Petri Lehtinen

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Mielestäni Suomen sosiaaliturvakäytäntö on hyvin sekava ja yksilötasolla osittain epäoikeudenmukainenkin. Se antaa yksittäiselle sosiaaliviranomaisille myös liikaa päätäntävaltaa olla myöntämättä tai hylätä kuukausitoimeentulohakemuksen. Mielestäni sosiaaliviranomaiset käyttävät "pärstäkertoimen" mukaan myös ajoittain päätäntävaltaansa, itse harkintaansa perustuen ja päättämällään tavalla. Hakijan täytyy tietää laista ja lakipykälistä aika paljon, sekä oikeuksistaan, että velvollisuuksistaan. Puhun omakohtaisesta kokemuksestani, joten tiedän pitkälti mistä puhun. Olen myös ollut Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, joten hyvin perehtynyt tämänkin osa-alueen asioihin. ( Varaj.>6v= 2 kautta) Harkinnanvaraispykälä antaa liikaa päätäntävaltaa yksittäiselle sosiaaliviranomaiselle.
Toimeentulotukihan muodostuu:
-perustoimeentulotuesta (perusosa ja muut perusmenot)
-täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.
Harkinnanvaraispykälä tapauskohtaisesti voi olla hakijalle hyvinkin kohtalokas.
Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto ja sen myöntää kunta. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan.
Sen pitäisi olla kaikille sama, mutta mielestäni näin ei suinkaan aina ole. Surullista ja ikävää.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Ehdottomasti pitäisi vapauttaa= lisäisi työllisyyttä.
Tämä on vahvasti esillä vaaliteemoissani, kohta 2>
2.massatyöttömyyden hoitaminen:
-pätkätyön vastaanottaminen, byrokratian minimointi ja työttömyysturva
-tukiprosessien selkeyttäminen, verotus, viranomaiskohtelu ja suojaosuus
-kauppojen, ravintoloiden ja palveluiden aukiolovapaus

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Tämä aihe ja asia on selvityksen arvoinen. Täytyy perehtyä enempi, ajan kanssa! Minua arvelluttaa kuitenkin hiukan ko asia kokonaisuutena, tulisiko toimimaan halutulla tavalla. Voi nimittäin olla, että se toisi/ lisäisi eriarvoisuutta paljonkin.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

On ns tilanteita ja tilanteita. Sopimusten mukainen minimipalkka maksettava. Työntekijällä tulee olla jokin arvo ja hinta työlleen. Sopimuspalkka on aivan eri asia. Itselläni on henkilökohtaisia kokemuksia nollasopimuksista/ puitesopimuksista: "vastaisuudessa solmittavista työsuhteista", keikkatöistä. Ei mitään taloudellista varmuutta mistään. Omassa elämäntilanteessani palvelee hyvin, kokonaisuutena varsin huono ajattelutapa työnantajalta ajatella- työntekijä kuin orja: tekee mitä vain, milloin halutaan". Periaatteessa on oltava käytettävissä 24/7.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Juu ja ei. Te- toimistojenkin velvollisuutta pitäisi lisätä aktivoimaan työtön työnhakija todelliseksi työnhakijaksi eikä vain kirjautumaan netissä...
-ja Te- toimiston pitäisi olla myös aktiivisempi työnhakijan työnhaussa. Te-toimiston tulisi olla tukena ja apuna, nyt eivät ole valitettavasti usein kumpaakaan! Nykyisin he vain kuuntelevat puhelinlinjalle soitettaessa sujuvasti asiakastaan /työnhakijaa ja heille voi lähettää kirjaamon kautta viestejä. Epäinhimillistä eikä toimivaa. Alle kaiken arvostelun. (itselläni on käynyt hyvä tuuri ja minulla on oma, mahtava, suorastaan täydellinen yhteyshenkilö Te-toimistossa, jollaista kaikilla ei valitettavasti ole)
Tällä hetkellä ansiosidonnaisen ollessa 500 pvää, usein työtön työnhakija "lepää laakereillaan" eikä ko aikana välttämättä etsi edes töitä ns tosissaan vaan "odottelee ja miettii", että "jos kenties jotain tulisi tarjottimella". Tämä ei koske kaikkia tietenkään. Mikäli ansiosidonnainen olisi esim 300 pvää ja sen jälkeen pitäisi esittää Te-viranomaisille todiste, että työnhakija oikeasti on hakenut aktiivisesti töitä, eikä vain päivittänyt 2kk hakujaksoaan kerta kerran jälkeen www.mol.fi -sivuilla, tällöin voisi saada jatkoaikaa sen 200pv esim. Nyt työtön työnhakija on aika passiivinen ansiosidonnaisjaksonsa aikana.
Olen itse ollut työtön työnhakija elämäni ensimmäistä kertaa, puhun myös omakohtaisesta kokemuksestani... -itse olen hyvinkin aktiivisesti hakenut töitä ja vastaanotan muutakin, kun haluamaani ja tekemääni työtä. Olen mm uudelleenkouluttautunut työttömyysjaksoni aikana 2:een uuteen ammattiin!

