Petri Ronkainen

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

On tärkeää, että ne jotka eivät pysty työllistymään vamman tai muun tähden saavat sosiaali - tai eläketuravan.
Ne jotka kykenevät työhön tai opikeluun heidän on otettava vastaan viranomaisen tarjoama työ-, opiskelupaikka.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Työllistämisen kannalta voisi olla hyvä, jos aukioloja vapautettaisiin, mutta työnantajamaksut tulevat esteeksi kannattavuudelle ( ilta-, yö - ja vkl. lisät ).
Ei ole kriittisiä tutkimustuloksia siitä, että kansantalous kaikkineen noususi, jos kaupat ja liikkeet olisi 7/24 auki.
Tämän lisäksi työn ja vapaa-ajan suhde olisi hyvä olla järkevässä balansissa.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Perustuloa on tutkittu ja mietitty jo 1800-luvulta.
Ongelmaksi saattaisi ehkä syntyä turha passivoituminen ja tyytyminen alhaiseen tulotasoon ja loisiko se turvallisuutta, kun kuitenkaan ei perustulo kattaisi edes perus elämistä?
Kuitenkin on hyvä, jos voimme kriittisesti tarkastella er vaihtoehtoja.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Työntekijän kannalta ehdottoman tärkeää on säännöllinen työaika ja sitä myöten palkka.
Osa -, pätkä työtätekevien osalta tilanne on luonnollisesti toinen.
Työnantajan osalta tilanne tietenkin näyttäytyy kysynnän ja tarjonnan kautta ja tähän voisi valtio antaa "turvatakuun", kun työnantaja ottaa pätkä - ja osa-aikatyöntekijöitä.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta tilanne on oikein, ei sitä tule lyhentää, mutta korjaavia, täsmentäviä toimenpiteitä voidaan harkita ja niistä tulee voida keskustella.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Markka aikana devalvoituminen oli liian raskasta nimen omaan kuluttajan ja velallisen kannalta.
Korkotaso oli jatkuvan nousukierteen alla ja se lisäsi ennakoimattomuutta kaikille sektoreilla.
90 - luvun lama on liian lähellä ja toivottavasti muistissa.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoan verotus ei kuulu millään tavalla kulutushyödykkeiden joukkoon vaan on välttämättömyystarvike, - hyödyke. Sen verotusta ei pidä nostaa, sen sijaan kulutushyödykkeet, kuten tupakka, bensa, ym näiden osalta verotusta voidaan kiristää.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Menojen leikkaamisella osutaan liian usein pieni - ja keskituloisten elämään. Se ei saa olla ainoana keinovalikoimissa

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisien korotus on aina hyvä asia ja ennen kaikkea tällaisessa taloudellisessa tilanteessa. Lapset ja lapsiperheet ovat aina ahtaalla leikkausten alkaessa.
Verotus ei tässä kohtaa ole hyvä, lapsiperheitä sen sijaan pitää auttaa kaikilla olevilla keinoilla.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Tällaisen taloustilanteen ollessa päällä on tarkkaan harkittava sosiaalisen tuen maksamista ja sen maksuperusteita on kyettävä tarkistamaan.
Perusterveyden palvelut voidaaan taata ja niistä on pyrittävä pitämään kiinni.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

