Jiri Keronen

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Suomessa sosiaaliturvan varaan joutuminen on kamala tragedia. Sosiaaliturva estää tehokkaasti aktiivisen toiminnan ja pakottaa ihmisen passivoitumaan. Kukaan ei halua tällaista elämää.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Yhteiskunta pyörii jo ympärivuorokautisesti. Emme elä enää maatalousyhteiskunnassa, eikä meillä ole mitään järkevää syytä esittää, että tekisimme niin. Myöskään kristilliset tai muut uskonnolliset syyt eivät ole järkeviä perusteita kauppojen aukioloaikojen rajoittamiselle.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Perustulo purkaa byrokratiaa ja tekee työn tekemisen aina kannattavaksi. Veroprogression vuoksi se ei myöskään tule maksamaan sen enempää kuin nykyiset sosiaaliturvan muodot.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Työnantajan ja työntekijän on saatava vapaasti sopia sellaiset sopimukset kuin he keskenään tahtovat. Se, mikä sopii yhdelle, ei varmasti sovi kaikille.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Kaikki muut Pohjoismaat pärjäävät hyvin ilman euroa. Suomi on kulttuurillisesti, poliittisesti ja taloudellisesti hyvin lähellä niitä, eikä ole mitään syytä, miksi nimenomaan Suomi tarvitsisi euroa.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoan verotusta tulee alentaa, kuten koko Suomen nykyistä verokantaa. Ei ole mitään järkeä nostaa ruoan hintaa, kun ihmiset näkevät nälkää ja miljardeja tungetaan suuryrityksille, virkamiehille, puolueille ja ulkomaille.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Valtion ja kuntien taloudessa on valtava määrä turhaa roskaa, josta kukaan ei hyödy mitenkään. Tästä on varaa leikata vaikka kuinka ennen kuin joudutaan edes harkitsemaan veronkorotuksia tai peruspalvelujen heikentämistä.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Kahta näin erilaista asiaa ei tulisi koplata keskenään. Kehno kysymys. Lapsilisiä on korotettava, mutta niitä ei ole laitettava verolle, koska tulonsiirtojen verottaminen on turhaa rahan kierrättämistä.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Suomella on helposti varaa jopa nykyistä laajempiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kunhan pääsemme eroon turhista raharei'istä, jotka imevät kansantaloutemme kuiviin ja näivettävät Suomen hengiltä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Naton turvatakuita ei ole koskaan käytännössä testattu, joten kyse on vain teoriasta. Samaan aikaan Lissabonin sopimuksen solidaarisuuspykälät antavat jo Suomelle turvatakuut muilta EU-mailta. Koska EU on jo käytännössä Naton eurooppalainen pilari, ei Nato-jäsenyys toisi Suomelle lisäturvaa.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Suomen rikoslakia tulee muuttaa siten, että polisiit eivät käytä aikaansa enää roikkumalla netissä metsästämässä trolleja tai jahtaamassa hamppua polttavia pitkätukkia. Tällöin nykyiset poliisit riittävät hoitamaan poliisin oikeat tehtävät.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Maahanmuuttoa on rajoitettava monista syistä, joista yksi on terrorismi. "Rajoittaa" on kuitenkin kohtuullisen kehno termi; maahanmuuttolainsäädäntöä tulisi kiristää.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Venäjä on uhka Suomelle sen politiikasta riippumatta. Tällä tarkoitan, että Suomen ei pidä missään vaiheessa turvautua valheelliseen turvallisuudentunteeseen niin pitkään kuin asumme Venäjän naapurissa.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Valtiolla ei ole turvaa, mikäli kansalaisilla ei ole turvaa. Jos valtio ryhtyy rikkomaan kansalaistensa ihmisoikeuksia vastaan, silloin valtio menettää oikeutuksensa olla olemassa ja se tulee hävittää.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Suomen on osallistuttava ISISin vastaiseen taisteluun heittämällä Suomeen palaavat ISIS-taistelijat vankilaan kulkematta lähtöruudun kautta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Ihmisen pakottaminen vastoin hänen tahtoaan elämään tuskassa ja kärsimyksessä ei ole ihmisarvoista kohtelua. Sitä pahemmanlaatuista totalitarismia ei olekaan kuin totalitarismi, joka ei anna ihmisen edes kuolla.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Kunnilla on oltava mahdollisimman suuri vapaus itse valita, miten ne tuottavat terveys- ja sosiaalipalvelut. Asiaa ei tule määrätä ylhäältä alas.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Vanhuksen ja omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on vähennettävä, mikäli yritämme leikkiä pohjoismaista hyvinvointivaltiota.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja teollisuuden kilpailukyky voivat kulkea käsikkäin. Esimerkiksi energiaa voidaan tuottaa kasvavissa määrin ydinvoimalla. Ydinvoimalla tuotettu lisäenergia kasvattaa kilpailukykyämme ja vähentää haitallisia kasvihuonepäästöjä.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Olemme syöneet geenimuunneltua ruokaa koko historiamme ajan. Geenimuuntelu ei eroa pohjimmiltaan jalostamisesta.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

EU:n tulee pyrkiä aktiivisesti vähentämään EU:hun tulevia turvapaikanhakijoita poliittisilla toimenpiteillä. Tällainen olisi esimerkiksi Somalimaan itsenäisyyden tunnustaminen.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kaikista merkittävistä asioista on järjestettävä sitova kansanäänestys. Nato-jäsenyys on selkeästi tällainen.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Ydinvoima on puhdasta, turvallista ja seksikästä.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Suomen verotus on aivan liian kireää. Se tappaa talouden ja muuttaa valtion imuriksi, jonka tarkoituksena on lähinnä viedä hyvinvointia kansalaisilta ja tuoda sitä valtiolle.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

On järjetöntä pitää voimassa kahta rinnakkaista järjestelmää, eli rekisteröityä parisuhdetta ja avioliittoa. Parempi olisi, että sekä hetero- että homoparit olisivat lain silmissä rekisteröityjä avioliittoja.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Suomalaiset eivät ole erityisen juoppoa kansaa ja he kyllä osaavat hoitaa asioitaan ilman, että virka-Räsänen valvoo.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Pakkoruotsi ei opeta ruotsia, mutta se tappaa motiivin ja aiheuttaa kitkaa Suomen suomen- ja ruotsinkielisten vähemmistöjen välille. Se on haitallista sivistykselle sekä kielitaidolle.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Suomi ei tarvitse yhtä ainoaa maksua lisää.

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

Valtion pitää olla tunkematta näppejään kuntien asioihin.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Takinkääntö on sylkäisy äänestäjän silmään. Se on syy, miksi Suomi on kiirastulessa. Hävetkää, nykypoliitikot.

<< Tillbaka