Eero Koskela

Valkompassen 2015 Mellersta Finlands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Monet heikompiosaiset ovat pudonneet jopa sosiaaliturvan ulkopuolelle.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Ei koko elämä voi pyöriä bisneksen ympärillä. Kyllä omistajien ja työntekijöiden täytyy saada aikaa muullekin elämälle kuin yötyölle ja soppailulle.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Perustuloon siirtyminen luo monia arvaamattomia ongelmia niin yksilöille kuin yhteiskunnalle. Sillä ei ole realistisia mahdollisuuksia onnistua,

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Minimityöaika tuo vakautta tyntekijälle niin henkisellä, fyysisellä kuin taloudellisella tasolla. On voimavara parantaa elämänlaatua ja se motivoi parempiin suorituksiin työelämässä.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Väärin työntekijöitä kohtaan jos heiltä viedään työttömyyden tullessa perusturva, jonka he ovat työllään ja pitkäjänteisellä etujen ajamisella ansainneet.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Suomi teki virheen liittyessä euroon. EU: ssa poltetaan jäsenvaltioiden rahaa turhaan liialla pyrokratialla, konkurssikypsien valtioiden lainoittamisella ja korkeapalkkaisilla viroilla,

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Vaikka ruoka on hiukan halventunut kovan kilpailun ja öljyn hinnan podottua ei meillä ole yhtään varaa kiristää ruoan verotusta.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Hallitut leikkaukset tarpeellisia mutta myös uusien investointien tukeminen maahamme tärkeä toteuttaa.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Ei enää yhtään lapsiperheiden kurittamista ja sieltä leikkaamista.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Sivistysvaltion pitää pystyä pitämään yllä nykyinen vähimmäistaso sosiaaliturvassa ja terveyspalveluissa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Ei tässä vaiheessa Natoon. Kansan sananlasku sanoo "ei vara venettä kaada". Eli on viisasta olla provosoimatta ja provosoitumatta tässä herkässä historiallisessa tilanteessa. Myöhemmin voi harkita uudelleen tilanteiden seestyessä kannattaako Natoon liittyä vai ei.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden vuoksi ehdottomasti poliiseja lisää. Tanskan terrori-iskut osoittavat ettemme enää elä pohjolassa lintukodossa.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Nykyvirtaukset ovat osoitttaneet, että Suomikaan ei ole enää lintukoto, vaan terrorismin uhka on todellinen. Tämän johdosta joudutaan entistä tarkemmin seulomaan tulijat ja jo täällä olijat.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Kyllä meidän on varauduttava naapurimaasta tulevien uhkakuvien johdosta maamme puolustustamiseen.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Asia on hyvin proplemaattinen kun kajotaan yksityisyyden suojaan ja vastaavasti pitäisi lisätä valtion osuutta verkkovalvonnasa. Mikäli kansallinen turvallisuus on todennetusti vaarassa menee silloin valtion verkkovalvonnan hyväksyminen valvotusti edelle yksityisyyden suojasta.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Suomen ei pidä ryhtyä aseelliseen toimintaan Isisin kukistamiseksi mutta voi osallistua Irakin hallituksen joukkojen kouluttamiseen. Isis on todellinen uhka koko maailman vakaudelle ja rauhalle.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Meillä ei ole lupaa päättää toisten eikä omasta elämän pituudesta. Jumala on laittanut ihmisen sydämeen ikuisen hengen ja Jumalan luomina meillä ei ole valtaa päättää ihmisten kuolemantavasta, Aina on toivoa kun on elämää. Ihmeitä voi tapahtua vaikka järki sanoisi mitä.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Hallittu ulkoistaminen on sallittava mutta perusterveys ja sosiaalipalvelut säilytettävä julkisina palveluina.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Pitää olla viranomaisilla mahdollisuus parempaan ennaltaehkäisevään työhön lapsiperheiden turvallisuuden, hyvinvoinnin ja suojekun parantamiseksi.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Vanhukset on pystyttävä hoitamaan päsääntöisesti yhteiskunnan taholta ja varoin. Ne joila on paljon omaisuutta voitaisiin vastuuttaa hoitamaan kustannuksia hallitusti omasta pussistaan.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Kaksipiippuinen kysymys. Kuntien itsehallinto on myös tärkeä mutta jos valita pitää kahden tärkeän välillä, niin on kansalaisten oikeus terveyspalveluihin tärkeämpi toteuttaa..