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

En ole samaa mieltä asiasta täysin 100%. Yhteisvaluutasta on myös hyötyä, mutta koko EU: asiasta puheenollen> vuosittaiset EU:lle maksettavat maksut/ korvaukset ovat todella kalliit eikä Suomi ole hakenut helpotuksia maksuihin, kuten muutamat muut EU:ssa olevat maat ovat. Hyötynä näen sen, että ulkomaankauppaan sillä on suoranaiset positiiviset vaikutukset. Ikävää on myös, että EU:sta tulee liikaa määräyksiä, joten me tavalliset kansalaiset tunnemme elävämme todellisessa holhousvaltiossa, Suomessa, missä maamme päätöksistä suuri osa tehdään pitkälti Brysselissä.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Meillä on EU tasolla korkein verotus muutoinkin, ei missään nimessä saisi kiristää!!!
Ihmisten varat eivät muutoinkaan enään riitä elämisen peruskuluihin, kuten ruokaan, asumiskuluihin, terveysmenoihin ym ja kustannukset ovat aivan liian korkeita.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Elämme valitettavasti paljolti jo nyt lainarahalla, joten menoleikkauksilta emme voi välttyä tässä tilanteessa, missä nyt olemme ja elämme.
Surullista, mutta totta.
Olipa kyse henkilökohtaisista, kunnan tai valtion budjetista/ rahoista, niin tuloja ja tulosta on pitkällä aikavälillä ja tähtäimellä oltava vähintään yhtä paljon, kun mitä on menoja. Mikäli tuloja ei onnistuta jostain syystä lisäämään, on seurauksena luonnollisesti ja väistämättä se, että menoista pitää karsia ja leikkauksia on pakostakin tehtävä. Lainarahalla eläminen ei ole missään tilanteessa pitkällä tähtäimellä oikea ratkaisu/ suunta.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Miksi "aina" (usein) leikataan ensin vähävaraisilta, lapsiperheiltä ja eläkeläisiltä?
-lapsiperheitä tulisi pikemminkin tukea. Lapsiperheiden perusmenot=vaatemenot, ruokamenot, harrastusmenot ym ovat suuret, suuremmat, kun yksittäisillä, useilla muilla.
Vaaliteemani ovat pala oikeasta elämästä ja vaaliteemoihini kannattaa ehdottomasti tutustua.
VALITEEMANI Nro 1=
1.ihminen ihmiselle:
-sydäntäni lähellä ovat mm. työttömät, eläkeläiset, vähävaraiset, yksinasuvat, sinkkutaloudet, lapsiperheet, kodittomat ja sairaat

