Alla Bergh

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Suomessa on helppo saada työttömyysrahaa. Mutta sellaista elämää ei saa sanoa ihmisen arvoiseksi. Siksi valtio tekee rikoksen, kun on opettanut jo muutama sukupolvea ihmisiä, joiden ei tarvitse tehdä työtä, - sen sijaan, että luoda-ja-luoda koko ajan uusua työpaikkoja ja lisää työpaikkoja. Sellainen valtion taholta järjestetty sukupolvien pakkosiipeily rikkoo ihmiselämän perustan - huonosti järjestetty, sanoisin. Ilman työntekoa ihminen ei pysty vastaamaan oman elämänsä kutsumukseen, ei pysty toteuttamaan itseään - elämä on turha. Väärin ymmärretty inhimillisyys. Ihminen tarvitsee adrenaliinia, haasteita ja taistelua ei virtuaalimaailmassa, mutta sosiaalipiirissä jokapaiväisen leivän edestä ja omalla ammattialalla - se on terve elämä, eikä niin kuin nykyään: jokainen on omassa kerrostalon kolossa näpyttelee pleikkaria, muuttuu sohvaperunaksi, ja raha tippuu taivaasta työntekemättömyydestä.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Ei missään nimessä saa siirtyä perustuloon. Rahan on oltava ansaittuna työnteolla. Kuka tekee vähemmän työtä, hänen on saatava pienempä palkkaa. Sitä paitsi, sellaisen kastikkeen alla kontrolloimattomasti madalletaan hyvien ja rehellisten työntekijöiden palkkatasoa - heidänkin kiinnostus työntekoon häipyy. Raha syntyy ainoastaan tekemällä työtä - muussa tapauksessa se joko piirretään tai varastetaan.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Sellainen asiaan lähestymistapa on ristiriidassa vapaamarkkinoiden käytännön kanssa.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Valtiolla ei ole valtuuksia puuttua tähän. Työntekijä itse on kustantanut oman ansiosidonnaisen työttömyysturvan jokaisella kuukaudella työttömyysmaksuilla. Valtion on tunnistettava omat rajansa. Ei saa luovuttaa Karjalaa Venäjälle, mutta ei saa myöskään käydä työntekijän kukkarossa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Se on yksi esimerkki, kun tarvitaan Kansanäänestystä, suoraa demokratiaa. Eivät yksittäiset kansanedustajat, eikä ministerien ryhmä voi päättää sellaisista Suomen Perustuslakia ravistelevista asioista. Ne poliittikot ja virkailijat, jotka aikanaan ajoivat tämän asian Eduskunnassa läpi, ovat syyllistyneet velvollisuuksien ylittämiseen. Ainoastaan kuningaskunta, jolla Ruotsi ylpeilee, on pelastanut Ruotsin ja Norjan, ja Tanskan, ja Englannin yhteisestä Euroopan valuutasta, joka on on mahdollistanut veroparatiisit, rahanpesu, verojen pimittämisen ja ym. rahamarkkinoilla temppuiluja varkaiden ja rikollisten iloksi. Ja niin oli tarkoituskin, että isot rikolliset isossa mittakaavassa vapaasti manipuloisivat kansalaisten ja veronmaksajien kustannuksilla: isossa sotkuisessa talossa, jossa ei ole emäntää, eikä isäntää, on helppo varastaa, eikä tarvitse kantaa vastuuta.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Minä vapauttaisin kotimaiset elintarvikkeet, mm. ruokatuotteet, kokonaan verosta. Ei saa haudata Suomen maatalouden kokonaan. Jos nostetaan veroa, kuluttaja ryhtyy ostamaan ulkomaisia myrkyllisiä ruokia, koska palkatasoa ei nosteta samanaikaisesti. Myrkyt ruoassa verottavat terveyttä. KELA:n piikin hoidetaan säilytysaineilla aiheutetut sairaudet tai maksetaan työkyvyttömyyseläkkeitä. Maatalouden yrittäjät menettävät tulonsa, joutuvat pankrotiksi. ja sellainen ruoan veron nousun aiheuttama neratiivisten seurausten kolera vain leviytyy. Maalaisjärkiä veropolitiikkaan!

