Jyri Hämäläinen

Valkompassen 2015 Mellersta Finlands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Työnteko olisi varmasti kaikille houkuttelevaa, jos kannustinloukkuja ei olisi. Ei nykyisessä byrokratiahelvetissä nyt ihan vaan laakereilleenkaan lepäämään jääminen ole houkuttelevaa.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Kannatan vapautta, joten en kannata kaupankäynnin kieltämistä ajan perusteella.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Jos hyväksytään sosiaaliturvan ylläpitäminen verovaroin, on perustulo ylivoimaisesti toimivin ja vähiten yksilönvapauksia rajoittava vaihtoehto.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Kyky tehdä sopimuksia vapaasti kuuluu myös yksilönvapauksiin, ja minimityöaika voi rajoittaa monien työllistymismahdollisuuksia, etenkin poikkeavissa elämäntilanteissa, missä täysipäiväinen työskentely ei olisi välttämättä edes mahdollista.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Valtion osuus tässäkin tukimuodossa pitäisi myös korvata perustulolla. Työttömyyskassat saavat käyttää rajohaan aivan miten lystävät.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Verotusta ei yleensäkään ole juurikaan enää varaa kiristää, ja välttämättömän kulutuksen verotus on erityisen huono tapa kerätä rahaa.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Infrastruktuurin rakentaminen kannattaa toteuttaa taantuman aikana, kun rakentaminen on halpaa, mutta julkisessa sektorissa on aika paljon muutakin kuin perusinfrastruktuuri, ja muualla paljon varaa leikata suurten ikäluokkien suojaviroista.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisätkin voi korvata lapsen perustulolla. Olkoon vaikka alennettu, jos täysimääräinen tuki on lapsille tarpeetonta.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Meillä ei ole varaa ylläpitää kaikkia palveluita harvaan asutuilla alueilla.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Pohjosmainen puolustusliitto tai Euroopan Unionin yhteinen puolustus olisivat parempia vaihtoehtoja kuin NATO, mutta koska niitä ei ole saatavilla, ja NATO on, on se paras mahdollisuus hankkia suomelle liittolaisia.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Luotan poliisin kykyyn taata yleinen turvallisuus nykyisellä miesvahvuudella.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Liikkumisen vapaus kuuluu yksilönvapauksiin, ja terrorismi on vain huono tekosyy vastustaa vapautta.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Edellisten vaalien aikaan en pitänyt Venäjää uhkana, mutta Georgian ja Ukrainan tapahtumat ovat osoittaneet minun olleen väärässä. Venäjä ei suostu pysymään nykyisten rajojensa sisällä, joten se on uhka myös Suomelle.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Valtion turvallisuus on hyvin huono tekosyy vastustaa vapautta.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Arvostan sitä, jos joku suomalainen taho innostuu myymään tai lahjoittamaan koulutuspalveluita Irakin hallitukselle, mutta ei meillä tähän mitään velvollisuutta ole. Jättäisin tämän yksityisten asiantuntijoiden huoleksi myydä osaamistaan.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Tämäkin seuraa yksilön itsemääräämisoikeudesta, eikä sitä tulisi väkisin estää.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

En usko keskitettyyn virkamiesvoimin toteutettuun pääöksentekoon tai palvelutuotantoon. Kannatan ensisijaisesti riittävää perustuloa terveyspalveluidenkin kattamiseksi, tai toissijaisesti palvelusetelimallia.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Rikoksiin tulee puuttua matalalla kynnyksellä, mutta nykyistä agressiivisempi perheiden kyttääminen lähenisi jo hyvin ahdistavaa holhousta.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Toivoisin vanhustenhoidostakin alaa, jonka voi muiden tulojen puutteessa kattaa vähintään perustulolla sen mukaan mitä kukin on palveluistaan valmis maksamaan.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Arvostaisin tilannetta, jossa Suomen kuntien välillä olisi merkittäviä eroja, ja kilpailua sekä asukkaista, että liiketoiminnasta. Kuntien itsehallinnon dramaattinen lisääminen tuskin on realistista vielä pitkään aikaan, mutta kannatan sitä estoitta, jos aihe tulee ajankohtaiseksi.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