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Niitä pitäisi järkeistää ja niiden tulisi olla ehdottomasti yhtenevät, kaikille samanlaiset ja samanveroiset, ilman jo aiemmin mainitsemiani harkinnanvaraispykäliä, joiden puitteissa ihmiset paljolti eriarvoistetaan, valitettavasti.
Muistettavaa on kuitenkin, (mainitsen taas tässä yhteydessä myös) että kaiken kaikkiaan Sosiaali- ja terveyspalvelujen pitää olla lähellä palvelujen käyttäjiä. Kunnallinen itsehallinto on suomalainen menestystarina, osa pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja sitä mallia. Me emme olisi yksi maailman menestyneimpiä kansoja mm ilman peruskoulua, terveyskeskusta ja päivähoitoa. Lähipalvelut ovat tuoneet kosolti hyvinvointia yhteiskuntaamme.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Me harjoitamme pitkälle menevää yhteistyötä pohjoismaiden kanssa, EU:n kanssa ja nato-kumppanuudessa. Myös puolustussektorilla on yhteisiä harjoituksia. Toisaalta on kai yhtä lailla selvää se, että meillä on olemassa Nato-optio, kuten julkisuudessa on kerrottu. Natoon mahdollisesti menemisestä/ jäsenyyden hakemisesta tulisi järjestää mielestäni kansanäänestys.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Perusturvallisuuden pitää olla taattu ja varmistettu. Yhä enempi muuttuvassa ja globalisoituvassa yhteiskunnassammekin poliiseja ei saa vähentää...- vaan lisätä!

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Terrorismi ei ole ainut syy, miksi maahanmuuttoa tulisi vähentää. HUOM. Lue tämä tekstini loppuun asti, jotta saat kokonaisuuden selville, mitä ajattelen>>>
On useita ammatteja maassamme, joita ei pystytä valitettavasti hoitamaan kantaväestön voimin, esim siivousala on yksi tällainen.
Maamme on hyvin velkainen ja elämme hyvin epäonnistuneessa tilassa, lainarahalla. Oman maan kansalaiset, voimme huonosti ja elämme pitkälti suuri osa ahdingossa. Ei työtä, ei toivoa eikä turvaakaan. Minä ja edustamani puolue haluaa kaikkea tätä meille kaikille, myös Sinulle, joka luet tätä> TYÖTÄ, TOIVOA JA TURVAA!
Maahanmuutollahan ylipäätänsä tarkoitetaan niin montaa asiaa, esim. on työperäistä maahanmuuttoa, on avioliiton kautta tulevaa, on opiskelemaan tulemista jne. Perussuomalaiset vastustamme ehdottomasti ns. sosiaaliturismi maahanmuuttoa, jossa tullaan mahan, Suomeen etuuksien vuoksi, mutta ei integroitua yhteiskuntaan!

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Venäjä on mielestäni tällä hetkellä todellinen uhka koko maailmalle, valitettavasti!

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Kansalaisten yksityisyyden suoja on meille kaikille tärkeä, mutta myös verkkovalvonta on todella tärkeää! Maailma muuttuu ja uhkat suurenevat, valitettavasti!

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Vastustan sotaa ja sotatoimia aina ja kaikkialla.
Jos hallitus näin päättäisi, niin
mielestäni tulisi taata, ettei minkäänlaista osallistumista taistelutoimintaan tähän koulutustoimintaan kuitenkaan sisältyisi.
Olisiko Suomella uhka joutua koston uhriksi, tässä kysymys, jota mietin kovasti.
Uutisten mukaan tutkija pitää sitä hyvin epätodennäköisenä tällaisessa tilanteessa, jossa Suomi ei osallistuisi taisteluihin, ei ilmaiskuihin eikä suoraan sotilaalliseen toimintaan. Näkyvyys on niin olematonta ja pientä, mainitaan uutisissa. (IL 12.01.2015)