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Se on itsetuhoinen tie. Täytyy rehellisesti ja suorasukaisesti sanoa, että Kataisen hallituksen työ oli tuhotyö Suomelle. Täytyy rehellisesti tunnustaa, että hyvinvointivaltion saavutusten romuttaminen on Kokoomuksen pahojen poikien saavutuksia. Ei ole oikein nimittää julkisen terveydenhoidon romuttaminen SOTEen niin sanotusti "uudistukseksi". Tuho on tuho. Ja sellaisen menon hyväksyminen on askel taakse päin, regressio. Jos minä tulen kansanedustajaksi, minä panen ministerit tekemään sitä työtä, mikä kuulu heidän hoidettavaksi: työpaikkojen luominen ja kansan talouden käytännöllinen johtaminen, eikä papereiden monistaminen, mitä kataiset ja virkkuset olivat harrastaneet - siksi pakenivatkin EU-parlamenttiin. Eduskunta on lakia produsoiva ja niiden käytöstä päättävä elin. Eduskunta myös kontrolloi Hallituksen toimintaa. Emme tarvitse kahta Eduskuntaa maassamme. Hallitus on ainoastaan toimeenpaneva elin, se toteuttaa Eduskunnan päätöksiä ja on vastuussa teoistaan Eduskunnalle. Jos minusta tulee kansanedustaja, minä vaadin kaikki nämä piilolahjusta nauttivia ministereitä vastuuseen: ympäristöministeri Paula Lehtomäki - Talvivaarasta, ne, jotka möivät Turun edustalta saaret venäläiselle vakoilu- ja sotavalmistelutoiminnalle - ne myös laitan vastuuseen. Jokainen Suomelle vahinkoa aiheuttanut virkailija joutuu vastuuseen ja kärsimään ansainnetusti. Ennen kaikkea supistan valtion yhtiöiden johtajien palkat ja palkkiot, huippuvirkailijoiden palkat - niin minä leikkaisin menoja. Koska eivät jumalat saviruukkuja polttele. Mutta minun Eduskunta kautena lapsilisät, elatusapu, eläkkeet, opintoraha saisivat indeksikorotusta. En minä hyväksy sitä, että rivikansalaisilta skarpataan pois viimeisen nahkakerroksen, mutta suppea eliittipiiri ei kuin vain kasvattaa omalla päätöksellään omia ansaimattomia tuloja ilman mitään häpeä.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Tottakai, Suomi tarvitse lisää peruskansalaisia. Sen takia äideille täytyy luoda suopeat olosuhteet synnyttää ja kasvattaa pellavapäisiä ja muunvärisiä - minkäänlaisia tupsahtavatkin esiin - lapsia. Lapsilisä on yksi niistä tärkeistä olennaisista edellytyksistä, että hyvässä hedelmöitysiässä ovat ylioppilaat ja työuran alussa olevat nuoret ammattilaiset uskaltaisivat suunnitella omaa perhettään kasvusuuntaan. Mutta on typerä, hyödytön ja itsepetollinen temppu toisella kädellä antaa vanhemmille apua tulevien sukupolvien kasvattamisessa Suomessa ja toisella kädellä ottaa sen pois. Se on virkkuisten ja urpilaisten työnteon tyyli: raporttien luvut parannetaan, mutta tosiasiassa reaali elämässä ei mikään muuta, ainoastaan, lisää papereiden liikkumista edes ja takaisin ja byrokratiakoneiston paisuttaminen.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Suomella on yhä varaa vaikka kuinka paljon. Sen täytyy vain käyttää oikeisiin kohteisiin. Julkinen terveydenhoito täytyy taas nostaa entiselle tasolle hyvinvointivaltion ajoille. Yksityinen terveydenhoito täytyy vetää pois KELA:n korvattavien piiristä. Nautittakoon kallijsta yksityisistä terveydenhoitopalveluista rikkaat. Julkisen terveydenhoidon on oltava helposti saatavissa, korkean laatuista ja varma koko Suomen alueella. Se oli Kataisen aikana kansainvälisen mafian Suomeen KELA:n (veronmaksajan) niskaan juuurittamat yksityiset SOTE-toimijat. Aluksi halvemmat, kuin julkiset, mutta julkisen terveydenhoitosysteemin romutettua, saavuttaen monopoliaseman, ne määräävät hinnan ja laadun. Mikäs arvosana tulee Kokoomukselle hallituskaudeltaan, kun se on siirtämässä vaalivoittajan käsiin maan, jolla ei ole enää rahaa terveydenhoitoon, eikä maanpuolustukseen, eikä poliisiasemien ylläpitoon ja y.m. Mutta ennen Kokoomusta Suomella oli varaa omiin tarpeisiin. Nyt se vara on siirtymässä urakalla valittujen yksityisiin taskuihin.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

