Juho Jufo Peltomaa

Valkompassen 2015 Helsingfors valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Sosiaalietuuksien määrästä: uskon, että laiskurit laiskottelevat joka tapauksessa, eli sosiaalietuuksia ruuvailemalla ei ratkaista työllisyysongelmaa. Sosiaalietuuksien hakemisen helppoudesta: olen kuullut, että sosiaaliturvan saamiseksi hakijan on selviydyttävä järjettömästä määrästä byrokratiaa. Tämä ei ole tervettä. Varsinkin, kun kaikkein heikommassa asemassa olevat eivät _takuulla_ pysty navigoimaan sujuvasti byrokratiahetteikössä.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Mielestäni niistä kiinnipitämällä roikutaan menneessä ja muistellaan jonkinlaista agraarivaltaista yhteiskuntaa, jossa ei tehty töitä globaalisti.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Jotain tuon henkistä voisi harkita jo ihan pelkästään byrokratian vähentämiseksi yhteiskunnasta. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien on myöskin usein mahdotonta löytää tiensä nykyisen byrokratiaviidakon läpi tukien luo, jolloin ne saattavat jäädä saamatta. Laiskurit laiskottelevat joka tapauksessa, niin että en koe tätä hyvin toteutettuna kauheaksi möröksi.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Mielestäni uniikeissa, nopean kasvuun kykenevissä startupeissa on tämän maan tulevaisuus. Niiden pitäisi saada käyttää työvoimaa hyvinkin joustavasti. Sitten kun firma on voitollinen ja kykenee oikeastikin turvaamaan työntekijöiden etuja, se voi edes periaatteessa vastata tällaisiin pyyntöihin. Eli pelkään, että merkittävää määrää työtä ei edes synny Suomeen, jos uusien firmojen vastuut ovat heti alusta asti liian raskaat.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Avainkysymys on työpaikkojen luonti Suomeen, ei saavutetuista eduista kinaaminen. Meillä ei voi olla varaa maksaa yhtään viikkoa ansiosidonnaista kenellekään, jos maan talous menee vessasta alas. Tämä tapahtuu nähdäkseni, jos uniikkien ja nopeaan kasvuun kykenevien yritysten elinolot tehdään mahdottomiksi.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Euroalue on järjettömissä vaikeuksissa euron valuvikojen ja jäsenvaltioiden erilaisen taloudenpidon vuoksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koko idea Euroopan yhdentymisestä pitäisi heittää roskakoriin ja elää sulkeutuneessa, sisäänpäin lämpiävässä yhteiskunnassa. Mielestäni on olennaisesti parempi tarpoa - vaikka sitten vaikeassakin maastossa - kohti läntistä sivistystä ja elämäntapaa, kuin jäädä yksin Venäjän kylkeen. Tätä on käsittääkseni jo kokeiltu - eikä mennyt kovin hyvin.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Eiköhän todellinen veroaste (mukaanlukien sotut yms. piiloverot) ole jo sen verran napakka, että en näe tarvetta. Heh! Kohta jengi alkaa muuten roudata alkoholin lisäksi ruuatkin Tallinnasta. Ja kohta kenties farkut ja muovipussit.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Varmasti on paljon järkevää leikattavaa, ja toinen vaihtoehto eli verojen korottaminen olisi mielestäni jo liioittelua. Toisaalta olen aidosti huolissani siitä, että sokeilla, kompulsiivisilla säästöillä saatetaan rampauttaa Suomen mahdollisuuksia työllistää ihmisiä. Olen itse asiassa yrittäjäurallani nähnyt vastaavia tilanteita firmoissa. Eli säästetään esim. niin, että myynti ja markkinointi kärsii liikaa - ja sitten ei saada kauppoja eikä lisärahoitusta. Ja sitten säästetään lisää. Ei hyvä kierre.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Minulle on aivan sama, kuinka lapsilisät hoidetaan, kunhan ne ovat ihmisille käteen tullessaan järkevällä tasolla.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Kysymys on hupsusti aseteltu, koska ensin pitäisi tietää, mille polulle lähdemme Suomen talouden kanssa. Jos jatkamme polulla, jossa Suomessa ei kannata/huvita olla yrittäjänä, niin varmasti ovat liian raskaita. Jos taas saamme kickstartattua Suomen talouden (oma konkreettinen ehdotukseni tähän on oys-yhtiömuoto startup-yrityksille), en näe ongelmaa vaikka kuinka hyvissä (järkevissä) palveluissa ja etuisuuksissa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

