Valresultattjänsten har öppnat

Nils Torvalds

Nils Torvalds video-stillbild
 • Om jag var president skulle jag tillönska folket Guds välsignelse i mitt nyårstal.

  : Nej. En amerikansk sed som inte hör till våra finländska traditioner.
 • Finland blir en bättre plats om det flyttar människor från andra länder hit.

  : Delvis av samma åsikt. Finland ändras inte automatiskt till det bättre. Vårt land förändras till det bättre endast genom våra gemensamma ansträngningar.
 • Det kommer att vara svårare för unga att klara sig i Finland i dag än det var för deras föräldrar.

  : Delvis av samma åsikt. Vi lever i en mer komplicerad värld nuförtiden. Därför är också utmaningarna mer komplicerade.
 • Finland borde återkalla nedskärningarna i utvecklingsbiståndet.

  : Helt av samma åsikt. Befolkningsutvecklingen i världen kommer säkert att skapa hårda ekonomiska, sociala och kulturella spänningar i utvecklingsländerna. Vi borde ha hanterat dessa utmaningar för länge sedan. Som arg ung man på 1960-talet var jag av åsikten att utvecklingsbiståndet lämpligen kunde ligga på 2 % av BNP. Jag är rädd att jag hade rätt redan då.
 • Hur skulle du rösta om det ordnades en folkomröstning om Finlands EU-medlemskap?

  : För. Finland är ett litet land som är beroende av exporten och vi har byggt upp vår välfärd utifrån detta. Att frigöra sig från EU skulle vara ett ytterst hårt slag mot Finlands utvecklingsmöjligheter.
 • Jag är oroad över den politiska utvecklingen i USA.

  : Helt av samma åsikt. Vi har sett en bekymmersam utveckling i USA, där stora samhälleliga, ekonomiska och kulturella förändringar har skett främst i det vidsträckta området mellan kusterna. Vi kan inte heller vänta oss något snabbt slut på denna utveckling. Vi måste alltså förbereda oss på att USA i någon mån vänder sig inåt i ett försök att "Make America Great Again".
 • Finland borde i första hand sköta relationerna med Ryssland på tu man hand, inte via EU.

  : Delvis av annan åsikt. Vi har redan erfarit hur "jämställt" det lilla Finland och det stora Ryssland sköter sina ömsesidiga förbindelser. I framtiden kan vi vara jämställda endast tack vare stöd av EU och NATO.
 • Presidenten bör lyfta fram de mänskliga rättigheterna även om det skulle skada handelsrelationerna.

  : Helt av samma åsikt. I dagens läge berör frågan främst vår handel med Kina. Tack vare den förbättrade levnadsstandarden höjs även röster om den enskilda kinesens mänskliga rättigheter. Jag var på Himmelska fridens torg 1989 och vet med säkerhet att de mänskliga rättigheterna kommer att dyka upp på den kinesiska politiska agendan. Vi ska alltså försvara kinesernas mänskliga rättigheter.
 • Finland borde underteckna FN:s nya avtal som förbjuder kärnvapen.

  : Delvis av samma åsikt. ..men jag har redan tidigare konstaterat att ärendet inte hör till presidentens befogenhetsområde. Därför har jag försökt argumentera för att ärendet behöver en ordentlig parlamentarisk behandling.
 • Klimatförändringen bör bekämpas även om det skadar ekonomin.

  : Delvis av annan åsikt. Kina, vars koldioxidutsläpp har ökat med en tredjedel under de senaste årtiondena, är för närvarande den största miljöboven. Samtidigt vet vi att utsläppshandeln inte har fungerat och bördefördelningen ("effort sharing"), vars krav står i förhållande till den ekonomiska bärkraften, förutsätter redan eftergifter från vår sida. Alla påståenden om att de finländska skogarna kunde rädda vår jord (eller åtminstone vår världsdel) från klimatförändringarnas effekter saknar grund.
 • Finland borde ta ansvar för flyktingkrisen genom att ta emot fler flyktingar.

  : Delvis av samma åsikt. Världens flyktingkris kommer att vara vår stora utmaning i årtionden framåt. Därför måste vi, tillsammans med de andra EU-länderna, skapa bestående och hållbara lösningar. Vi löser inte problemet genom att skjuta över det på andra, inte heller genom att vi godkänner att vissa länder försöker slingra sig ur sitt ansvar.
 • Man borde återinföra gränsbevakningen mellan EU-länder.

  : Delvis av annan åsikt. Det finns ett strukturellt problem i att informationsväxlingen inte fungerar länderna emellan eller att informationen inte behandlas på rätt sätt. Inget av de terrorbrott som på senare tid har begåtts i Europa kunde ha undvikits genom att införa strängare gränskontroller, men några kunde ha stoppats om bättre informationsprocesser hade varit i kraft.
 • Presidentens rätt att benåda dömda personer borde avskaffas.

  : Helt av annan åsikt. Presidentens benådningsrätt är en kvarleva, men att uppvisa en mänsklig rättvisa är i sig en god sak. Denna rättighet ska givetvis användas med största möjliga eftertanke.
 • Presidentens maktbefogenheter borde skäras ned ytterligare.

  : Helt av annan åsikt. Idag vet vi inte hur den nuvarande maktfördelningen fungerar i en allvarlig krissituation. Givetvis hoppas jag att en sådan situation inte uppstår. En ytterligare inskränkning av presidentens maktbefogenheter skulle göra presidentämbetet rent symboliskt. Ett symboliskt ämbete har inget existensberättigande.
 • Kravet på att presidenten ska vara infödd finländsk medborgare bör avskaffas.