NATO-jäsenyys on Perustuslain vastainen, samaten EU:n sotajoukkojen jäsenyys. Tänään meillä ei ole vihollisia, mutta halutessa me voimme hakea ne, jos, NATOn houkuttamat, menemme sotimaan Irakiin tai Afganistaniin. Venäjällä ei ole mitään intressejä Suomessa. Nyt Putinilla on tehtävä saada omaksi valtavat kaasu- ja öljyvarannot Jäävaltamerellä. Sota voi syttyä Norjan (NATOn) ja Venäjän välissä Jäävaltamerellä. Suomen on viisasta pysyä pois muiden maiden sisäisistä sodista ja muiden maiden välisistä sotatoimista. Omalla hallintakaudella neljässä vuodessa Kokoomus on aiheuttanut suunnattoman suuren vahingon Suomelle. Nyt meillä on aivan riittävästi töitä Suomen elvyttämisessä, jos haluamme pelastaa tämän kansan. Minä en halua lähettää Suomen poikia kuolemaan muiden intressien edestä. Täällä kotosalla on töitä, elvytystyö.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Nykyään kasvatetaan vain mahdollisuudet rikollisten tehdä rikoksia. Kasvatetaan myös kansalaisten turvallisuus!

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Ei pelkästään terrorismin vuoksi, mutta myös sen vuoksi, että maapallolla jäisi olemaan sellainen kansa kuin suomalaiset. Uhka on, että jokaisessa maahanmuuttajien perheessä syntyy monta lasta, mutta kohta kantasuomalaisten syntyvyys on pienempi, kuin kuolleisuus. En minä luule, että Jumala loi suomalaiset turhaan tälle maalle, vain häviöön. Olisi hyvä, että tämä kulttuuri, tämä uskonto, mentaliteetti, suomalaisten geenit saisivat jatkoa myös tulevaisuudessakin, että eivät kaikki suomalaiset assimiloisivat tulokkaiden kanssa.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Putinin lyhytkatseinen politiikka vie Venäjän pirstaloitumisen tielle. Nykyään agressiota harrastavat hallitsijät eivät tarvitse mitään etupiirejä, eikä orjia. Nykyaikaiset sodat käydään resurssien edestä, energiaresurssien. Esimerkiksi, Afrikassa ja araabimaissa - öljyn edestä, Tsetseniassa - yljyputken hallinnasta, Krimi - Sauth-Streamin reitin vuoksi, Ukrainassa - sen maaperällä venäläisen transiitti kaasuputkiverkoston omistuksesta.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Minä itse en pelkää. En harrasta mitään lainvastaista verkossa. Omalla kohdallani annan turvallisuusviranomaisille kaikki valtuudet seuraamaan toimintaani verkossa. Rikolliset kyllä toimivat salaisuuden peitossa. Missäs se maa Suomi on, jonka internetissä yksityisyyden suoja muka toimisi, kun Venäjä ja USA virallisesti vahvistivat, että niille ei ole mitään salaista missä tahansa maapallon kolkassa yksityisten tahojen internettouhuissa? Kiina, luultavasti, on jo saavuttanut samanlaisen internet-vakoilun osaamisen tason. Kyllä, täytyy antaa kaikki valtuudet turvallisuuspalvelulle huolehtimaan meidän turvallisuudestamme. Sen takia maksamme verotkin valtiolle.