Ville Hautakangas

Valkompassen 2015 Helsingfors valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Työssäkäynti on ehdottomasti helpompaa, kunhan on vakinainen ja mielekäs duuni. Sellaisia vain ei tuppaa olemaan saatavilla. Kun lisäksi pätkä- ja jopa vapaaehtoistöistä rangaistaan tukien menetyksillä, takaisinperinnöillä ja karensseilla, niin työtön on melko lailla loukussa. Lopulta työtä voi olla jopa turvallisempaa tehdä "harjoitteluna" kuin sopimuksella. Lisäksi pienyrittäjillä ei edes ole sosiaaliturvaa.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Myöskään eri tuoteryhmillä ei pitäisi olla säädeltyjä myynti- tai anniskeluaikoja.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Perustulo estäisi työttömien käytön orjatyövoimana esimerkiksi "harjoitteluissa", tekisi tilapäisistäkin töistä kannattavia, ja helpottaisi merkittävästi yrittämistä ja opiskelua.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Työsopimuksella se tulee turvata. Samoin kannattaisi turvata mahdollisuus myös etätöihin, kaikissa niissä ammateissa, joissa tämä on mahdollista. Valitettavasti työEHTOsopimukset tyrmäävät tällaiset mahdollisuudet helposti.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Ansiosidonnainen harvemmin kannustaa töihin. Lisäksi se syö eläkevaroja.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Tässä vedetään usein esimerkeiksi Ruotsi ja Tanska, mutta ne ovat tehneet monta muutakin asiaa toisin kuin me. Ennen euroa emme pärjänneet esimerkiksi laman, tai idänkaupan romahduksen, yli lainkaan niin hyvin kuin nyt. Voisi jopa sanoa, että tällä hetkellä olemme eurossa saamapuolella.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoan verotus on regressiivistä verotusta pahimmillaan! Korkeissa hinnoissa ongelma ovat välistävetäjät, eli lähinnä muutama liian vaikutusvaltaiseksi paisunut kauppaketju. Veronkorotukset kohdistuisivat varmaan jälleen lopulta maajusseihin, jotka korvaukseksi veronmaksajien maksamista tuista ja hervottomasta byrokratiasta joutuvat tyytymään kehnoihin tuottajahintoihin ja kauppaketjujen ylivaltaan.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Menojen leikkaukset on aloitettava hallinnosta ja byrokratiasta. Piraateilla on muutamia erinomaisia ehdotuksia, joilla useita erilaisia kyttääjiä, kieltäjiä ja pakottajia voitaisiin tehdä tarpeettomiksi hyvinkin pian, ja yrittämisestä tehdä kannattavampaa ja turvallisempaa.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

En laittaisi lapsilisää verolle, ja muuttaisin muutkin valtion maksamat korvaukset verottomiksi. Mikä ihmeen järki siinä muka edes on, että valtio antaa rahaa yhdellä kädellä ja ottaa sitä toisella?

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Suomi on Euroopan rikkaimpia valtioita, ja kokonaisveroasteemme ja sosiaalibudjettimme ovat vielä matalat.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Missään ei ole vielä osoitettu, että Nato tarjoaisi mitään turvaa Venäjää vastaan. Ukrainalle oli sentään luvattu turvatakuut mm. Ison-Britannian ja Yhdysvaltain toimesta!

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Mieluummin liha- kuin peltipoliiseja.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Voidaan rajoittaa terroristien maahantuloa kyllä. Mutta maahanmuuttomme on jo nyt äärettömän rajoitettua - tavan duunari ei saa EU:n ulkopuolelta tulla tänne edes tekemään töitä, ellei satu kuulumaan johonkin "strategisesti tärkeäksi" määriteltyyn ammattiryhmään tai ole kotoisin juuri tietyistä valtioista.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Putin on vuosi vuodelta kajahtaneempi, ja lisäksi sataprosenttisen epäluotettava.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Verkkovalvonta ei ole estänyt todennäköisesti yhtäkään terrori-iskua yhtään missään. Vaikka salaiset poliisit miten leuhkivat saavutuksillaan, tuomioita ei vain löydy.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Jos siellä nyt koulutus mitään auttaa. Jengihän siirtyy ISISin riveihin muun muassa, koska sillä puolella maksetaan palkkaa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Myös terveellä, tosin he harvemmin tarvitsevat avustusta.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Kilpailuttamista ja hankintojen tekemistä on kuitenkin hyvä harjoitella, ehkä se vielä joskus opitaan.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Eri tavalla pitäisi puuttua.
Viimeaikaisten uutisten perusteella ilmeisesti suurin "ongelma" on joku oikeudessa sovittu vanhempien tapaamisjärjestys, ei suinkaan esimerkiksi se, jos lasta on näkyvästi pahoinpidelty?

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Eli vanhan kannattaisi kuolla, ettei vain olisi taakka perillisilleen?

