Petri Kaivanto

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Töm alla svar och återgå till början
 • Kandidatens svar
 • Ditt svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Tarveharkintainen sosiaaliturvaviidakko on vuosikymmenet aiheuttanut kannustinloukkuja ja oikeusmurhia. Perustuloon ja tasaveroprosenttiin (flat tax) perustuva järjestelmä olisi läpinäkyvämpi, ymmärrettävämpi ja yhteiskuntarauhan kannalta parempi. Koko sotetilkkutäkki pitää virtaviivaistaa.

Sosiaaliturvan tasoon vaikuttaa verokertymä, eikä laeissa voida luvata mitään euromääriä tai indeksejä. Tai että sosiaaliturvalla pitäisi tulla toimeen. Totta kai sen pitäisi olla tavoitteena, mutta velaksi eläminen on lopetettava. Nykytilanne on kestämätön.

Työkykyisten ihmisten säilyttäminen joutilaina on tragedia ja häpeä sekä yhteiskunnalle että näille yksilöille. Meneillään on erittäin vaarallinen yhteiskuntakokeilu.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Aukioloajat eivät tarvitse mitään sääntelyä.

Kauppakeskusten vuokrasopimukset kaipaavat sääntelyä sen verran, että pieniä yrittäjiä ei pidä velvoittaa pitämään liikkeitään auki koko kauppakeskuksen aukioloajan, vaan heidän pitää itse saada arvioida kannattavuus.

Työmarkkinajärjestöjen pitää ymmärtää tulla monikulttuuriseen nykyaikaan ja ihmisen pitää itse saada päättää miltä viikonpäivältä hän haluaa pyhälisän.

http://kaivanto.blogspot.com.ar/2013/09/arkipyhat-ja-vallan-kolmijako.html

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Katso vastaukseni ensimmäiseen kysymykseen. Perustulo yhdistettynä tasaveroprosenttiin tuottaa haluttaessa samanlaisen progressiivisuuden kuin nykyinenkin malli. Tosin mielestäni progressiota voisi loiventaa.

Luonnollisen henkilön saamat ansio- ja pääomatulot pitäisi verottaa samalla tavalla. Tämä poistaisi esim. lääkärien, taiteilijoiden ja monien muiden ammattialojen tarvetta perustaa yhden miehen osakeyhtiöitä verosuunnittelua varten.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Työaika-asioista voidaan päättää työpaikoilla ja liittojen työehtosopimuksissa. Ei tarvita lakia.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Ansiosidonnainen työttömyysturva ei ole suurimmasta päästä työmarkkinoiden ongelmia. Maksunsa hoitanut ammattilainen on ansiosidonnaisen työttömyysturvansa ansainnut.

 • Kandidatens svar
 • Ditt svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Euro on tuhonnut koko Euroopan talouden. Vielä suurempana virheenä voidaan pitää epädemokraattisen Kiinan ottamista mukaan vapaakauppaan. Historia tulee tuomitsemaan näiden päätösten arkkitehdit.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Kokonaisuudessaan kaikkia veroja pitää laskea, jotta saadaan lisää verotuloja. Toki tärkeintä on laskea työn verotusta. Oikeastaan oikea veroprosentti työstä saatavalle palkalle olisi nolla. Hyvinvointivaltio olisi mahdollista rahoittaa kulutus- ja kiinteistöveroilla.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

On kuitenkin huomattava, että juustohöyläily on näpertelyä. Eikä sillä saa ajaa taloutta lamaan. Tarvitaan asioiden ajattelemista täysin uusilla tavoilla. Kts. edelliset ja seuraavat vastaukseni.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Perustulojärjestelmässä ei ole lapsilisiä, vaan soviteltu perustulo vauvasta vaariin.

On täysin älytöntä verottaa sosiaalisia tulonsiirtoja. Eikö voitaisi pelata nettosummilla?

Ei yhteiskunnan maksamien sosiaalisten tulonsiirtojen saaja ole veronmaksaja.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

On ja parempaankin, kun ne priorisoidaan ja saadaan talous kuntoon. Moni maa käyttää tärkeisiin asioihin BKT:stä enemmän kuin Suomi. Suomalaisten on alettava investoida itseensä ja lakattava olemasta orjia.

 • Kandidatens svar
 • Ditt svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Onneksi enemmistö Suomen kansasta ymmärtää, että asia on juuri päinvastoin. Armottomasta lobbauksesta huolimatta.