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Irakilaiset osaavat taistella paremmin, kuin suomalaiset. Heillä kokonainen sukupolvi on kasvanut sotaolosuhteissa. Pienen ja köyhän Suomen on pysyttävä sekoontumatta muiden maiden sisäkonflikteihin. Koko maapallon täytyy järjestää boikotin Isisin hallussa olevan öljyn kaupalle. Jos rahahanat pistetään poikki, niin Isisin taistelupuhti hivenee. Suomen täytyy käyttää omat rahansa oman armeijansa hyväksi, esimerkiksi, varuskuntien ylläpitämiseen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Tappo on aina tappo. siitä riippumatta, työnnetäänkö myrkky kurkkuun väkisin, tai laitetaanko toivottoman potilaan yöpöytään niin kuin mitään tarkoittamatta. Saatanallinen palvelu. Viimeinen työkuva, jota toivoisin itselleni tai muille rakkailleni - ottaa se jakkara pois, kun tuomittu on hirteessä. Uskokaa pois: kuka todella halua lopettaa omat päivänsä tässä maailmassa, hän löytää miljoonan keinoja, miten se tehdään. Eikä siihen tarvita mitään apua. Niin sanotusti "avustettu kuolema" avaa ovet vapaalle myrkkyjen myynnille apteekkeissä, ei-toivottujen ihmisten eliminoimiselle ja muulle pahalle. Jos Jumala on antanut elämän ihmissielulle tässä maailmassa, Jumala itsekin kutsuu pois tämän hengen täältä, kun aika tulee. Joskus elämä tuntuu siettämättömältä, mutta meidän on kannettava oma ristimme loppuun saakka ja kärsittävä, jos emme osaa selviytyä vaikeuksista. Mutta kukaan ei tiedä tosiasiassa, loppuuko tämä kärsimys, tämä kipu kuolemaan tai tuleeko ihmepelastus (sellaistakin sattuu). Eikä kenelläkään yksittäisellä terveydenhoitajalla tai lääkärillä ole oikeutta tuomita ihmisiä parantomattomaksi. Tämän päivän terveydenhoidon ammattilaiset tietävät ja ymmärtävät petollisen vähän ihmisvaelluksesta tässä maailmassa, sen tarkoituksesta ja sielun maailmasta. Joskus henkinen kärsimys on tuskallisempi, kuin mikään fyysinen vika vartalossa. Mitäs sitten vammaiset ihmiset? He myös ovat parantumattomat. Mutta heiltäkin saa odottaa urhotekoja, taistelua Euroviisujen asti. Hekin kykenevät tuomaan iloa tähän maailmaan. Ja kuka on parantumattomasti sairas, se joka kärsii, esimerkiksi, syövästä, tai se, joka tyrkyttää hänelle myrkkypillerin ja väittää, että viimeisillä tämän elämän Jumalan annetuilla hetkilläsi ei ole mitään arvoa, aivan vapaasti, riistä vain henkesi itseltä?