En ole sinällään sotimaan taipuvainen persoona. Venäjän viimeaikainen diktatuuria kohti kulkeva kehitys ja sen aggressiivinen käyttäytyminen naapurimaitaan kohtaan kuitenkin pakottavat meidät valitsemaan puolemme. Meidän tulee ottaa paikkamme länsimaiden yhteisössä kaikin mahdollisin tavoin. Nato on yksi niistä.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

On hurjaa luettavaa, että poliisi kehottaa meitä helsinkiläisiä olemaan liikkumatta ydinkeskustan tietyillä alueilla yöaikaan (erään yökerhon edustalla tapahtuneet pahoinpitelyt). Haiskahtaa resurssipulalta. Toisaalta uskon, että ottamalla turhia lupa- ja byrokratiavelvollisuuksia pois poliisilta pääluku saatetaan jopa pystyä pitämään samana. Pääasia olisi ehkäistä ihmisten syrjäyminen ja kannustaa fyysisen voimankäytön sijaan pusuttelua.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Heh! Ja polkupyörällä liikkuminen on kiellettävä, etteivät mahdollisesti katkeavat pinnat osu ihmisten silmiin? Työperäinen maahanmuutto on tärkeää (työvoimapula, kansainvälisyys) eikä humanitaarista maahanmuuttoakaan pidä ajatella hypoteettisten yksittäisten terroristiyksilöiden kautta. Toki silmät pitää pitää auki järkevissä määrin sekä kantaväestön että maahantulijoiden suhteen. Terrorismiasioissa olen pääsääntöisesti enemmän huolissani ihmisten yksilönsuojan tarpeettomasta poistamisesta sen perusteella kuin itse uhasta.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Alexander Dugin on yksi Putinin lähimmistä neuvonantajista. Kirjassaan "Geopolitiikan perusteet" Dugin toteaa Suomesta seuraavaa (lähde Wikipedia): "Finland should be absorbed into Russia. Southern Finland will be combined with the Republic of Karelia and northern Finland will be 'donated to Murmansk Oblast'". Koen tämän suoraksi sotilaalliseksi uhaksi Suomelle.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Lähtökohtani on aina yksilönsuojan korostaminen. Uskon, että pidemmällä tähtäimellä se suojaa myöskin paremmin valtiota, koska ei synny jännitteitä kansalaisten ja valtion välille (ks. DDR). Toki yksilönsuojastakin pitää erikoistilanteissa pystyä joustamaan, mutta siihen on oltava todella painavat syyt ja oikeuslaitoksen suostumus.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Pakkohan tuohon mielettömyyteen on jotenkin reagoida. Jos olisi ns. joulu, niin YK koordinoisi Isisin vastaisia toimia. Myönnettäköön, ettei YK taida enää olla kovin vakavasti otettava pelaaja asiassa. Sääli.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Toki pitäisi olla. Temppu onkin kai siinä, miten varmistaa, että tämä parantumattomasti sairastunut ihminen on järjissään ja todella haluaa kuolla. Uskon, että nuo asiat ovat ratkaistavissa.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Eiköhän yksityisellä puolella ole paljonkin annettavaa esim. otettaessa käyttöön uusimpia teknologioita ja palvelukulttuurin kehittämisessä.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Siltähän se nyt vaikuttaa ainakin viimeaikaisten traagisten julkisuuteen tulleiden tapausten valossa. Ongelma tuntuu olevan, ettei asioihin puututa, vaikka niistä tiedetään. Itse epäilen isoksi ongelmaksi systeemin jäykkyyttä, hitautta ja henkilöitymättömyyttä. Tosin en ole tämän alan asiantuntija.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Vanhusten hoito on yksi hyvinvointivaltion määrittelevistä ominaisuuksista (lapsista ja syrjäytyneistä huolehtimisen ohella). Jos johonkin yhteiskunnan varoja on suunnattava, niin tähän. Vanhus ja hänen läheisensä ovat _jo_ maksaneet huikeat määrät veroja valtiolle, joten kunnioitettakoon heidän omaisuuttaan eikä enää puututa siihen. Toki jos jollain vanhuksella piisaa massia ja hän haluaa omaan piikkiinsä vaikkapa Eiraan eläkepäiviksi, niin hanaa vaan!