On huomioita Suomen geopoliittinen asema kaikelta kannalta. Maamme oma puolustuskyky täytyy olla sellaisella tasolla, että Nato on vain mahdollinen turvatakuu. Nato on kuitenkin tällä hetkellä ainut varteenotettava turvatakuu.
Ruotsin kanssa pitää pystyä syventämään yhteisten asevoimien käyttöä kriisiajan käyttöön asti.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Suomen poliisi on osoitus toimivasta organisaatiosta niukoilla resursseilla. Tarvitsemme ehdottomasti lisää poliiseja turvaamaan kansalaisten elämää ja olemista, varsinkin, kun kansainvälinen rikollisuus, terrorismin uhka on olemassa.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Meillä ei ole vielä tällä hetkellä varsinaista maahanmuutto ongelmaa, koska olemme hoitaneet asiamme, kotoutuksen hyvin. Kuitenkin meillä on arvioiden mukaan yli 300 mahdollisesti radikalisoitunutta henkilöä?
Tähän on suhtauduttava erittäin kriittisesti ja ehdottomasti pidettävä kaikki mahdolliset kontaktit "kuumana"
Tilanteisiin on kyettävä reagoimaan vahvasti, jos terrorismin uhka kohdistuu Suomeen.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Geopoliittiselle asemallemme emme voi mitään. Voimme toimia niin, että emme ole uhka Venäjälle ja ettei Venäjä ole poulestaan uhka meille. Olemme käyneet historiamme aikana sotia Neuvostoliittoa vastaan ja meidän on annettava selkeä viesti kaikille, jotka uhkaavat meitä, että puolustuksemme on erinomaisessa kunnossa. Venäjä ei ole meille uhka.
Meidän täytyy valvoa 7/24 koskemattomuuttamme ja reagoitava vahvasti, jos meitä häiritään.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Me saimme jo näpäytyksen, kun Ruotsista ilmoitettiin ulkoministeriömme verkkovakoilusta!!
Emme saa antaa verkkovalvontaamme muiden huoleksi, vaan sen on oltava meidän omissa käsissämme. Yksityisyyden suoja on alemalla prioriteetiaseteella kuin kansallinen turvallisuus.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Meidän on tarkkaan rajattava osallistumisemme vain poliisi, järjestyksen valvojien kouluttamiseen. Ei meidän ole tarvetta osallistua aktiivisiin sotatoimiin kouluttamalla sotilaita.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Ennen kaikkea meidän on suunnattava kaikki tarmomme elämän jatkumiseen hyvällä tasolla. Elämän jatkuminen voi olla meidän käsissämme hyvien elämäntapojen ja hyvän lääkehoidon sekä lääkäreiden ja muun hoitohenkilökunnan ansiosta, mutta kuolema ei saa olla meidän käsissämme, se on Jumalan kädessä.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Yksityisesti tuotetut sos - ja terveyspalvelut on hyvä ja tervetullut jatke julkisiin palveluihin. Kumpikaan ei saa olla toisiansa pois sulkevia vaan molemmat tukevat toisiaan.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Meillä on juuri tällä hetkellä 11 viranomaista syytettynä, mutta ei tuomittuina oikeusistuimessa Vilja tytön kuolemaan johtaneista laiminlyönneistä. Viranomaisille on annettava tarvittavat resurssit ongelmien hoitamiseksi ja taattava heidän ehdoton koskemattomuutensa.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Meillä on Suomessa hyvä järjestelmä, jos vanhus itse ja omaiset haluavat korkealukkaisen asumis - ja hoitokodin. Muuten on kaikille vanuksille taattava hyvä ja arvokas vanhuus. Hehän maksavat eläkkeestään kaiken hoitoon liittyvät maksut niin, että omaan kulutukseenkin jää kohtuullinen osuus

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Ei voi asettaa kysymystä joko tai periaatteelle vaan hyvä kunnan itsehallinto takaa ilmeisimmin myös hyvän terveyspalvelun. Sote on saatu maaliin ja siinä näihin kysymyksiin pystyttiin vastaamaan. Sotea on kyettävä edelleen parantamaan, kun valuvikoja kuitenkin tulee näin suureen kokonaisuuteen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ilmastonmuutokseen pitää suhtautua erittäin suurella vakavuudella, ( muuten kohta ei teollisuutta tarvita lainkaan ) Teollisuuden kilpailukykyyn gobaalisti pitää pystyä vastaamaan, muuten jäämme muiden jalkoihin.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Luomu ruoka on ainoana ehdottoman terveellistä ihmiselle ja eläimelle. Geenimuunneltu ruoka pitkällä aikavälillä tuottaa kuitenkin ongelmia joihin nyt ei edes osata varautua. Kaikkineen ruokahuoltoon on kiinnitettävä suurta huomiota globaalisti.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Suomi on malliesimerkki miten turvapaikkahakijoista pidetään huoli ja miten heitä kohdellaan. Aina on käytänteiden parantamiseen varaa ja siihen meidänkin on syytä suhtautua vakavasti. Hoidamme varmasti osuutemme kohtuullisesti EU:n alueella

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Koko Suomi on pystyttävä pitämään asuttuna, koska kuitenkin on ihmisiä, jotka viihtyvät maaseudun rauhassa. Me emme saa ajatella, vaikka Suomi on iso maa, että jättäisimme jotkut alueet huonompaan asemaan turvallisen asumisen kustannuksella. Meillä on kulkupelit, että voimme liikkua haluamillemme alueille asumaan. Pitää olla valmius tinkimään asumisen laadusta, jos haluaa asua kauempana.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Liian isot ryhmäkoot aiheuttavat ongelmia kaikille.Rauhalliset oppilaat kärsivät, kun vilkkaat oppilaat ottavat kaiken huomion. Nyt annettiin 100milj€ oppilaitoksille korvamerkittynä, että saadaan koulunkäytiavustajia palkattua, kun ryhmäkoot ovat liian isoaja. Toivottavasti tämä auttaa opettajia sekä oppilaita parempaan selviytymiseen ja kannustaa kaikkia parempiin oppimistuloksiin ja auttaa opettajia jaksamaan paremmin haastavassa työssään