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Minun elämäni kokemuksella testattu totuus. Ja minkä vuoksi me maksaisimme veroja, jos valtio ei kykenisi tuomaan meille turvaa: ei vartalossamme, ei kodissamme, ei kaduillamme, eikä maan rajojen sisällä? Se valtion tarkoitus onkin, että se suojelee meitä tungeksijoilta, myös viruksilta, valtio huolehtii kansan (terveyden mielessä - populaation) jatkuvuudesta. Muuten valtiolla ei ole oikeutta nauttia veroistamme. Muuten se on vain rasite. Niin Suomen eläkeläiset äänestävät jaloilla, kun muuttavat Portugaliin. Ja kansan terveys on tärkein maan rikkaus. Terveet ihmiset synnyttävät terveet jälkeläiset, terveet ihmiset kykenevät kovasti paiskimaan töitä, terve ihminen pystyy nauttimaan elämästä, olemaan onnellisena, jalanmurtuma voi estää runoromaanin syntyä, terve ihminen haluaa olla luova, toteutua, terve kansa pystyy paremmin puolustautumaan. Kansan terveydestä huolehtiminen kuuluu valtion perusvelvollisuuksiin ja valtion piikille kaikkea kansalaisia kohden tasavertaisesti. Hyvän tason julkinen terveydenhoito on jokaisen kansalaisen perusoikeus.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Suomen sosiaaliviranomaiset ovat aiheuttaneet paljon kärsimystä lapsille, kun lapsia huostaanotetaan pois omilta isiltä ja äideiltä. Nämä henkiset vammat jättävät jäljet koko ihmiselämän ajaksi: turvattomuus: tuntemattomat ihmiset voivat tulla ja väkisin viedä minut rakkailta vanhemmiltani ja sisaruksiltani. Sosiaaliala on tunnustanut, että on huutava pula ammattilaisilta, työllistetään kouluttamattomiakin. Kurikka perheen tapauksessa sosiaalifasistitädit veivät kaksoispojat väkisin kotoa sen takia, että kerran pojat juoksivat leikkimään naapuritontille. Optimisti yrittäjäisän kahdelle vilkaalle ja onnelliselle pojalle on jo rikottu henkinen selkäränka koko elämäksi. Pojista on tullut pelokkaat, itsestään epävarmat, jotka eivät ikinä tule enää luottamaan vieraisiin ihmisiin.Heiltä viisivuotiaina on ryöstetty lapsuus. Sijaiskodissa, varmaan, on tyrkytetty unilääkkeitäkin, koska pojat useasti karkasivat omaan kotiinsa. Sijaiskodissa heidät on pidetty väkisin lukkojen takana - oltavat ovat huonommat, kuin rikollisella suomalaisessa vankilassa. Nämä fasistitädin pyrkivät vielä opettamaan ison Kurikka perheen vanhempiä, miten täytyy kasvattaa lapsia. Suomen huostaanottosysteemi on mätäpaisu.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Minä vaikka toisin käyttöön uuden veron: "Vanhainhoitovero". Se tarkoittaa, että elämän aikana ihminen niin kuin laittaisi omalle "vanhaintilille" kuukausittain tietyn summan, ja kun hänestä tulee riipuvainen muidet ihmisten avusta, tästä tilistä saa maksaa verottomana omaishoitajalle tai lähihoitajalle palkan. Jos ihminen ei ollenkaan elämänsä aikana tarvinut omaishoitajan tai lähihoitajan palveluita, tämä summa siirtyy hänen perillisille perintönä. Muuten tänään käy niin, että se ahkera, joka on ansiotyöllään säästänyt vanhoille päiville, hän kuluttaa koko elämänsä tuloksen lähihoitajien palkkaukseen, mutta se, joka on juonut pois jokaisen ansaitun sentin, vanhoina päivinä hän saa samat palvelut kunnalta ilmaiseksi.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Nämä asiat ei saa asentaa vastakkain. Aikoina nimenomaan kunnat vaativat valtiolta kattavaa terveydenhotoa ja kehittivät sitä myös omista varoista. Ilman kuntien itsehallintoa kansalainen ei saa koko maata kattavaa tasavertaista terveydenhoitoa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Taas nämä asiat ovat asennettu vastakkain väärin perustein. Ilman teollisuuden tuoma tulosta ympäristötyölle ei olisi rahoitusta. Mutta toisaalta tehtaille ja tuotantolaitoksilla ei ole pakko toimia niin, että ympäristön saasteiden takia asukkaiden terveydentila ei enää anna heille riittävästi voimaa käydä töissä, eikä ympäristön saastuneisuus enää salli vaaralliseksi muutetussa ympäristössä oleskelua. Mielummin minä en tuijottaisi äärimmäisyyksiin: joko vai ei. Mutta lähestyisin asiaan kokonaisuudessa, monipuolisesti, niin kuin reaali maailmassa ne ovat.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Tämä väite on valheellinen.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Se on karhun palvelu. Kun naiset ja lapset ovat turvassa, miehet voivat jatkaa sotimista vuosikymmenten ajan. Jos oma perhe olisi uhan alla, olisi pakko pikemmin etsiä rauhaa. Myös lapsisotilaat ovat uhka mille tahansa rauhassa elävälle maalle. Jos poika jo 9-vuotiaana tappoi työkseen joka päivä ihmisiä ja osallistui joukkoraiskauksiin, hänestä ei ikinä tule kunnon miestä. Jopa oma kyla Afrikassa ei halua ottaa heidät vastaa, oma perhekin karkottaa hänet kylästään - hän on uhka jokaiselle pojalle, jokaiselle tytölle, siksi hän on hylkiö. Miksi meidän täytyy olla sen verran sinisilmäisinä, että hyväksyisimme omaan maahamme maailman pohjasäkkiä, jopa taloudellisesti ylläpitää sellaisia ihmisiä, joihin - etukäteenkin tiedetään - ei ole luottamista?