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Aika vaikea kuvitella mitään tärkeämpää kuin ihmisten terveydenhoito (kuolleethan eivät sinällään esim. nauti tai ole nauttimatta kuntien itsehallinnosta). Nämä eivät ole varmasti suoraan vertailukelpoisia asioita eli näitä pitäisi varmasti käydä läpi tapaus kerrallaan.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Kysymys on tietenkin painotuksista. En esim. romuttaisi koko kilpailukykyämme laskeakseni CO2-päästöjä promillella. Toisaalta en huolisi menestyvää teolllisuutta, joka sikailee CO2-asioissa. Paljon lapsellisia vastakkainasetteluja olennaisempaa on luoda uutta liiketoimintaa ja teollisuutta nimenomaan cleantechiin. Eli ei tarvitse asettaa ilmastonmuutosta ja suomalaista liiketoimintaa napit vastakkain, vaan ratsastaa cleantechin eturintamassa valtaamaan maailmaa!

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Näin olen lukemistani tieteellisistä artikkeleista käsittänyt asian tällä hetkellä olevan. Toisaalta geenimuuntelu voi ehkä jossain skenaariossa tulevaisuudessa tehdä myös pahaa jälkeä (kuten perinteinenkin jalostus on tehnyt vaikkapa ranskanbulldogeille, heh). Näin ollen tieteellistä tutkimusta pitää koko ajan jatkaa, jotta vältyttäisiin mahdollisilta tulevilta ongelmilta.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Meillä on vakava taloudellinen hätätilanne. Sitä ei kuitenkaan saa käyttää tekosyynä siihen, että jätettäisiin pulaan ihmisiä, jotka ovat paljon pahemmassa tilanteessa.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Jos joku vielä luulee, että koko Suomen asuttuna pitäminen on realistista, niin voi hyvä tavaton. Ketään ei toki tule pakottaa muuttamaan. On kuitenkin jo nyt tosiasia, että palvelut rapistuvat syrjäisissä paikoissa. Mikään määrä tukirahaa ei riitä ihmisten pitämiseen syrjäisillä alueilla, jotka eivät itsessään ole elinkelpoisia. Kannattaa katsoa työttömyyttä kuvaavia karttagrafiikkoja Suomesta ja muista Pohjoismaista, niin saa tästä asiasta realistisen kuvan.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

En ole koulutuksen asiantuntija, mutta arvostan sitä (ja opettajia ja palomiehiä ja kätilöitä) suuresti. Järkeen kävisi, että pienemmissä ryhmissä keretään paremmin huomioida kunkin oppilaan erityistarpeet. En tarkalleen muista silloista ryhmäkokoa, mutta itse sain lukiossa urheilun ehdot samana vuonna kun tein koulun pituushyppyennätyksen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Valtionjohdolla on asiasta paljon enemmän tietoa (osa luottamuksellista). Asiassa pitää kyetä liikkumaan tarvittaessa nopeasti, eikä aikaa välttämättä ole suuriin tiedotuskampanjoihin, joilla kansa saatettaisiin tilanteen tasalle. Luottaisin tässä asiassa asiantuntijoihin - varsinkin kun suomettuminen on vuosikymmenten ajan (jo ihan tunnustetustikin) muokannut kansan mielipiteitä mitä mielikuvituksellisimpiin suuntiin.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