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kansanäänestys antaa ehdottoman tiedon siitä mitä kansa näkee tärkeäksi. Kansanedustajan täytyy edustaa kansan mielipidettä ja tahtoa.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Ydinvoima on tällä hetkellä ainut energianmuoto jolla voidaan taata puuttuva osuus uusiutuvien energiamuotojen lisäksi. Fossiiliset polttoaineet tuohoavat heti ilmastoamme, kun ydinvoimajäte sen sijaan voidaan kapseloida ja haudata, mutta ei lopullisesti, vaan voidaan tekniikan kehittyessä ottaa uudelleen kiertoon.
Geologinen loppusijoitus herättää edelleen keskustelua.
Olemme edelleen liian riippuvaisia tuontienergiasta ja omavaraisuus asteemme on kyettävä nostamaan riittävälle tasolle.
Uusiutuvia energiamuotoja täytyy edelleen kehittää ja tutkia niiden käyttöä ja hyötyjä

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

EK ehdotti 3 -4 miljardin tuloveroalennusta. Tällä saataisiin kotimaista kulutusta nousemaan ja elvytystä talouteen. Tuloveron nostaminen tukehdutta tässä taloustilanteessa kulutusta.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Demokratian luonteeseen kuuluu kansalaisaloitteen kunnioittaminen ja eduskunta äänesti tästä marraskuussa - 14 ( 101- 90 ) Ei selvin numeroin, mutta äänesti lain hyväksynnän puolesta.Mikäli eduskunnassa tulisi äänestys asiasta uudestaan äänestäisin samaa sukupuolta olevien avioliittoa vastaan.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Tällä hetkellä voimassa oleva 3 oluiden myynti ruokakaupassa on aivan hyvä ja riittävä.
Voisimme kyllä miettiä 2 oluen käyttöönottoa ja valmistusta.
3 olutta ei tarvitse siirtää Alkon myyntiin.
Perusongelma ei ole mistä alkoholia saa, vaan miten sitä käytetään. Kuitenkaan liian helppo saaminen ja mainostaminen pitää olla tarkkaan harkittua.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Suomi on kaksikielinen maa ja saa pysyä sellaisena.
Ei Ruotsin kielen osaaminen ole keneltäkään pois, vaan se antaa enemmän mahdollisuuksia.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Ruuhamaksun käyttöönotto oli Lontoossa perusteltua, kun alueella 2005 oli lähes 7,4milj väestöpohja.
Helsingin seutu tulee kaukana, joten ei koituisi kuin näennäinen hyöty?
Ruuhkamaksujen ottaminen käyttöön saattaisi kyllä ohjeistaa autoilijoita julkisen liikenteen käyttöön ottoon, joka on hyvä ja miettimisen arvoinen asia.

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

Kandidatens kommentar

Onko nämä toisiaan pois sulkevia?
Nyt kannattaa tehdä tämän tyyppisiä töitä, kun on matalansuhdanteen aika, nämä työt joudutaan kuitenkin tekemään ennemmin tai myöhemmin.

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Metropolihallintoa voidaan toteuttaa parhaimmin ilmeisesti pääkaupunkiseudulla ja se tapahtuisi jokseenkin vapaaehtoisuuden pohjalta.
Suuret kuntaliitokset tapahtunee enemmin pakkoperiaatteen pohjalta?
Vapaaehtoisuus lienee parempi.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

Kandidatens kommentar

Tietenkin hallinnollisesti saattaisi olla parempi ja tehokkaampaa, että olisi suurempia yksiköitä.
Kuitenkin Uusimaa on aika laaja alue ja väestöltään suurehko, joten palveluiden tarjonnan kannalta pienempien yksiköiden olemassa olo on perusteltua. Tätä asiaa täytyy kuitenkin kriittisesti tarkastella ja olla valmis muutoksiin ja parantamaan käytänteitä.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

Suomessa on paljon nyt jo kuntia, jotka ovat vapaaehtoisuus periaatteella liikkeellä. Saavathan kunnat erillis määrärahaa tähän ja tämän asian hoitamiseen. Suomi on iso ja laaja maa!

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Vaalilupaukset ovat sen henkisiä, että niillä vakuutetaan mahdolliset äänestäjät äänestämään.
Tilanteet saattavat kuitenkin muuttua olennaisesti esim. jos todetaan, että uusimpien tutkimusten ja tilastojen valossa uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto tulee selvästi edullisemmaksi ja tehokkaammaksi pitkällä aikavälillä kuin uusien ydinvoimaloiden rakentaminen niin, olisin valmis muuttamaan kantaani.
Tällä hetkellä asia on aivan toisin päin tällä teknologialla ja näillä tiedoilla.

<< Tillbaka