Suomi voi liittyä NATOon heti kun Venäjä liittyy, mutta sittenkin olisi parempi olla liittymättä. Parasta olisi demilitarisoitu Itämeri ja ydinaseeton Pohjola. Suomen pitää oikeasti pyrkiä rauhan suurvallaksi, ja se on mahdollista ainoastaan palaamalla täysin liittoutumattomaksi maaksi.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Poliisi ja armeija eli väkivaltamonopoli on minkä tahansa yhteiskunnallisen yksikön perusidea. Mikäli yhteiskunta ei pysty perusturvallisuuden ylläpitoon, se on vakavasti rikki.

Rikosten selviämisprosentti on surkea. Poliisin saapuminen kestää syrjäseuduilla ja kokemukseni mukaan Helsingin ydinkeskustassakin hätätilanteessa kohtuuttoman kauan.

Joka kunta tarvitsee Reinikaiset partioimaan vaikka polkupyörällä tai skootterilla. Myös kaupungit tarvitsevat poliisit kaduille. Pelkät valvontakamerat ja peltipoliisit eivät riitä.

Suomen poliisi on maailman mittakaavassa nauttinut uskomattoman hyvää kansalaisluottamusta. Poliisin läsnäoloa ei ole koettu uhkaavana tai pelottavana, kuten asianlaita on monissa maissa. Valitettavasti suunta on viime vuosina ollut huono sekä erinäisten skandaalien että resurssien väärän kohdentamisen vuoksi.

Upseerien ja poliisien julkinen politikointi on myös mennyt aivan kohtuuttomaksi.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Maahanmuuttoa on toki rajoitettava nykyistä enemmän monista syistä, mutta kysymys on törkeä rimanalitus. Euroopan ulkopuolelta tulevasta kansainvaelluksessa on kyse paljon muusta kuin terrorismista.

Schengen-alueen vapaa liikkuvuus on turvallisuusongelma, josta esim. Ranska on jo joutunut välillä tinkimään Italian vastaisella rajallaan.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Vähintään yhtä suuri uhka ovat myös muiden suurten imperiumien etupiiripolitiikat. Venäjän etu on rauhallinen ja vauras Suomi.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Tärkeintä on kansalaisten turvallisuus. Valtio kuuluu kansalaisille. Kysymys on varsin laaja, ja siihen on vaikea vastata tiiviisti.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Suomella ei ole varaa parantaa koko maailmaa. ISISin olemuksen määritteleminen on kovin hankalaa.

Suomen pitää lakata osallistumasta EU- ja NATO-operaatioihin ja keskittyä pelkästään perinteiseen rauhanturvaamiseen. Afghanistan ei ole ollut sitä, vaan Suomi on ollut siellä vastustajien mielestä sotaa käyvä maa. Siinä ei Suomen hallituksen oma mielipide paina mitään.

Koko islamilaisen maailman ja suurvaltojen ryhmädynamiikka on todella hurja vyyhti:
http://www.huffingtonpost.com/2014/10/30/middle-east-explained_n_6056786.html

 • Kandidatens svar
 • Ditt svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Hollannin ja Sveitsin käytäntöihin ja kokemuksiin on perehdyttävä ja asiaa vietävä nopeasti eteenpäin.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Tärkeintä on ainakin estää voittojen pumppaaminen verottajan ulottumattomiin. Terveydenhuolto ja koulutus ovat turvallisuuden jälkeen valtion tärkeimmät tehtävät ja ne eivät saa olla kyynisen bisneksen kohde.

Ihmisten valinnanvapautta pitää kuitenkin myös kunnioittaa.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Laaja kysymys, joka on vaikea vastattavaksi.

On selvästi eräistä tapauksista havaittavissa, että Suomessa on tuomittavaa huostaanottobisnestä. Lasten omaa mielipidettä ainakin pitäisi pyrkiä kuuntelemaan nykyistä paremmin.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Vanhempiaan ja lapsiaan ei voi valita. Tilanteiden kirjo on laaja.

Tietysti olisi mukavaa, että kulttuuri Suomessa muuttuisi lapsi- ja vanhusystävällisemmäksi.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Väärin kysytty. Terveyspalveluiden järjestäminen pitää ottaa kunnilta pois, ja jo tehdytkin kuntaliitokset perua.

Koko kuntaliitoshössötys on ollut järkyttävää söhellystä ja tuhlausta. Mitään säästöjä ei ole syntynyt. Antaa ihmisten pitää vaakunansa ja paikannimensä.

Erikoissairaanhoitoon riittää Suomessa yksi ainoa HUS, muut sotepalvelut maakuntavaltuustojen hoidettaviksi.