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ilmastomuutoksesta ja sen hillitsemisestä pitää huolehtia hyvin, koska se on tuleville sukupolville elinehto selvitä maailmassa.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Vaarallista kun ihminen alkaa muuttaa luonnon normaalia kulkua ja luonnonlakeja.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Turvapaikkahaku politiikassa tulee pitää järki kädessä eikä ottaa maahan niitä hakijoita jotka ovat uhka Suomen turvallisuudelle. Esimerkiksi eri äärijärjestöt. Myös Suomesta äärijärjestöjen riveihin lähtevät henkilöt tulee karkottaa maasta. Mitään rasismia en hyväksy, mutta nämä äärijärjestöjen riveihin sotimaan lähtevät täytyyy voida pysäyttää Suomen turvallisuuden nimissä.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Koko kansakunnan eheyden, terveyden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ihmisten yleisen hyvinvoinnin kannalta tärkeää pitää koko Suomi asuttuna. Myös Suomen maanviljelyksen, omavaraisuuden ja yritysten takia välttämätöntä koko Suomen asuttuna pitäminen.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Oppilaiden, opettajien ja koko koulun turvallisuuden kannalta tärkeä rajaus pieni luokkakoko. Myös oppimisen kannalta hyvin tärkeää pitää pieni luokkakoko.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kansanäänestys hyvä toteuttaa koska siinä tulee esille koko yhteiskunnan todellinen näkemys Nato kysymyksessä. Hyvin ilmeistä on ettei Suomen kansa asetu kokonaisuudessaan tällä hetkellä Naton kannalle.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Täytyy kehittää muita turvallisempia energiamuotoja. Esimerkiksi aurinkoenerkian käyttöönotto uusilla tutkimusmenelmillä hyvin varteenotettava vaihtoehto. Merestä saatavan energian muunto hyötykäyttöön tehostettava eri tutkimusmenetelmillä. Raahaa lisää tutkimukseen eri turvallisten energiavaihtoehtojen löytymiseen taattava.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Täytyy vetää raja pienituloisten ja suurituloisten verotuksessa. Hyvin tienaavien tuloverotusta tulee kiristää eli veroprosenttia korottaa ja pienituloisten laskea. Erityisesti rikkaiden verotusta tulee kiristää joka taholla huomattavasti enempi kuin tähän asti.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Ehdottomasti peruutettava koska Jumala loi miehen mieheksi ja naisen naiseksi. Avioliittoinstituutio on ikivanha muoto lähes kaikissa kultuureissa ja alunperin Jumalan asettama ja siunaama. Ei mitään muita liittoja ole olemassa jotka ovat hyväsyttäviä.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

On tarpeeksi huonoa näyttöä pelkästään keskioluen vapauttamsien seuraamuksista. Miedot juomat johtavat väkevämpien nauttimiseen. Kyllä miedotkin alkoholijuomat päihdyttävät ja turmelevat ihmisten terveyden.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Ehdottomasti Suomessa vain Suomen kieli pakolliseksi. Monet muut kielet ovat kohta paljon tarpeellisempia oppia Suomen kilpailukyvyn ja menestyksen takia kuin ruotsin kieli.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Arbetslösa med akademisk utbildning i Mellersta Finland bör utbildas till företagare med statligt stöd.

Kandidatens kommentar

Tärkeää ihmisten työllistämiseksi ja työttömyyden ehkäisemiseksi. Miksi heittäisimme hukkaan korkean koulutuksen tuomat edut ja pitää muistaa, että Suomen valtiolle maksaa paljon kouluttaa ihmisiä korkeakoulutasolla.

2. Läkare som har fått sin utbildning i Finland bör förpliktas att arbeta en viss tid inom den offentliga sektorn för att underlätta läkarbristen.

Kandidatens kommentar

Tärkeeä oppia ensin lääkärinä perusteveydenpuolella taitoja. Samalla myös maksaa hiukan yhteiskunnalle takaisin sitoutumalla palvelemaan perusterveyspuolella pienemmällä palkalla kallista lääkärinkoulutustaan Erityisesti myös siksi tärkeää koska perusterveydenhuollossa pitää turvata lääkärikiintiö.

3. Under den förestående valperioden bör åtgärder vidtas för att få slut på användningen av torv som energikälla.

Kandidatens kommentar

Pitää löytää myös vaihtohtoisia energiamuotoja jotka ovat ilmastoystävällisiä ennen kuin voidaan kokonaan lopettaa turpeen käyttö. Tärkeää myös luoda turveyrittäjile ja sen piirissä toimivlile työntekijöille vaihtoehtoinen yritysmuoto ja työllistyminen.

4. Behovet av virke inom bioenergiproduktionen bör kartläggas och avverkningen av energivirke vid behov begränsas för att bibehålla diversiteten i våra skogar.

Kandidatens kommentar

Bioenergian puuntarpeen ja enrgiapuun hallittu rajoittaminen on hyväksyttävää maalaisjärkeä käyttäen ettei teollisuus joudu kärsimään. Teollisuuden puuntarve on taattava jotta kilpailukyky säilyy ja Suomen työllisyyden ja talouden rattaat pyörivät.

5. För att stöda bioenergin bör väganslagen i Mellersta Finland riktas till landsvägsnätet under nästa valperiod.

Kandidatens kommentar

On myös muistettava pitää päätieverkostot hyvässä kunnossa, mutta myös hyvin tärkeää pitää pientieverkostot kunnossa biotaloúden tukemiseksi ja maaseudun asuttamiseki.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Tärkeää säilyttää äänestäjien luottamus koska kerran sen menetettyään sitä on vaikea saada takaisin.

<< Tillbaka