Veijo Lappalainen

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Jopa Euroopan neuvoston mielestä Suomen sosiaaliturva on liian pieni.On tiedossa, että hyvinvointivaltiota on jo monta vuotta purettu.Ja kärsijöinä ovat olleet nimenomaan heikomassa elämäntilanteessa olevat ihmiset.Kyllä Suomalaiset ovat työteliästä ja ahkeraa kansaa. Moni on pudonnut sosiaaliturvan varaan työttömyyden tai sairauden takia.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Minusta nyky Suomessa on aivan liikaa sääntelyä ja byrokratiaa joka haittaa suuresti yrittämistä.Kyllä yrittäjä löytää itse parhaat ajat pitää liikettään auki.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Kyllä, selkiinnyttäisi Suomen monen luukun tukia jos siirryttäisiin perustuloon.Perustulo korvaisi esim. työttömyyspäivärahan, eläkkeen, kotihoidontuet, opintotuet ja erilaiset vammaislisät.Vaikutukset olisivat palkan paraneminen ja vähentäisi työtä tekevien köyhien luokkaa.Joka on Euroopassa kovassa nousussa.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Nollatyösopimukset on todellakin kiellettävä.Näissä sopimuksissa on työtekijän asema todellakin heikko. Työnantaja voi nollatyösopimuksella kiertää paitsi lisätyöoikeuteen myös koeaikaan, sairausajan palkkaan, lomautukseen ja irtisanomiseen liittyvät määräykset.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhennys siirtää työttömän toimeentulo luukulle ja samalla nostaa kunnan toimeentulo menoja.Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Toimeentulotukea myöntää kunta. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Euromaiden velat ovat nousseet järjettömiin lukuihin. Vakautta edustaa loputtomat kriisikokoukset ja tulipalon sammutukseksi luonnehditut tukipaketit. Eurotalous osoittautui köyhyysautomaatiksi.
Lähtö eurosta maksaisi poliittisen haavekuvan verran. On väitetty, että emme pärjää markalla. Ei haittaa, voimme ottaa oman kruunun pohjoismaiseen tapaan. Entä se toinen vaihtoehto, sisäinen devalvaatio. Kaikki kynnelle kykenevät eurouskovaiset ovat muuttaneet euroliturgiaansa. Nyt vaaditaan elintason laskua. Demarit ovat kehittäneet jopa uuden termin "palkka devalvaatio". Mitä se merkitsee käytännössä? Luovumme vapaaehtoisesti hyvinvoinnista ,kun emme halua myöntää epäonnistunutta politiikkaa ja päätöksiä..

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Kyllä Suomessa on aivan liian veroitettu ruoka, jonka takia Suomi on Euroopan kärkimaita ruoan hinnoissa.Suomessa ruokaa verotetaan arvonlisäveron lisäksi makeis- ja virvoitusjuomaverolla. Kun vertailussa otetaan huomioon myös elintarvikkeiden erillisverot, ruuan arvonlisäveroprosentti nousee Suomessa 15,3 prosenttiin.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Leikkaukset voidaan nyt suorittaa nyt Suomen EU:n nettomaksu ja julkinen kehitysapu ovat tänä vuonna lähes yhtä suuret; kumpikin runsaat 1,1 miljardia euroa. EU:n nettomaksun voi rinnastaa kehitysapuun, koska nettomaksut menevät köyhimpien EU-maiden hyväksi. Yhteensä Suomen "kehitysavuksi" voidaan siis laskea tänä vuonna yli 2,2 miljardia euroa, joka on 4,1 prosenttia budjetin loppusummasta.
Toisin sanoen köyhtyvä ja velkaantuva Suomi kantaa entistä suurempaa taakkaa muiden puolesta.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisän leikkaus oli aivan turha, olisi ollut parempi katsoa, kuka todella tarvitsee lapsilisän.Eli olisiko syytä laittaa lapsilisälle tulorajat ? Muutoin nykykäytäntö ihan ok.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Ei Natoon! Pelkästään jo jäsenmaksun takia. Samalla rahalla voimme vahvistaa työllisyyttä ja tällä rahalla saa monta sairaanhoitajaa töihin.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Tällähetkellä Suomessa on vähiten poliiseja ihmisiä kohti kun katsotaan Euroopan muita maita.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Tämä on myös taloudellinen kysymys
EU:ssa kaavaillaan yhteiseurooppalaista turvapaikanhakijoiden taakanjakomenettelyä, mikä tarkoittaisi sitä, että EU-alueelta turvapaikkaa hakevat sijoitetaan erityisesti Suomen kaltaisiin harvaan asuttuihin jäsenvaltioihin. On esitetty, että tämä tarkoittaisi jopa 20 000 henkilöä vuodessa. Suomen humanitaarisen maahanmuuton kantokyky on rajallinen, eikä kestä loputtomiin hallitsemantonta maahanmuuttoa. Nyt maahanmuuttajataustaisia oleskelee maassamme noin 301 000 henkeä. Tämä on noin 5,5% väestöstä. Kustannukset vuositasolla ylittävät miljardin.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Tuntuu ettei pidä ulkoistaa mitään palveluja, elleivät kuntalaiset todellakin saa parempia palveluja halvemmalla. Ja se yhtälö tuntuu jotenkin mahdottomalta

