Ofta frågat

Valkompassen 2015

Stäng

Då jag svarade på frågorna ignorerade jag en del kandidater. Hur kan jag se informationen om dem och deras svar igen?
Då du klickar på ”Visa också ignorerade kandidater” på Resultat-sidan visar listan också alla kandidater som du har ignorerat.

Hur kan jag se se alla kandidater?
Då du klickar på ”Visa kandidaterna” innan du börjat svara på frågorna kan du se samtliga kandidater.

När börjar förhandsgranskningen av resultatlistan i samband med frågorna uppdateras?
Kandidatlistan börjar uppdateras efter att du har besvarat minst tre frågor med något annat än ”Hoppa över frågan”.

Hur räknar valkompassen ut resultatet?
Valkompassen jämför kandidatens och ditt svar för varje fråga. Ju närmare svaren ligger varandra desto fler poäng får kandidaten. Till slut adderas poängen för alla svar och omvandlas till procent.

Hur fungerar resultaträkningen om jag svarar ”Hoppa över frågan”?
Frågor som har besvarats med ”Hoppa över frågan” beaktas inte i resultatet. Resultatet bygger enbart på de frågor där du har haft en åsikt, det vill säga du har svarat något annat än ”Hoppa över frågan”.

Hur fungerar resultaträkningen om kandidaten har svarat ”Hoppa över frågan”?
Om både kandidaten och du svarar ”Hoppa över frågan” lämnas frågan bort från resultatet. Om kandidaten har svarat ”Hoppa över frågan” men du har en åsikt får kandidaten allt färre poäng för den här frågan ju starkare din åsikt är.

Jag besvarade bara några frågor men den första kandidaten på resultatlistan fick ändå 100%. Hur är det möjligt?
De frågor du låter bli att besvara behandlas på samma sätt som ”Hoppa över frågan”-svar, det vill säga resultatet uträknas bara för de frågor som du har besvarat. Kandidaten hade alltså besvarat de frågor som också du har svarat på exakt på samma sätt.

I mitt resultat finns kandidater som inte svarat lika som jag på en enda fråga men ändå blir överensstämmelsen mer än 0%. Räknar valkompassen fel?
Kandidaterna får poäng också för svar som ligger nära dina. Om kandidaten till exempel är helt av samma åsikt på en fråga och du är delvis av samma åsikt så får kandidaten poäng – även om de är färre än om ni hade svarat exakt lika.

Hur har partiets svar räknats ut?
Partiets ståndpunkt bygger på kandidaternas svar. Partiets ståndpunkt har utformats utgående från om majoriteten av kandidaterna har varit av samma åsikt eller av annan åsikt. Det handlar alltså inte om ett medeltal eller en median.

Jag är kandidat i valet men inte ännu med i valkompassen. Hur kan jag gå med?
Om du inte ännu har registrerat dig i valkompassen har du ännu en chans att gå med. Ta kontakt med ditt parti för att få inloggningskoderna. Om du ställer upp för en gemensam lista eller valmansförening, fyll i blanketten och ta kontakt.