentens maktbefogenheter borde skäras ned ytterligare.

  : Delvis av annan åsikt. Befintliga makträttigheter är lämpliga.
 • Kravet på att presidenten ska vara infödd finländsk medborgare bör avskaffas.

  : Ja. Hur många av oss är så kallade. vem är till sist en helt finländsk inhemsk idag?
 • Presidenten borde ha rätt att upplösa riksdagen.

  : Helt av annan åsikt. Inga presidentmöjligheter bör läggas till
 • Ryssland utgör ett hot mot Finlands säkerhet.

  : Helt av annan åsikt. Utrikesutskottet uppskattar att Finlands ställning är stabil trots den intensifierade internationella situationen. Trots att det finns en växande efterfrågan på makt i Ryssland och Östersjöområdet finns det inga sådana motsägelser i området som kan leda till att våld används. Sannolikheten för en separat offensiv verksamhet i Finland är fortfarande mycket liten.
 • Myndigheterna borde beviljas rätt att läsa medborgarnas privata meddelanden i syfte att förhindra terrorism.

  : Helt av annan åsikt. Att läsa privata medborgares budskap kan inte vara självklart, men det är baserat på en riskbedömning och verklig misstanke om terrorism.
 • Finland borde ansöka om medlemskap i Nato.

  : Helt av annan åsikt. Finland är förnuftigt att förbli militärt non-aligned. Anslutning till Nato skulle försvaga Finlands relativt stabila säkerhetsmiljö.
 • Värnplikten eller civiltjänsten bör vara obligatorisk för både män och kvinnor.

  : Delvis av annan åsikt. Medvetenheten utvecklas bäst i enlighet med dagens behov, vilket ger valfrihet och jämlikhet genom engagemangsplikten, inte rör sig mot en professionell armé. Beredskapskravet skulle behandla alla kön lika. Straffstraff och varaktigheten av den civila tjänsten skulle förkortas, och vapenförnekandet skulle inte straffas med fängelse.
 • Icke-våldsam civil olydnad är accetabelt, även om det bryter mot lagen.

  : Ja. Beror naturligtvis på fallet
 • Inkomstskillnaderna i Finland är för stora.

  : Delvis av samma åsikt. Det finns en stor skillnad mellan de rika och de fattiga och den kontinuerliga ojämlikheten ökar bara.
 • Det borde vara frivilligt att lära sig svenska i grundskolan.

  : Nej. Tvåspråkighet är en rikedom.
 • Kandidat nr

  2

 • Ålder

  40

 • Parti

  vf

 • Till min familj hör

  Make och fyra hundar

 • Barn

  Nej

 • Hur religiös upplever du dig vara, oberoende av tillhörighet till ett religiöst samfund?

  8 (0 - Inte alls troende, 10 - Mycket troende)

 • Religiöst samfund

  jag hör varken till kyrkan eller något annat religiöst samfund

 • Utbildning

  Högskoleexamen

 • Erfarenhet

  • Europaparlamentets ledamot för 2014-
  • Medlem av TRAN-utskottet (Transport & Turism)
  • Suppleant i ENVI-utskottet (miljö, hälsa, livsmedelssäkerhet)
  • ryska delegationen
  • Japanska delegation
  • Kommunfullmäktige i Suomussalmi sedan 2000, fortsätter.
  • Transportminister Katainen 2: a regeringen 2011-2014
  • Ledamot av parlamentet 2007-2014
  • Nationalrådet den 03.04.2007 - 19.04.2011
  • Kommittén för jordbruk och skogsbruk 03.04.2007 - 02.05.2007, 03.05.2011 - 22.06.2011
  • Utskottet för socialpolitik och hälsa (vj) 03.04.2007 - 19.04.2011
  • Utskottet för arbete och jämställdhet 03.05.2007 - 19.04.2011
  • Finansutskott (vj) 03.05.2011 - 22.06.2011
  • Finlands delegation till OSSE: s parlamentariska församling (vj) 03.05.2007 - 19.04.2011
  • Vänsterpartiets parlamentariska grupp (andra vpj) 22.03.2007 - 20.04.2011, (1: a vpj) 21.04.2011 - 24.08.2011
  • Medlem av Provincial Council of Kainuu 2004-2011
  • Medlem av Kainuu Regional Government 2004-2007
 • Språkkunskaper

  • finska
  • svenska
  • engelska
 • Bott utomlands

  3 år arbetsveckor I Belgien I Bryssel

 • På fritiden ligger det mig närmast om hjärtat att...

  Natur, närmaste människor och hundar
 • Var skulle du placera dig på en skala från ett till tio, om noll avser den politiska vänstern och tio den politiska högern?

  2

 • Räkna i prioritetsordning upp de tre största hoten mot Finland för tillfället

  Tillväxten i den inre ojämlikheten, klimatförändringarna, inåtrikta och obefogade

 • Vallöften

  • Jag baserar mitt arbete på mänskligheten
  • Jag gör mitt bästa framför Finland
  • Jag främjar alltid fred
 • Vad är det viktigaste du uppnått inom politiken?

  Möjligheten att samarbeta och bygga fred har möjliggjort många politiska lösningar, men ingen politiker gör sina prestationer ensamma, politik är en lagspel.
 • Varför skall väljarna rösta på dig?

  Om du vill rösta på en kandidat som arbetar för fred konstruktiv dialog om en bred, minska ojämlikhet och bekämpa klimatförändringen front, så jag är din kandidat.

 • För min valkampanj använder jag

  80 000-100 000€

 • Årsinkomst

  över 100 000€

 • Andelen utomstående finansiering

  81-100%

 • Värdet av mina placeringar (till exempel aktier och fonder)

  inga placeringar

 • Ekonomiska bindningar

  Ingen

 • Viktigaste utomstående finansiering

  Understöd från partiet

 • Länkar

Hjälp oss utveckla Valkompassen genom att fylla i en kort enkät

Respons

Vill du delta i Tammerfors universitets undersökning om användningen av Valkompassen? Svara efter att du gjort klart Valkompassen. Det tar uppskattningsvis fem minuter att svara. Bland alla som svarar lottas det ut två smarttelefoner.

Delta i universitetets undersökningen (på finska)