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Kyllä valtion pitäisi huolehtia näistä veronmaksajista.
Mikäli on tarpeeksi varallisuutta, niin eiköhän omaiset hoidakkin vanhuksistaa normaalia paremmin.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Kahden prosentin palkka-ale tai viherverojen karsinta 0,7 miljardilla eurolla? Niiden kustannusvaikutus on sama.Mitä maksoi rikkidirektiivi suomelle ? Erittäin monta työpaikkaa.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Suora Lainaus :

Vuonna 2009 Yhdysvaltojen ympäristön ja lääketieteen akatemia (AAEM) antoi lausunnon geenimuunneltujen elintarvikkeiden turvallisuudesta: “Useat eläinkokeet osoittavat geenimuunneltujen (GM) elintarvikkeiden aiheuttavan vakavia terveysriskejä, mm. hedelmättömyyttä, immuniteettihäiriöitä, solujen vanhentumista, insuliinituotannon häiriöitä ja muutoksia sisäelimissä ja ruoansulatusjärjestelmässä. AAEM on ohjeistanut lääkäreitä kehottamaan ihmisiä välttämään geenimuunneltuja elintarvikkeita.”

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Suomen humanitaarisen maahanmuuton kantokyky on rajallinen, eikä kestä loputtomiin hallitsemantonta maahanmuuttoa. Nyt maahanmuuttajataustaisia oleskelee maassamme noin 301 000 henkeä. Tämä on noin 5,5% väestöstä. Kustannukset vuositasolla ylittävät miljardin.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Olisi hieno asia jos tähän pystyttäisiin, mutta ihan koko maata ei voi pitää asuttuna.Keskittyminen suurempiin kaupunkeihin on talouden ja tulevaisuuden kannalta hyväksi.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Olisi hyvä jos oppilasmäärä luokassa pysyisi alle
25 oppilaan.Opettajalla olisi mahdollisuus huomioida oppilaiden yksilölliset tarpeet paremmin.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Jos nato-jäsenyyttä meinataan hakea, on syytä kysyä kansan mielipide asiasta.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Me elämme nyt ja tulevaisuudessa merkittävässä määrin teollisella tuotannolla. Vajausta sähköntuotannossa noin 2000 - 3000 mw. Vanhaa kapasiteettia poistuu
2020 mennesä yli 2000 mw. Uutta kapasiteettia tarvittaisiin pikaisesti noin 5000 mw.
Energiaomavaraiset maat siirtyvät kahdenvuosikymmenen kuluessa sähköautoihin. Akku- ja latausteknologia alkavat olla loppusuoralla.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

En usko mihinkään kuntaliitokseen, tai metropolihallintoon.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

<< Tillbaka