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Mielestäni ei, sillä ihmisarvoinen kuolema ajatusmaailmani mukaan ei ole sellainen, että joku avustaa siihen.
Mikäli lakiin olisi kirjattu tällainen, missä olisi raja? Halutaanko tällaisella pois sairaanhoitokustannuksia tai ylipäätänsä kustannuksia? En kannata tällaisenaan.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Vaihtoehtoja tulisi olla...mutta ensisijaisena, kyllä.
Yksityiset terveyspalvelut tulisi olla tukemassa ja olemaan siis vaihtoehtona julkisille terveyspalveluille, kannatan kumpaakin toimimaan rinnakkain.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Tapauskohtaisesti ja kokonaisuutta ajatellen.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Perushoito kuuluu ja sen tuleekin kuulua jokaiselle maamme kansalaiselle, jokaiselle ihmiselle, mutta...jokainen vastaa itse loppupelissä omasta elämästään sekä sen tasosta eikä se ole yhteiskunnan velvoite kustantaa esim luxusvanhustenhoitoa kelleen. Omaisille ei saa eikä pidä lisätä velvoitteita tämän (hoidon sekä hoitokustannusten) suhteen. Perushoivapalvelut on/ovat aivan eri asia. Perushoito hoivapalveluissa ilman erityisluxushoivapalveluja: niihin (perushoivapalveluihin) tulee kaikilla olla yhtäläinen oikeus, eli saada ihmisarvoinen perushoito elämänsä aikana.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Perushoito sekä oikeus peruspalveluihin kuuluu ja sen tuleekin kuulua jokaiselle maamme kansalaiselle, jokaiselle ihmiselle, niihin tulee kaikilla olla yhtäläinen oikeus, eli saada ihmisarvoinen perushoito elämänsä aikana.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Asiat pitää "punnita", riippuu tietysti mistä ollaan päättämässä ja mitä ollaan päättämässä. Aina ei voi ajatella ympäristöä, valitettavasti...mutta aina pitäisin kuunnella alan asiantuntijoita (tutkimustulokset ym) sekä pitää päämääränä, että noudatettaisiin ilmastolakia emmekä lisäisi saastuttamista tai/ja kohtelisi luontoa vahingoittaen.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Vastustan geenimuunneltua ruokaa: vuodesta 1996 on ihmisille syötetty geenimuunneltuja ruoka-aineita.
“Useat eläinkokeet osoittavat geenimuunneltujen (GM) elintarvikkeiden aiheuttavan vakavia terveysriskejä, mm. hedelmättömyyttä, immuniteettihäiriöitä, solujen vanhentumista, insuliinituotannon häiriöitä ja muutoksia sisäelimissä ja ruoansulatusjärjestelmässä. AAEM on ohjeistanut lääkäreitä kehottamaan ihmisiä välttämään geenimuunneltuja elintarvikkeita.”

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Turvapaikanhakijat KRIISITILANTEISSA hyväksyn, hädässä ja oikeassa, todistetussa kriisissä...

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Ei mitään pakolla vaan ihmisten pitää itse saada valita asuinpaikkansa...

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Toimivuuden ja oppimisen kannalta, kyllä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Me harjoitamme pitkälle menevää yhteistyötä pohjoismaiden kanssa EU:n kanssa ja nato-kumppanuudessa. Myös puolustussektorilla on yhteisiä harjoituksia. Toisaalta on kai yhtä lailla selvää se, että meillä on olemassa Nato-optio, kuten julkisuudessa on kerrottu. Natoon mahdollisesti menemisestä/ jäsenyyden hakemisesta tulisi järjestää mielestäni kansanäänestys.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Suomalaisista ydinvoiman käyttöön suhtautuu positiivisesti viimeisimpien julkaistujen tutkimusten mukaan 41 prosenttia ja ydinvoima on mielestäni tärkeää, koska teollisuutemme tarvitsee toimitusvarmaa tuotantoa, omassa maassa tuotettua. -Tämä (omassa maassa tuotettu ydinvoima) vähentää Suomen Venäjä riippuvuuttakin!