En usko ilmastonmuutoksen hillitsemisen merkittävästi vaarantavan teollisuuden kilpailukykyä, mutta noin yleisesti kilpailukyky ei ole itseisarvo, ja sitä ei tule väkisin edistää uhraamalla itseisarvoisia asioita kuten yksilönvapauksia, ihmisoikeuksia tai muiden omaisuutta ja elinympäristöä.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Tämä on tieteellinen eikä poliittinen kysymys, ja kaikki saatavilla oleva tieteellinen näyttö puhuu geenimuuntelun turvallisuuden puolesta. Geenitekniikka on minulle tuttua sivuaineopintojeni kautta.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Nykyinen panostus vaikuttaa näin pienen valtion resursseihin nähden oikeudenmukaiselta, mutta en nouse barrikadeille, jos sitä päätetään säätää suuntaan tai toiseen.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Missään Suomen osassa asumista ei voi missään nimessä kieltää, mutta alueellinen tukeminen muualta kerätyillä veroilla on hyvin arveluttavaa. Tämä pätee korpimökkien lisäksi myös helsingin keskustassa asumisen tukemiseen.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Lailla rajaaminen on liian ehdotonta ja joustamatonta. Jääköön opetusryhmien koon optimoiminen opetusalan asiantuntijoiden huoleksi. Poliittinen määräys ei taio rahaa tai opettajia tyhjästä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kannatan kansanäänestyksiä merkittävistä kysymyksistä, vaikkein kannatakaan täyttä suoraa demokratiaa.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Ydinvoima on paras välittömästi saatavilla olevista keinoista hillitä hiilidioksiidipäästöjä, ja yleisestikin järkevä tapa tuottaa energiaa. Yksityisten rakennusprojektien kannattavuuden arviointi sen sijaan ei kuulu eduskunnalle, vaan riskin ottaville sijoittajille.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Olen liberaali, paheksun siis suurta julkista sektoria ja sen ylläpitämisen edellyttämää korkeaa verotusta.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat aiheita, joiden ei ylipäätään pitäisi kuulua minkään poliittisen päätöksentekoelimen toimivalaan. Asioita ei tarvitsisi erikseen sallia, jos niitä ei alunperinkään voisi kieltää.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Olen liberaali. Vapaa kaupankäynti ja vapaa päihdepolitiikka ovat selkeitä osia vapautta korostavaa politiikkaa.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Vapaaehtoisuus on yksilönvapauksien kanssa tiukasti samassa linjassa. Se, että ruotsin opiskelu on järkevää, ei missään nimessä johda siihen, että sen pitää olla pakollista. Samalla voimme luopua suomen pakollisuudesta ruotsinkielisillä ja saamelaisilla alueilla.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Arbetslösa med akademisk utbildning i Mellersta Finland bör utbildas till företagare med statligt stöd.

Kandidatens kommentar

Yrittäjiä ei tehdä väkinäisillä projekteilla. Yrittäjiä syntyy, kun purkaa esteitä heidän tieltään.

2. Läkare som har fått sin utbildning i Finland bör förpliktas att arbeta en viss tid inom den offentliga sektorn för att underlätta läkarbristen.

Kandidatens kommentar

Pakkotyö on väärin.

3. Under den förestående valperioden bör åtgärder vidtas för att få slut på användningen av torv som energikälla.

Kandidatens kommentar

Turpeen käytön tukeminen on lopetettava.

4. Behovet av virke inom bioenergiproduktionen bör kartläggas och avverkningen av energivirke vid behov begränsas för att bibehålla diversiteten i våra skogar.

Kandidatens kommentar

En usko energiapuun vaarantavan metsien monimuotoisuutta, koska suomessa on talousmetsääkin enemmän, kuin saadaan hakattua, tai tulevaisuudessa tulee paperiteollisuudella olemaan sille käyttöä. Sieltä läytyy ennestään monimuotoisuuden kannalta epäilyttävää maa-aluetta enemmän kuin tarpeeksi.

5. För att stöda bioenergin bör väganslagen i Mellersta Finland riktas till landsvägsnätet under nästa valperiod.

Kandidatens kommentar

Koska alueen päätiet ovat hyvässä kunnossa, lienee varaa panostaa hieman muihinkin väyliin.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Myös kansanedustajalla on oltava oikeus muuttaa mieltään, jos hänen osoitetaan olevan väärässä jostain aiheesta. Mahdottomuuksien lupaaminen tai muu äänestäjien johtaminen harhaan sen sijaan on paheksuttavaa.

<< Tillbaka