En ole ydinvoimaa vastaan (näen tosin tärkeämmäksi kehittää uusiutuvia energiamuotoja), mutta pääasia on, ettei ydinvoimaa missään tapauksessa hankita Venäjältä. Kaikkea riippuvuutta Venäjästä pitää pyrkiä aktiivisesti vähentämään, koska kyseessä on diktatuuria kohti menossa oleva, aggressiivisesti naapurimaitaan kohtaan käyttäytyvä valtio.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Ostovoiman lisääminen ja palkkaamisen helpottaminen auttavat talouden toipumisessa. Toisaalta veroja ei saa laskea holtittomasti, ettei romuteta hyvinvointiyhteiskunnan tärkeimpiä asioita (huolehtiminen heikoimmista eli lapsista, vanhuksista ja syrjäytyneistä).

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Absoluuttisen typerä idea! Tuohan syrjisi sukupuolivähemmistöjä. Sitä paitsi rakkaus ja pusuttelu ovat tärkeitä asioita - ihan sama kummasta sukupuolesta puhutaan!

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Olen muutenkin sitä mieltä, että alkoholinkäytön haittapuolet voidaan minimoida lopettamalla alkoholin sääntely kokonaisuudessaan. On keskityttävä valistukseen ja syyllistävän alkoholinkäyttöön liittyvän stigmatisoinnin purkamiseen. Uskon, että näin palautetaan suomalaisten normaali suhde alkoholiin. Aiheen tiimoilta pidän myös rapukesteistä ja kauniista suomenruotsalaistytöistä.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Arvostan suuresti kaikkia läntisiä naapurimaitamme ja Ruotsi on yksi niistä. Ruotsin kieli tuo maahamme paljon kaivattua kansainvälistä havinaa ja haluaisin itseasiassa Suomeen lisää eri kieliä. Suomi voisi toimia maailmassa edelläkävijänä tekemällä eri kielten käytön täällä helpoksi. Pakottaminen on kuitenkin väärä keino yleisesti ottaen melkein kaikkeen - uskon, että parempiin tuloksiin päästään porkkanoilla kuin kepeillä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Ehkä tuota voisi kokeilla. Varmasti oleellisempaa on kehittää julkista liikennettä.

2. Ett Stor-Helsingfors med sammanslagna kommuner är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Heh! Eihän Helsinkiä edes lasketa pienen väkilukunsa vuoksi kaupungiksi monien maiden laskentatapojen mukaan. Olisihan se nyt edes yksi kaupunki kiva tännekin saada!

3. Det ligger i hela Finlands intresse att Helsingfors får ett Guggenheimmuseum.

Kandidatens kommentar

Kulttuurihavinahan on sitä parasta havinaa. Oleellinen kysymys on varmasti, että kuka maksaa ja minne tuo pötkäytetään. Sinällään suuri osa Suomesta on jo tyhjenemässä joka tapauksessa, eli en peilaisi tätä asiaa ihan syrjäisimpiin elinkelvottomiin seutuihin lainkaan.

4. Staten bör bevilja Helsingfors extra stöd för att integrera invandrare.

Kandidatens kommentar

Toki, jos Helsinki ottaa erityisen paljon maahanmuuttajia eivätkä tuet vastaa reaalitilannetta.

5. En plats på långvården är ett bättre alternativ för en ensam åldring än en vård i hemmet.

Kandidatens kommentar

Pääasia on tietysti, että vanhus saa hyvää hoitoa. Pitäisi varmaan tavata tämä vanhus ja vähän jutella hänen kanssaan ennen kuin alkaa huudella täällä koko kansalle yksiselitteisiä totuuksia. Vanhustenhoito on muuten erinomainen esimerkki työstä, jota ei voi mitata rahassa. Uskon, että digitalisaation seurauksena työn käsite etääntyy pelkästä rahan tekemisestä ja lähenee inhimillistä hyötyä. Sen seurauksena eettisesti suuntautuneet työn muodot nousevat arvoon arvaamattomaan.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Kummallinen kysymys.

<< Tillbaka