Tulospalvelu on auki

Nils Torvalds

Nils Torvalds videon esikatselu
 • Jos olisin presidentti, toivottaisin uudenvuoden puheessa kansalle Jumalan siunausta.

  : Ei. Amerikkalainen tapa, ei itse asiassa kuulu suomalaiseen perinteeseen.
 • Suomi muuttuu paremmaksi paikaksi asua kun tänne muuttaa ihmisiä muista maista.

  : Jokseenkin samaa mieltä. Ei Suomi millään automatiikalla muutu paremmaksi. Maamme muuttuu paremmaksi ainoastaan meidän yhteisillä ponnistuksilla.
 • Suomi on nuorille vaikeampi paikka pärjätä kuin heidän vanhemmilleen.

  : Jokseenkin samaa mieltä. Elämme paljon monimutkaisemmassa maailmassa tänään. Siksi haasteetkin ovat monimutkaisempia.
 • Suomen on peruttava kehitysyhteistyörahoihin tehdyt leikkaukset.

  : Täysin samaa mieltä. Maailman väestönkasvu tulee varmuudella luomaan erittäin kovia taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia paineita kehitysmaissa. Meidän olisi pitänyt vastata näihin haasteisiin jo kauan sitten. Nuorena vihaisena miehenä minä edustin 1960-luvulla katsomusta, että 2 prosenttia BKT:sta olisi ollut sopiva määrä. Pelkään olleeni siinä asiassa oikeassa silloin.
 • Jos Suomessa järjestettäisiin kansanäänestys EU-jäsenyydestä, miten äänestäisit

  : Puolesta. Suomi on pieni viennistä riippuvainen maa. Sen turvin meidän hyvinvointimme on rakennettu. Irtaantuminen EU:sta olisi erittäin paha isku Suomen kehitysmahdollisuuksille.
 • Yhdysvaltain poliittinen kehitys huolestuttaa minua.

  : Täysin samaa mieltä. Yhdysvalloissa on pitkään ollut nähtävissä kehitys jossa, varsinkin rannikoiden suuressa välimaastossa, on tapahtunut suuria yhteiskunnallisia, taloudellisia ja kulttuurisia muutoksia. Tälle kehitykselle ei näy mitään nopeasti tulevaa loppua. Meidän pitää siis varautua siihen, että Yhdysvallat jossain määrin käpertyy itseensä vähän nurinkurisessa Make America Great Again-yrityksessä.
 • Suomen on ensisijaisesti hoidettava suhteensa Venäjään kahden kesken, ei EU:n kautta.

  : Jokseenkin eri mieltä. Olemme jo riittävästi joutuneet kokeilemaan millä tavalla pieni Suomi ja valtavan iso Venäjä ”tasavertaisesti” hoitaa keskinäisiä suhteitaan. Olemme tulevaisuudessa tasavertaisia ainoastaan nojautumalla EU:hun ja NATOon.
 • Presidentin on nostettava esille ihmisoikeudet vaikka se haittaisi taloussuhteita.

  : Täysin samaa mieltä. Tänä päivänä kysymys koskee käytännössä meidän kauppaa Kiinan kanssa. Kiina saattaa olla jossain määrin ”ikuinen”, mutta elintason nousu merkitsee myös yksilöllisten oikeuksien nousua. Olin 1989 toukokuussa Taivaallisen rauhan aukiolla ja tiedän varmuudella, että ihmisoikeudet tulevat myös Kiinan poliittiselle päiväjärjestykselle. Meidän pitää siis olla kiinalaisten ihmisoikeuksien puolella.
 • Suomen pitää allekirjoittaa uusi YK:n ydinasekieltosopimus.

  : Jokseenkin samaa mieltä. …mutta olen aikaisemminkin todennut, että asia on vähän presidentin oman toimivallan ulkopuolella. Siitä syystä olen yrittänyt argumentoida, että asia kaipaa parlamentaarista keskustelua.
 • Suomen on torjuttava ilmastonmuutosta vaikka siitä olisi taloudelle haittaa.