  : Ja. Den här gamla skrivningen ger upphov till onödig ojämlikhet.
 • Presidenten borde ha rätt att upplösa riksdagen.

  : Helt av annan åsikt. Den rätten skulle kunna missbrukas av skrupellösa maktinnehavare. Samtidigt skulle en sådan reform frånta riksdagen sitt erforderliga ansvar.
 • Ryssland utgör ett hot mot Finlands säkerhet.

  : Delvis av annan åsikt. Ett olyckligt formulerat påstående, eftersom varken ett ja- eller nej-svar passar in. Ryssland är i första hand ett hot mot sig själv. I vilken mån landet därmed är ett hot mot Europa och därmed ett hot mot Finland är någonting vi måste ta ställning till.
 • Myndigheterna borde beviljas rätt att läsa medborgarnas privata meddelanden i syfte att förhindra terrorism.

  : Helt av annan åsikt. Hur många tusentals läsare skulle behövas för att systemet skulle fungera? Också i det här fallet behövs lite mera förnuft och sinne för proportioner i beslutsfattandet.
 • Finland borde ansöka om medlemskap i Nato.

  : Helt av samma åsikt. Det säkerhetspolitiska läget i Europa håller på att förändras och Europa måste i mycket större utsträckning förlita sig på sina egna förmågor och resurser. Eftersom vi är européer bör vi bära vår del av ansvaret.
 • Värnplikten eller civiltjänsten bör vara obligatorisk för både män och kvinnor.

  : Delvis av annan åsikt. Det behövs inte.
 • Icke-våldsam civil olydnad är accetabelt, även om det bryter mot lagen.

  : Svar saknas. Någon sådan allmänrätt kan inte finnas. Varje fall måste bedömas enskilt.
 • Inkomstskillnaderna i Finland är för stora.

  : Delvis av samma åsikt. Finlands inkomstskillnader har inte skenat iväg i lika hög grad som i de anglosaxiska länderna, till exempel. Men det senaste årtiondets utvecklingsbana är bekymmersam och förutsätter en vaksamhet från republikens kyrkstöt. (Kyrkstöten var den person som med en lång käpp gick och väckte de personer som sov under predikan.)
 • Det borde vara frivilligt att lära sig svenska i grundskolan.

  : Svar saknas. Språkkunskaperna blir allt viktigare. Vi måste alltså ändra vårt utbildningssystem så att barnens utvecklingskurva och inlärningskapacitet är i harmoni med utbildningssystemet. Språkinlärningen ska således inledas mycket tidigare.
 • Kandidat nr

  9

 • Ålder

  72

 • Parti

  sfp

 • Till min familj hör

  Min fru, mina vuxna barn Linus, Sara, Leo, Kristoffer och Alexander samt sex barnbarn.

 • Barn

  Ja

 • Hur religiös upplever du dig vara, oberoende av tillhörighet till ett religiöst samfund?

  3 (0 - Inte alls troende, 10 - Mycket troende)

 • Religiöst samfund

  jag hör varken till kyrkan eller något annat religiöst samfund

 • Utbildning

  annan

 • Erfarenhet

  • Esbo stadsstyrelse 1980-1981
  • Helsingfors stadsfullmäktige 2008-2012
  • SFP:s vice ordförande 2008-2011
  • Ordförande, FDUV 2009-2014
  • Europaparlamentariker 2012-
 • Språkkunskaper

  • finska
  • svenska
  • engelska
  • tyska
  • ryska
 • Bott utomlands

  Sovjetunionen/Ryssland 6 år, USA 4 år, Belgien 5 år

 • På fritiden ligger det mig närmast om hjärtat att...

  Vistas i naturen i Åbolands skärgård och i Lappland.
 • Var skulle du placera dig på en skala från ett till tio, om noll avser den politiska vänstern och tio den politiska högern?

  6

 • Räkna i prioritetsordning upp de tre största hoten mot Finland för tillfället

  1. De vakuum som kan uppstå i de förändrade säkerhetsstrukturerna i Europa.
  2. Risken att hamna på efterkälken i globaliseringens hårda innovationskonkurrens.
  3. Våra utbildningssystem och deras stelhet inför de nya utmaningarna.

 • Vallöften

  • Jag har inte givit några vallöften.
 • Vad är det viktigaste du uppnått inom politiken?

  Kanske mitt bidrag i LULUCF-frågan (skogsavverkning i förhållande till kolsänkor).
 • Varför skall väljarna rösta på dig?

  Finland är förtjänt av öppen diskussion om alternativen för den utmanande framtid som väntar oss!

 • För min valkampanj använder jag

  400 000-500 000€

 • Årsinkomst

  över 100 000€

 • Andelen utomstående finansiering

  81-100%

 • Värdet av mina placeringar (till exempel aktier och fonder)

 • Ekonomiska bindningar

  Omsorgsstiftelsen, ordförande

 • Viktigaste utomstående finansiering

  Annat underestöd

 • Länkar

Hjälp oss utveckla Valkompassen genom att fylla i en kort enkät

Respons

Vill du delta i Tammerfors universitets undersökning om användningen av Valkompassen? Svara efter att du gjort klart Valkompassen. Det tar uppskattningsvis fem minuter att svara. Bland alla som svarar lottas det ut två smarttelefoner.

Delta i universitetets undersökningen (på finska)