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Ajatus on typerä ja maanpetollinen. Kansalaiset asuvat, missä asuvat. Valtion tehtävä pitää huolta jokaisesta.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Periaatteessa olisi hyvä rajoittaa jopa 15 oppilaaseen, niin kuin aikoinaan olikin. Mutta laman aikana voimme säästää tässä. Tärkein, että opetus jatkuisi. 15 ta 42 oppilasta luokassa - se meidän on siedettävä budjettivajessa. Valtion velkakierre on katkaistava.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Se on perustuslaillinen kysymys. Joukko kansanedustajaa tai ministereitä, ei voi ottaa omalle vastuulle sellaisten asioiden ratkaiseminen, kuten euro-valuuttaan liittyminen, sodan julistaminen tai laiminlyöda Perustuslain sitoutumattomuus-, puolettomuusperiaatteen.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Viidelle miljoonalle asukkaita jo nykyisiä ydinvoimaloita riittäisi. Pystytetäänkö jokaiselle pihalle oma ydinvoimala? Vielä tänään ei ole löydetty, mihin haudataan nykyisten ydinvoimaloiden jätteet. Nykyiset ydinvoimalat ovat yksityisessä omistuksessa - sekin on jo turvallisuusriski. Mutta jokaisen ydinvoimalan purkaaminen tulee kalliimmaksi, kuin koko sen käyttöaikana tuotun sähkön hinta, ja tämä lasku tulee veronmaksaajan käteen - saasteista puhumattakaan.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Ei se elvytä taloutta - on harha vaan.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Kahden miehen tai kahden naisen parisuhde ei saa käsitellä perheeksi - se on itselle valehteleminen. Se on vain seksuaalista tyydytystä ja jossain määrin kiintymystä. Perhe muodostetaan tulevien tai olemassa olevien lasten takia. Vanhemmat kantavat vastuuta lasten elämästä. Lapsilla on oikeus niin isään kuin myös äitiin, vaikka vanhemmat olisivat eronneet, tai joku niistä olisi kuollut. On asioiden vääristelyä ja omaa lasta kohtaan loukkaava sanoa lapselleen : "Sinun isäsi on tullut,"- kun joku täti on ovessa. Naisen täytyy silloin tehdä sukupuolen vaihdoksen, jos hän haluaa tulla isäpuoleksi.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Kenellä on kova jano, hän kyllä jaksaa tehdä muutamaa askesta lisää naapuri alkokauppaan. Ei ole pakko myydä kaikki maailman myrkyt siinä, missä lapsetkin pyörivät.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Ei missään nimessä. Olen vankkumaton toisen kotimaisen, ruotsin kielen pakollisen opettamisen puolesta. Suomen ruotsalaisilla on synnynnäinen oikeus siihen, samaten kuin suomalaisilla on: annetaakin kaikki oppiaineet suomeksi kouluissa. Itä-Karjalassa me, kansallisaktivistit olimme ylpeitä siitä, että Suomessa 10%:n suuruisen kielivähemmistön kieltä opetetaan kaikille. Siinä mielessä Suomen opetusjärjestelmä oli meille esimerkkinä, kun me vaadimme, että Itä-Karjalan kouluissa olisi uudestaan aloitettu suomen ja karjalan kielen opetus. Ja jonkun verran menestystäkin saavutimme siinä. Mutta toiselta puolelta, minä lopettaisin kaikkien viime 30:n vuoden aikana Suomeen muuttaneiden diasporien kielten opettamisen valtion kustannuksella. Ne, jotka haluavat oman kotimaan kielen opetusta, hakekoon rahoitusta omalta suurlähetystöltään. Suomen kouluissa välttämättä täytyy opettaa peruskansojen omia kieliä: suomea, ruotsia, karjalaa, saamea, tataaria, mustalaisten kieltä, ja myös englantia. Kaikille muille kielille täytyy järjestää yksityistä opetusta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Ja vielä pitää ottaa käyttöön ilmamaksut. Ja lisäksi nahka täytyy vetää irti selästä - sillekin löytyy hyötyä.