  : Jokseenkin eri mieltä. Ilmastomuutoksen suurin aiheuttaja on tällä hetkellä Kiina, jonka hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet yli kolminkertaisesti viimeisten vuosikymmenten aikana. Samalla tiedämme, että päästökauppa ei ole toiminut ja että ns. taakanjako (jossa vaatimukset on jo suhteutettu taloudelliseen kantokykyyn) jo sellaisenaan edellyttää meiltä uhrauksia. Kaikki väitteet, että Suomen metsät voisivat pelastaa maailmamme (tai edes maanosamme) ilmastomuutoksen ongelmista, ovat vailla pohjaa.
 • Suomen on kannettava vastuuta pakolaiskriisistä ottamalla nykyistä enemmän pakolaisia.

  : Jokseenkin samaa mieltä. Maailman pakolaiskriisi tulee olemaan meidän haasteena seuraavien vuosikymmenten aikana. Meidän pitää siitä syystä luoda yhdessä muiden EU-maiden kanssa pysyviä ja kestäviä ratkaisuja. Ongelma ei todellakaan saa ratkaisunsa sillä, että me työnnämme vastuuta muille, mutta ei myöskään niin että me hyväksymme tapaa jolla jotkut jäsenmaat yrittävät luikerrella ulos vastuun kantamisesta.
 • Rajavalvonta on palautettava EU-maiden välille.

  : Jokseenkin eri mieltä. Rakenteellinen ongelma on siinä, että tiedot eri maiden tiedustelujärjestelmien välillä eivät kulje tai ei oteta huomioon asianmukaisella tavalla. Yhtään Euroopan viimeaikaisista terroriteoista ei olisi kyetty estämään rajavalvontaa kiristämällä, mutta muutamia olisi voitu estää paremmalla tiedonkululla.
 • Rikoksesta tuomittujen armahtaminen on poistettava presidentin tehtävistä.

  : Täysin eri mieltä. Presidentin armahtamisoikeus on jäänne, mutta on sinänsä hyvä, että tällainenkin inhimillinen oikeus on olemassa. Tätä oikeutta pitää tietenkin käyttää mitä suurinta harkintaa osoittaen.
 • Presidentin vallan karsimista on edelleen jatkettava.

  : Täysin eri mieltä. Tällä hetkellä me emme tiedä miten nykyinen vallanjako toimii vakavassa kriisissä. Toivon tietenkin, ettei sellaiseen edes jouduta. Mutta valtaoikeuksien karsiminen nylkyisestä tekisi presidentin vallasta perin symbolisen. En usko että sellaista tarvittaisiin.
 • Vaatimus presidentin suomalaisesta syntyperästä pitää poistaa.

  : Kyllä. Muutaman vuosikymmenen jälkeen tämä vanha kirjaus syntyperästä synnyttäisi tarpeetonta eriarvoisuutta.
 • Presidentille pitää palauttaa oikeus hajottaa eduskunta.

  : Täysin eri mieltä. Avaisi portin häikäilemättömälle vallankäytölle. Samalla se poistaisi hyvin tarpeellista vastuuta eduskunnalta.
 • Venäjä on uhka Suomen turvallisuudelle.

  : Jokseenkin eri mieltä. Vähän onnettomasti muotoiltu väite, johon kyllä tai ei vastaus ei oikein sovellu hyvin. Venäjä on ensisijaisesti uhka itselleen. Missä määrin tämä itselleen vaarana oleminen on samalla vaara Euroopalle, ja sen kautta myös Suomelle, on vaikea ongelma, jota kuitenkin kannattaa pohtia.
 • Viranomaisille on annettava oikeus lukea kansalaisten yksityisiä viestejä terrorismin torjumiseksi.

  : Täysin eri mieltä. Ja siihen tarvittaisiin montako tuhatta lukijaa. Eiköhän tässäkin asiassa olisi hyvää antaa järjen ja suhteellisuustajun määrätä mitä tehdään.
 • Suomen pitää hakea Nato-jäsenyyttä.

  : Täysin samaa mieltä. Europan turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttumassa. Eurooppa joutuu siinä yhteydessä luottamaan suuremmassa määrin omiin kykyihinsä. Ja kun me kerran ollaan eurooppalaisia, niin meidänkin tulee kantaa meidän osuuttamme tästä haasteesta.
 • Ase- tai siviilipalveluksen pitää olla pakollinen sekä miehille että naisille.

  : Jokseenkin eri mieltä. Ei ole tarpeellista.
 • Lakia rikkova kansalaistottelemattomuus on hyväksyttävää, jos siihen ei liity väkivaltaa.