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Kun yhä useampi kunta kusee terveydenhuoltonsa, kansalaisella pitäisi kyllä olla mahdollisuus vaihtaa naapurikuntaan (ja toki pyytää lasku kotikuntaan perässä).

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Esimerkiksi yksityistä uusiutuvan energian tuotantoa ei pitäisi rajoittaa, tai rangaista siitä järjettömillä maksuilla.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

GMO:n ongelmat eivät liity itse muuntogeeneihin, vaan niiden patentointiin ja tämän ympärillä vellovaan kerrassaan epäeettiseen toimintaan.

Siihen, että isot siemenfirmat hallitsevat jo kokonaisten valtioiden markkinoita, käytännössä verottavat tuottajia joka vuosi uusilla siemenillä, vaarantavat huoltovarmuuden, jne.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Jossain vaiheessa Schengenin alueelle saapunut turvapaikanhakija saa oleskeluluvan ja / tai kansalaisuuden, ja pääsee joka tapauksessa halutessaan tänne. Me kuitenkin kotoutamme paremmin kuin monet EU-maat, vaikka parantamisen varaa olisi vielä paljon.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Ei ole valtion asia päättää, missä ihmiset asuvat. Valtion asia on ainoastaan tuottaa heille lakisääteiset palvelut. Lakisääteisiä palveluja kyllä voidaan karsia alkaen esimerkiksi paskalaista, omaan käyttöön tuotetun aurinkoenergian rajoituksista, maankäyttölaista, kaavoitus- ja julkisivusäännöistä, liikkeiden aukioloajoista...

Lyhyesti, kuntien tulisi saada kilpailla myös asukkaiden vapaudella.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Kävin itse peruskoulutukseni loppupuoluen 1990-luvun lamassa, ja kyllä ryhmien suurentuminen tuntui jo tuolloin.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kansanäänestys on hyvä järjestää kaikista suuremmista periaatteellisista ja käytännön kysymyksistä.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Esimerkiksi Rosatomin ydinvoimalaa en nykyisessä maailmantilanteessa hyväksyisi. Olkiluodon tilannetta seurattuani en myöskään yhteistyötä Arevan ja Siemensin kanssa.

Toisaalta saattaisin hyväksyä jotain muuta, JOS saisin eteeni ihan oikeita faktoja ja kriittisesti laadittuja laskelmia, ja esimerkin jo ihan oikeasti rakennetusta samanlaisesta voimalasta joka toimii.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Veronalennukset eivät yleensä elvytä taloutta. Lisäksi, Suomen verotus on vielä EU-mittapuulla mukavan matalaa ja tuloerot korkeahkot. Tärkeämpää olisi yksinkertaistaa verotusta siten, että "verosuunnittelu" muuttuisi turhaksi, ja että rahan tienaamisesta ei heti joutuisi tuloloukkuun tai kompastuisi veroportaaseen.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Päin vastoin. Seuraavaksi avioliitosta poistetaan myös lukumäärärajoite. Ja sitten poistetaan sukupuolierottelu kaikkialta lainsäädännöstä.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Myös väkevät alkoholijuomat, ja nykyään huumausaineiksi mielletyistä päihteistä vähintään kannabis. Myynti vapaaksi 24/7, niin loppuu se varastoon ostaminen ja tästä seuraava ylenkäyttö.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Jag kunde ha lärt svenska mycket bättre om några andra elever - och några lärare - var mer motiverade.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Ruuhkamaksuja ei voida nykyisellään toteuttaa ilman merkittäviä yksityisyyden loukkauksia. En tule koskaan hyväksymään minkäänlaista järjestelmää, joka pitää kirjaa ihmisten liikkumisesta.

2. Ett Stor-Helsingfors med sammanslagna kommuner är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Tarvitsee vain katsoa Espoota ja Vantaata, ja miettiä, haluttaisko me nuo tyypit päättämään meidänkin asioista?

3. Det ligger i hela Finlands intresse att Helsingfors får ett Guggenheimmuseum.

Kandidatens kommentar

Jos Guggenheim olisi edes yhtä menestynyt kuin McDonalds... se ei tarvitsisi julkista rahaa toimintaansa.

4. Staten bör bevilja Helsingfors extra stöd för att integrera invandrare.

Kandidatens kommentar

Tarkalleen sama tuki kuin muillekin kunnille.

5. En plats på långvården är ett bättre alternativ för en ensam åldring än en vård i hemmet.

Kandidatens kommentar

Vain dementikoille tai muuten todella vakavasti sairaille. Itsenäiseen elämään kykeneviä vanhuksia ei todellakaan pidä kärrätä väkisin mihinkään. Laitospaikkoja tarvittaisiin pikemminkin mielenterveyspotilaille!

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Puolue- ja hallituskuri on tuhottava. Jos Piraattipuolue kääntää takkinsa jossain asiassa, tulen taatusti äänestämään piraattitovereitani vastaan. Enkä ole ainoa.

<< Tillbaka