 • Kandidatens svar
 • Ditt svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Väitetty ilmastonmuutos ei ole alkuunkaan suurin ympäristöhuoli. Väestönkasvu, biodiversiteetti ja ylipäätään resurssien riittävyys ovat. Totta kai fossiilisista polttoaineista pitää luopua pian.

Saasteettomampi ja turvallisempi ydinvoima on aivan nurkan takana. Kansalaisten pitää alkaa vaatia sitä esim. sotien sijaan.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Laaja kysymys. Joiltain osin voi olla meneillään massiivinen ihmiskoe, joiltain osin on varmaan täysin turvallista. Enemmän huolettaa biodiversiteetin kaventuminen, maaperän köyhtyminen jne.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Suomi voi ottaa enemmän vastuuta turvapaikanhakijoiden torjumisesta ja palauttamisesta. Afrikkalaisten tulva on pysäytettävä. Afrikassa on tilaa, Eurooppa on täynnä.

Afrikka afrikkalaisille. Suosittelen lukemaan ainoan järkevän ex-kansanedustajani ja entisen Vihreän Liiton jäsenen teoksen Tämä on Afrikka.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Olen selvinnyt peruskoulusta yli 30 hengen luokissa.

Koulu tarvitsee lisää kuria. Kännykät ja muut häiriötekijät säilytykseen ja kouluasut käyttöön. Opettajille valtuuksia koskea oppilaisiin kurinpitotarkoituksissa.

Tämä ei tarkoita sitä etteikö keskustelevampi, lasta kunnioittavampi ja muutenkin modernimpi opetustyyli olisi parempi kuin viime vuosisadan meininki.

 • Kandidatens svar
 • Ditt svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Riippuu laitoksesta ja koko energiatalouden kokonaisuudesta.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Minusta parempi nimi olisi ollut pariliitto enkä kannata toistaiseksi täysin tasa-arvoista adoptio-oikeutta, mutta muuta tasa-arvoa ilman muuta kannatan.

Muuttaa voidaan noilta monia ärsyttäviltä osilta, mutta ei ole mitään järkeä perua.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Maissa, joissa pirtuakin myydään ruokakaupassa, on vähemmän alkoholiongelmia. Päihdekulttuuri ei holhoamalla parane.

Myös alkoholiverotusta on laskettava matkailun ja hotelli- ja ravintola-alan piristämiseksi. Suomen on päästävä eroon kalliin maan maineesta.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Pakkoruotsi pois peruskoulusta, mutta ylioppilastutkintoon pakollinen naapurikieli, joka voisi olla toisen kotimaisen lisäksi norja, saame, viro, venäjä tai unkari.

Pakollisuus on huono motivaatio ja resurssien hukkaamista. Sen sijaan kaksikielisessä maassa ylioppilaan sivistykseen pääsääntöisesti pitäisi kuulua ainakin kaksi vierasta kieltä.

RKP:n ja muiden pakkoruotsittajien jääräpäisyys ja surkea argumentointi on aiheuttanut Suomen kaksikielisyydelle suurta vahinkoa. Esittämäni kompromissi nostaisi ruotsin kielen suosiota ja parantaisi etnisiä suhteita.

 • Kandidatens svar
 • Ditt svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Parhaiten ruuhkia ja saasteita helpotetaan parantamalla julkista liikennettä ja laskemalla sen hintoja. Prahasta voisi ottaa mallia.

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Vastasin jo terveyspalveluita koskevan kysymyksen kohdalla kuntaliitosasiaan.

Pääkaupunkiseutu on oma ongelmansa. Espoo ja Vantaa ovat sikäli epäkaupunkeja, että joku suuri reformi voisi ollakin paikallaan, mutta en näe asiaa kiireellisenä. Tärkeintä on palveluiden järkevä järjestäminen.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

Kandidatens kommentar

En ole riittävästi perehtynyt asiaan. Keskittäminen ei välttämättä kaikissa asioissa paranna laatua.

Esimerkiksi synnytys ei pääsääntöisesti ole sairaus ja Suomessa synnytysmatkoista on tehty kohtuuttoman pitkiä.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

Aihe on vaikea vastattavaksi.

Jos on lottovoitto päästä Suomeen, pitää kelvata muukin paikka kuin Helsinki tai Turku.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Jokainen toimii oman moraalinsa mukaan ja tilanteet muuttuvat. Kansanedustaja edustaa myös listan niitä ehdokkaita, jotka eivät päässeet läpi ja heidän äänestäjiään.

Edustuksellinen demokratia ei siis ole niin yksinkertaista. Suoraa demokratiaa tarvittaisiin päätösten laadun parantamiseksi ja tarkkailemiseksi.

<< Tillbaka