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

Kandidatens kommentar

Koko Suomen alueella täytyy ylläpitää tiet hyvässä kunnossa. Se työllistää hyvin ihmisiä ja auttaa kehittämään paikkakuntia, luomaan yritystoimintaa ja uusia kauppasuhteita. Uusimaa ei saa pitää misään etulyöntiasemassa.

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Molemmat tapaukset ovat kelvottomat. Suomalainen lähidemokratia on arvokas historiaalinen saavutus, esimerkki muille kansoille demokratian tiellä. Niissä ihmiskunnissa, jossa poljetaan pienen ihmisen tai pienten paikkakuntien oikeudet vapaaseen ja tasa-arvoiseen elämään, oikeuden itse tai naapureiden yhteistuumin päättää asioista, jotka kuuluvat sinun omaan elämääsi, niissä ihmiskunnissa lopun-lopuksi ihminen muuttuu tsombiksi, onnellisuus häipyy ja lopun-lopuksi talouskin romahtuu. Minä haluan ylläpitää Suomessa sellaisen elämän liekki, jossa on tilaa kuntien itsemääräämisoikeudelle omissa asioissa. Sana metropoli Suomen olosuhteissa kuulostaa naurettavalta. Koko maassa on ainoastaan 5 000 000 asukasta. Siirretäänkö ne kaikki Helsinkiin asumaan, että vihdoinkin Jussi Pajunen voisi sanoa, että minulla on oma metropolia ja voisi vaatia Pariisin kaupungin johtajan suuruisen palkan? Espoo ja Vantaa moneen otteeseen ovat jo julistaneet, että ei kiinnosta, jopa Vantaan hyvälle kunnanjohtajalle järjestettiin potkut sen takia, että kieltäytyi kuntaliitoksesta ja metropoliasta, mutta Suomi-maan täysi epäonnistunut ja syvässä vararikossa oleva Kokoomuksen hallitus siltikin jaksaa räksyttää elottomista ideoista. V.2013 Tuusulan valtuustossa itse kahteen otteeseen jätin eriävän mielipiteeni: "En halua olla missään tekemisissä Urpilaisen ja Virkkusen aivopelun ja käsientaaksevääntämisen kanssa. Aggressiivinen kuntaliitosmasinointi on tarkoitettu Suomen kansan intressejä, mentaliteettia ja historiallista traditiota vastaan, se palvelee ainoastaan kansainvälistä mafiaa.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

Kandidatens kommentar

Hyvinvointivaltion saavutusten romuttaminen on rikollista touhua. Terveydenhoidossa ei ole varaa tinkiä - muuten tartuntataudit valloittavat maan.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

Valtion pitää lopettaa vaatimaan mitään itsenäisiltä kunnilta. Täytyy kuunnella omaa kansaa: jos ei haluta - sitten ei haluta. Kunnilla on oikeus kieltäytyä. Valtion täytyy keskittyä omaan vastuualueeseen: työpaikkojen luomiseen ja budjetin tasapainottamiseen kansan hyvän elintason turvaamiseksi. Valtion ei saa sekoontua Eduskunnan, eikä kuntien vastuualueeseen. Ja on häpeällistä myös nakertaa presidentin oikeuksia.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Täsmälleen niin minä olinkin toiminutkin Tuusulan Valtuustossa. Joskus jopa jäin yksin koko Valtuustoa vastaan. Joskus seuraavassa Valtuustokokouksessa oli tehty päätös minun edellisessä kokouksessamme tehdyn aloitteeni mukaisesti. Kuntaliittojen suhteen elämä itse on jo näyttänyt, että Urpilaisen ja Virkkusen tyrkyttämät projektit oli katosta tempailtu, elonkelvottomat - niin minä ennustinkin v.2013, että Urpilaisen ja Virkkusen kuntien raiskaus jää kesken, mikään tästä ei synny. Onnistuin olemaan uskollisena äänestäjilleni, koska vaalilupaukseni perustuivat oman elämäni kokemuksiin ja olivat minun omat syvän ja jatkuvan analyysin syntymät vakuumukset, eikä noin vain, lennosta omaksutut porukoinnin nimessä. Minun oli helppo antaa lupaukset ja helppo pitää niistä kiinni, olin oma itseni, enkä ole kokenut sisälläni mitään ristiriitaa Valtuustossa toimimassa.

<< Tillbaka