  : Ohitettu. Mitään sellaista yleisoikeutta ei voi olla. Jokaista tapausta pitää arvioida erikseen.
 • Tuloerot ovat Suomessa liian suuret.

  : Jokseenkin samaa mieltä. Suomen tuloerot eivät ole repeytyneet samalla tavalla kuin anglosaksisissa maissa. Mutta viime vuosikymmenten kehityssuuntaus on huolestuttava ja edellyttää tasavallan unilukkarilta tarkkaavasuutta. (Unilukkari oli se henkilö joka jumalanpalveluksen aikana meni herättämään nukkuvia ihmisiä.)
 • Ruotsin kielen opiskelu peruskoulussa on muutettava vapaaehtoiseksi.

  : Ohitettu. Tulevaisuudessa tarvitsemme enemmän kielitaitoja kuin tällä hetkellä. Meidän pitäisi siis muuttaa meidän opetusjärjestelmää niin, että lasten aivojen kyvyt olisi paremmin sopusoinnissa opetusjärjestelmän kanssa. Kieltenopetus pitää siis aloittaa paljon aikasemmin.
 • Ehdokasnro

  9

 • Ikä

  72

 • Puolue

  RKP

 • Perheeseeni kuuluu

  Vaimo Sinikka, aikuiset lapset Linus, Sara, Leo, Kristoffer ja Alexander sekä kuusi lastenlasta.

 • Lapset

  Kyllä

 • Riippumatta siitä kuulutko johonkin uskonnolliseen yhteisöön, kuinka uskonnollinen mielestäsi olet?

  3 (0 - en lainkaan uskonnollinen, 10 - erittäin uskonnollinen)

 • Uskonnollinen yhteisö

  ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön

 • Koulutus

  muu

 • Kokemus

  • Espoon kaupunginhallitus 1980-81
  • Helsingin kaupunginvaltuusto 2008-2012
  • RKP:n varapuheenjohtaja 2008-2011
  • FDUV:n puheenjohtaja 2009-2014
  • Euroopan parlamentin jäsen 2012-
 • Kielitaito

  • suomi
  • ruotsi
  • englanti
  • saksa
  • venäjä
 • Asunut ulkomailla

  Neuvostoliitto/Venäjä 6 vuotta, Yhdysvallat 4 vuotta, Belgia 5 vuotta

 • Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on

  Luonto Turun saaristossa ja Lapissa.
 • Mihin kohtaan sijoitat itsesi asteikolla nollasta kymmeneen, kun nolla tarkoittaa poliittista vasemmistoa ja kymmenen poliittista oikeistoa?

  6

 • Kerro tärkeysjärjestyksessä kolme asiaa, jotka mielestäsi uhkaavat Suomea eniten

  1. Euroopan muuttuvien turvallisuusrakenteiden mahdollisesti synnyttämät tyhjiöt.
  2. Jääminen häntäpään valvojaksi globalisaation kovassa innovaatiokilpailussa.
  3. Opetusjärjestelmiemme jähmeys uusien haasteiden edessä.

 • Vaalilupaukset

  • En ole antanut vaalilupauksia
 • Mikä on tärkein poliittinen saavutuksesi?

  Ehkä vaikutus ns. LULUCF:ään (metsähakkuut suhteessa hiilinieluihin).
 • Miksi sinua pitäisi äänestää?

  Suomi tarvitsee enemmän avointa keskustelua haastavan tulevaisuuden vaihtoehdoista!

 • Käytän vaaleihin rahaa

  400 000-500 000€

 • Vuositulot

  yli 100 000€

 • Ulkopuolisen rahoituksen osuus

  81-100%

 • Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)

  10-50 000€

 • Taloudelliset sidonnaisuudet

  Omsorgsstiftelsen, puheenjohtaja

 • Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde

  Joku muu

 • Linkkejä

Auta meitä kehittämään vaalikonetta ja täytä lyhyt palautekysely

Palautekysely

Haluatko osallistua Tampereen yliopiston tutkimukseen vaalikoneiden käytöstä? Vastaa noin viiden minuutin kyselyyn vaalikoneen käytön jälkeen. Vastanneiden kesken arvotaan kaksi älypuhelinta.

Osallistu kyselytutkimukseen