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Jotta saisimme aktivoitua ihmisiä tekemään enempi töitä, niin palkkaveroa (tuloveroa) pitäisi pyrkiä alentamaan. -valtio saisi yhä enemmissä määrin verotuloja, työt lisääntyisivät. Johtajien isoja bonuksia tulisi karsia, niitä tulisi verottaa enempi ja muutoinkin tulojen noustessa "tähtitieteellisiin" lukemiin tulisi verotuksen porrastetusti myös kiristyä.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

En ole perehtynyt liioin asiaan perinpohjin, mutta haluan todeta ajatusmaailmani mukaisesti:
Mielestäni jokainen saa rakastaa ketä haluaa tai olla rakastamatta ja olen iloinen sekä onnellinen nähdessäni ihmisen onnellisena sekä tyytyväisenä. Iloa unohtamatta. Kannatan kaikessa elämässä ja elämäntilanteissa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Haluan myös kunnioittaa jokaisen kansalaisen omaa tahtoa, luonnollisesti ja aidosti, ketään syrjimättä tai millään tapaa loukkaamatta. Jokaisella tulee olla samanlainen oikeus vapaasti valita rakkaansa ja rakkautensa kohde!

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Ehdottomasti vapaasti kauppoihin. Tämä poistaisi myös Alkon monopoliasemaa!

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Olen itse vapauden kannalla myös tässä kieliasiassa. Jokaisella yksilöllä tulee olla oma valinnanvapaus valita opiskelemansa kieli ym. Hyvin henkilökohtaista ja täten yksilöllistä. Pakolla ei tule koskaan mitään hyvää.
Olen itse sukujuuriltani edesmenneen äitini puolelta suomenruotsalainen ja työskennellyt matkustajalaivalla lähes 30v, jolloin työkieleni oli toinen kotimainen eli Ruotsin kieli. Mikäli en osaisi ruotsia, en olisi voinut elättää itseäni ammatissa/ ammateissa, joissa olen ollut ja mihin ammatteihin olen omat koulutukseni saanut.
Elämässä kaikki (mikäli mahdollista) tulisi perustua paljon enempi vapaaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen! Mainittakoon tässä yhteydessä myös, että karsastan myös sanaa "pakkoruotsi".

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Ehkäpä ei...

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

Kandidatens kommentar

Teiden kunnosta ja turvallisuudesta sen myötä on ehdottomasti pidettävä huolta!

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

Kandidatens kommentar

Suuremmista hoitoyksiköistä on tietysti hyötyä ja ne tuovat myös säästöjä, kun ei ole päällekkäisyyksiä, mutta on muistettava etteivät kansalaisten peruspalvelut saa millään tapaa vaarantua eikä niiden toimivuutta saa uhata!

Julkisella sektorilla on töissä kymmeniä tuhansia ihmisiä liikaa, kuten on useasti eri yhteyksissä jo todettukin. Olen täysin samaa mieltä myös koskien Uudenmaan alueen sairaalayksiköihin, liikkaa päällekkäisyyksiä johdossa. HOITAJIEN JA LÄÄKÄRIEN MÄÄRÄÄ TULISI LISÄTÄ JA PALKKAA HOITOHENKILÖKUNNALLA LISÄTÄ! >heillä on raskas ja vaativa vuorotyö, he ovat vastuussa ihmishengistä!!! Tämä on vaaliteemoissani mukana, kohdassa Nro 3. ->
3.työntekijöiden asema:
-sairaanhoitajien ja hoitohenkilökunnan asianmukainen palkkaus on taattava

Kaiken maailman "paperinleimaajia" sekä säännösten ja säädösten tarkastajia ja valvojia löytyy tuplanomaisesti eri julkisen sektorin, myös sairaanhoitoalalla. Kunnilla ja valtiollakin (ml sairaanhoitopiirit) työskentelevän päällikkötason henkilöstön vähentäminen voitaisiin toteuttaa toiminnan tehostamisen sekä eläköitymisten avulla, ilman irtisanomisia, tämä koskee myös hoitoalaa.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

Ei pidä. Esimerkiksi kotikuntani on varsin pieni, tämä tulisi ottaa huomioon. Mikäli jonkinlainen uusi vastaanottokoti on/olisi suunnitteilla, tulee se sijoittaa mielestäni suurkaupunkiin.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

EHDOTTOMASTI!!!
-lupauksia tulee noudattaa unohtamatta avoimuutta, rehtiyttä ja reiluutta kansalaisia ja kanssaihmisiä kohtaan!
Ihminen ihmiselle - Petri Lehtinen

<< Tillbaka